Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-20

Skillnad i kvalitet mellan olika bovetesorter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bovete odlas i vissa av våra baltiska grannländer. Försök pågår även i
Sverige för att bovete skall kunna odlas här. Bovete är ett alternativ till de vanliga spannmålsgrödorna vid glutenintolerans eftersom bovete inte är något gräs och därmed inte innehåller några glutenproteiner. Mycket få undersökningar har gjorts beträffande skillnader mellan olika bovetesorter vad beträffar kvalitet. Samarbete mellan Sverige, Finland och Litauen pågår inom arbetet med odling av bovete


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.