Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-30

Förbättrad signalanalys vid gasutbytesmätningar med turbulenta flödes-metoden (Ockelbo)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi behöver din hjälp att rädda jorden!
Vårt företag tillverkar avancerade system för bland annat mätning av flödet av växthusgaser till och från ekosystem. Mätsystemen kan vara placerade över olika typer av vegetation, allt från aerodynamiskt släta gräsytor till skrovliga skogar.

Metodiken bygger på att man mäter den turbulenta transporten av en gas, i detta fall koldioxid. Vindrörelserna mäts med en ultraljudsanemometer och gaskoncentrationen med en infraröd gasanalysator. Metoden förutsätter att man samtidigt och på samma plats i rummet mäter den vertikala vindhastigheten och gaskoncentrationen med en frekvens som svarar mot de naturliga variationer som finns i luften. Instrumentens svarstider och signal/brusförhållanden är viktiga parametrar när det gäller att optimera systemet. Examensarbetet har två mål: Dels förbättring av utvärderingsalgoritmerna för befintliga system genom experiment med utrustningen och analys av befintliga rådatabaser, dels att ta fram en kravspecifikation för nästa systemgeneration.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.