Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

Karaktärisering av litiumbatterier

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppladdningsbara litiumbatterier används idag i allt fler tillämpningar, tex. mobiltelefoner, bärbara datorer, el-hybrid bilar etc. och utvecklingsmöjligheterna är stora. Batteriets främsta egenskaper är högt energiinnehåll per vikt och volym, och batterierna kan också bli miljövänligare än tidigare batterityper. Det finns litiumbatterier av flera olika typer, beroende på vilka elektrodmaterial som de är baserade på. Ett batteri består av tre huvudkomponenter anod, katod och elektrolyt. Katoderna(+) består ofta av metalloxider och anoderna(-) av litium metall eller kolmaterial. Elektrolyten kan vara en vätska, en gel (polymer+vätska) eller en ren polymer elektrolyt, de två senare är lovande utvecklingsområden. För att kunna framställa nya bättre batterier baserade på nya material måste de nya komponenterna karaktäriseras. Genom elektrokemisk karaktärisering kan parametrar som beskriver batteriets slutliga prestanda bestämmas. Olika komponenter kan på så sätt jämföras. Kompletterande fysikalisk karaktärisering är ofta också nödvändig för att bestämma tex. densitet, porositet etc. En lämplig studie kan bygga på att jämföra och utvärdera olika batterikomponenter/batterier. Då skulle vissa egenskaper karaktäriseras på komponentnivå. Resultaten kan användas för att ta fram för- och nackdelar med materialen/komponenterna. Man kan också tänka sig att battericeller sätts samman och testas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.