Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-10

Mineralgödselmedlet LIHTO (kravmärkt) inblandat i odlingssubstrat och dess bekämpningseffekt/förhindring av sorgmyggor, vita flugor etc. i krukväxtkulturer.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Klarlägga inblandningens positiva påverkan på kulturens möjligheter att utvecklas samt inblandningens preventiva egenskaper mot angrepp av skadedjur och svampangrepp.

Humus-börsen AB utvecklar och marknadsför torv och torvbaserade växtsubstrat för all professionell odling i växthus, plantskolor osv. Vi tillhandahåller substrat i alla strukturer, naturell eller med inblandning av gödning, kalk, lera m.m.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.