Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

WebLogic Server versionsuppdateringar av EJB, JSP och Servlets under drift

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
WebLogic Server används ofta i driftkritiska miljöer och man vill i möjligaste mån undvika att servern behöver startas om. Vad måste man tänka på vid utvecklingen för att kunna klara så stora uppdateringar som möjligt utan att omstart av applikationsservern är nödvändig.
Mål: Riktlinjer och guidelines för hur man ska utveckla och konfigurera system i WebLogic Server för att möjliggöra versionsuppdateringar under drift. WebLogic server har stöd för att kunna ladda om klasser under drift. Med rätt konfiguration kan JSP och Servlets laddas om inom en specificerad tid. Man kan göra hotredeploy på en EJB för att få in en ny version av bönan. Det låter bra, men det finns ett antal problem kvar. Några är:
* Hur hanterar man klasser som används av EJB men inte direkt hör till bönorna?
* Hur hanterar man klasser som används av servlets?
* Hur hanterar man klasser som används av JSP?
* Hur hanterar man klasser som används av andra klasser som inte är EJB, Servlet eller JSP?
* Vad ska man tänka på vid programmeringen för att klienten ska få så lite problem som möjligt (exempelvis hämtar många applikationer referensen till bönan en gång vid start vilket helt omöjliggör hotdeploy eftersom man då aldrig kommer att fråga efter den nya bönan)?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.