Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-07

Direkt omvandling av fusionsenergi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den första generationens fusionsreaktorer kommer att omvandla värmen i reaktorväggarna till elektrisk energi; kylvatten förångas och får driva generatorer. Väggarna har värmts upp dels pga värmeförluster från plasmat, men också därför att fusionsreaktionen baserad på deuterium och tritium alstrar snabba neutroner som bromsas upp i väggarna. Omvandlingen till elenergi har en verkningsgrad som är begränsad till cirka 40%.

Om avancerade, neutronfria bränslen i stället används gäller det att kunna omvandla rörelseenergin hos de snabba, laddade jonerna från fusionsreaktionerna direkt till elektrisk energi. Flera alternativ kan tänkas, som regel med hög verkningsgrad. Speciellt utgör magnetflaskor med slutna fältlinjer en utmaning, eftersom partiklarna här måste fångas upp tvärs fältlinjerna. Under senare år har också viss kritik uppstått angående möjligheten att realisera direkt omvandling till elenergi.

Examensarbetet består i att utreda olika möjligheter för direkt omvandling till el i öppna och slutna fusionskonfigurationer, samt i att diskutera den praktiska potentialen för dessa.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.