Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-25

Effekter av ekologisk odling på markfysikaliska och markbiologiska faktorer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I projektet skall markfysikaliska och markbiologiska parametrar studeras i tre stycken långliggande systemförsök med ekologisk odling i Skåne. Undersökningarna kan bl a komma att innefatta infiltrationsmätningar, aggregatstabilitetsmätningar samt undersökningar av daggmaskförekomst.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.