Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-14

WebLogic Server security realm

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ta fram riktlinjer och kodexempel för hur man beroende på förutsättningarna skriver en bra security realm i WebLogic Server.
WebLogic Server används som konkret exempel, men problemställningarna är ganska allmänna och inte direkt knutna till WebLogic Server.
Mål: Guidelines och kodexempel för hur man skriver en bra security realm i WebLogic Server.
En security realm i WebLogic Server är de klasser som ligger mellan WebLogic Server och det ställe där användarinformation och gruppmedlemskap lagras. Realmen har metoder för att hämta en användare, autenticera en användare utifrån lösenordet, hämta en
grupp, kontrollera om en viss användare är med i en viss grupp osv.
Realmens uppgifter låter mycket enkla, och de är de också i teorin. I praktiken finns det dock många problem och frågeställningar som måste lösas för att implementationen ska bli bra. Ett av problemen är att få upp snabbheten eftersom realmen hör till de mer använda delarna av ett system. Några av de problem som måste behandlas är:
* Hur lagras relationen mellan användare och grupper och när laddas den in (man vill ha minimal last på persistenslagret, t ex databasen, och minimal minnesanvändning)?
* Hur kontrolleras användarens medlemskap i gruppen?
* Hur gör man för att kryptera lösenorden i t ex en databas?
* Hur hanteras fel i exempelvis databaskopplingen?
* Både användare och grupper kan cachas (intern WebLogic-funktionalitet). Hur kan man ändå tvinga fram en omedelbar uppdatering av en speciell användare?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.