Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-12-05

Högroduktiv MAG-svetsning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
MAG-svetsning med dubbeltråd är ett högaktuellt ämne. Det finns flera processvarianter utvecklade med varierande resultat rapporterade. Det finns många möjligheter till inställning av processen. Graden av komplexitet i utrustningen är högre jämfört med konventionell svetsning.
Projektarbetet: Exjobbet kan ges flera olika vinklingar i form av utvärdering av olika lösningar på inställning av processen, praktisk
utvärdering av metod och svetsade förband, mm.
Tillvägagångsätt: Såväl en teoretisk studie som praktiska försök och metallurgiska studier ingår i arbetet. Slutlig målformulering utförs tillsammans med teknologen.
Deltagande företag: Företagen inom Fogningscentrum: AGA, AVESTA-SHEFFIELD, ESAB, GRÄNGES, SANDVIK, SCANIA, SSAB, VOLVO CARS
Fogningscentrum är en nystartad enhet inom Institutet för Metallforskning. Verksamheten bedrivs uteslutande i projektform genom målstyrd forskning i samarbete med ledande svenska industriföretag. Det praktiska forskningsarbetet sker delvis ute på företag i samarbete med Fogningscentrums forskare.
Fogningscentrum kan nu erbjuda ett antal examensarbeten inom fogningsområdet. Dessa utgörs av delar av pågående forskningsprojekt. Vi hoppas att ovanstående förslag ska väcka ditt intresse. (Om inte - hör gärna av dig ändå med dina önskemål så ska vi se om vi kan hitta en uppgift)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.