Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-20

Inverkan av ekologisk odling på proteinsammansättningen i vetekärnan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ekologisk odling av olika grödor har visat sig påverka kvaliteten på
grödorna. I vete leder ekologisk odling ofta till försämrad bakningskvalitet. Samtidigt finns det indikationer på att ekologisk odling av vete leder till bättre nutritionella egenskaper hos vetet. I ett samarbete mellan kvarnindustrin i Sverige, Svalöf Weibull AB, SLU och Örebro universitet undersöks de nutritionella egenskaperna hos ekologiskt odlat vete i jämförelse med konventionellt odlat vete. I samband med dessa undersökningar finns också ett intresse att undersöka hur kärnproteinerna i vete påverkas av ekologisk odling i förhållande till konventionell odling.

Kärnproteinerna påverkar bakningskvaliteten hos vete men deras
sammansättning kan även inverka på de nutritionella egenskaperna genom
variation i essentiella och icke essentiella aminosyror.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.