Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-05

Vilka människor kan flytta till Gryt?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Gryt var en egen skärgårdskommun till 1974 och ingår numera i Valdemarsviks kommun. Den ligger 45 minuter från Norrköping, ca 2 mil från E22 med Gotland och Baltikum som närmaste grannar i öster. Det är en charmig, vacker och lågt exploaterad del av Östergötland med vikande befolkningsunderlag där de gamla näringarna fiske och jordbruk håller på att försvinna. Vi som bor här vill rädda vårt och våra barns framtida boende. Många av oss deltar därför tillsammans med kommunen i ett projekt med målsättningen att leta fram ett fåtal faktorer som skulle kunna


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.