Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

Modellering av litiumbatterier

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppladdningsbara litiumbatterier används idag i allt fler tillämpningar, tex. mobiltelefoner, bärbara datorer, el-hybrid bilar etc. och utvecklingsmöjligheterna är stora. Batteriets främsta egenskaper är högt energiinnehåll per vikt och volym, och batterierna kan också bli miljövänligare än tidigare batterityper. Det finns litiumbatterier av flera olika typer, beroende på vilka elektrodmaterial som de är baserade på. För att kunna optimera ett batteris prestanda i förhållande till ett visst användningsområde är matematisk modellering ett viktigt verktyg. Batteriets ström, spänning, laddningsnivå och temperatur beskrivs med ekvationer, baserade på elektrokemisk teorier, och svaret kan beräknas med olika matematik program, tex. MATLAB, FEMLAB. Olika geometrier kan också utvärderas. Ett exempel är litiumbatterier i mobiltelefoner. Strömmen som en mobiltelefon drar är pulsad på millisekundnivå, med pulser på 2A. Genom att modellera batteriet kunde flaskhalsarna identifieras och konstruktionen förbättras. Andra fall som vore intressanta att studera är batterier i en elbil/hybridbil, sladdlösa verktyg, bärbara datorer etc. En studie kan innefatta modellering av en batteristack, enstaka celler eller delkomponenter, samt verifiering av modellen genom att mäta på ett batteri.
Goda internationella kontakter finns inom området, med tex. universtet/institut i Skottland, Kalifornien och Japan. Ett exjobb skulle kunna ske helt på vår institution, eller uppdelat med en tid här och en tid utomlands, beroende på intresse.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.