Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

Jämförelse av PL/SQL och Java för att skriva databaskod i Oracle

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SYFTE: Att utreda och jämföra användning av PL/SQL och Java för att skriva databasprocedurer (stored procedures) i Oracle-databaser.
MÅL: Beskriv, genomför praktiska prov och jämför PL/SQL med Java för några typiska fall av databasprocedurer. Arbetet genomförs med Oracle8 databas.
BAKGRUND: I många situationer är det lämpligt att skapa databasprocedurer för att minska datamängderna som skall transporteras mellan server och klient. Genom att använda databasprocedurer kan man då uppnå en form av function shipping istället för data shipping. I Oracle har man sedan länge kunnat skriva databasprocedurer i ett särskilt språk PL/SQL. I senare versioner skall man även kunna skriva dem i Java. För att kunna välja rätt språk för en given uppgift är det viktigt att känna till respektive språks styrkor och svagheter, inverkan på prestanda och så vidare.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.