Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-20

Spänningskorrision hos rostfria stål

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mål: Att undersöka faktorer som påverkar den relativa rangordningen av olika rostfria stålsorter med avseende på spänningskorrosionskänslighet. Provning görs i olika koncentrerade kloridmiljöer där rangordningsskillnader har påvisats. Experimentella metoder: En kombination av U-böjproving och långsam dragprovning i miljö används för att utvärdera spänningskorrosionskänslighet. Även cyklisk belastning kan tillämpas för att klargöra skillnader i deformation-miljö interaktionen mellan duplexa (austenitiskt-ferritiska) och austenitiska rostfria stål. Metallografisk utvärdering av sprickvägen görs för samtliga material, och har speciellt stor betydelse för de duplexa materialen. Fraktografisk undersökning av brottytor görs med svepelektronmikroskopi.
Deltagande företag: Genomförs inom ramen för ett europeiskt samarbetsprojekt med bl.a. Avesta Sheffield AB och AB Sandvik Steel.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.