Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-27

Studie av Sveriges fordonspark utifrån de typfordon som används vid vägutformning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Syftet med studien är att göra en bedömning av Sveriges fordonspark utifrån fordonsmått. Har fordonens geometri förändrats sedan den senaste undersökningen för 20 år sedan. Studien kommer att ligga till grund för revidering av typfordonens geometri i Vägutformning 94 (VU 94).

Utvecklingen av fordons längd och utrymmesbehov under de senaste decennierna har varit stor, exempelvis kan nämnas att bussars längd ökade från 12 till 14.5 m i början på 1980-talet. Semitrailers, dvs dragbil med påhängsvagn, tycks ha ökat i längd. För att kompensera det ökade utrymmesbehovet har dock tvångsstyrda axlar tagits fram. Även genomsnittspersonbilen har sannolikt förändrats.

För att få fram erforderliga uppgifter krävs såväl inventering som uttag ur Svensk bilprovnings databaser.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.