Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-05

Skaldragning av rostfri valstråd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte:
Framtagning av tillverkningsföreskrifter för skaldragning av valstråd i olika rostfria stålsorter.

Bakgrund:
Skaldragning är en dragningsoperation där man genom dragning av valstråd genom ett hårdmetallverktyg (nibs) skalar av ca 0,10 mm av trådens ytskikt. Skaldragningen föregås av en mindre dragning av tråden i en normal dragskiva för att garantera en rund ingående tråd i skaldragningsverktyget. Skaldragning som är en relativt dyrbar operation (materialförlust + extra operation) utnyttjas främst av två orsaker:
1. För valstråd avsedd för dragen tråd där slutprodukten ur ytkvalitetssynpunkt kräver mer eller mindre nollfel, t.ex. för vissa kallstukningsprodukter samt s.k. wire-lines (lyftprodukt för off-shore industrin).
2. Reparation av valstrådytor hos främst dyrbara höglegerade och svårvalsbara valstrådsstålsorter.

FSABs inriktning mot mer höglegerade och svårvalsade produkter medför ett ökat behov av skaldragning för ett större stålsortssortiment, som vi idag saknar tillverkningsföreskrifter för.


Utförande:
1. Litteraturstudie
2. Nuläge och referensmätning på material som idag skaldrages.
3. Försök med utnyttjning av statistisk försöksplanering (SFP) eller med hjälp av multivariat dataanalys (MVA) med ovanstående material för att kartlägga inverkande dragnings- och skalningsfaktorer. Utbildning i dessa tekniker tillhandahålles vid behov.
4. Försök med ett antal olika stålsorter.
5. Framtagning av tillverkningsföreskrifter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.