Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-11

Kluster i WebLogic server

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
WebLogic server är en applikationsserver som används för att klienter ska kunna köra programkod på en server. WebLogic kan också användas som webserver med både statiska och dynamiska sidor. Den är därför väl lämpad för webbaserade applikationer. Applikationer i WebLogic byggs med fördel med Enterprise JavaBeans som grundläggande komponenter.

När applikationen växer och används av fler och fler användare kommer man till slut till den punkt då den befintliga servern inte längre klarar av lasten. Risken för detta är särskilt stor då man har applikationer som ligger på Internet eftersom lasten då kan växa väldigt fort. WebLogic är byggd för att hantera kluster; det vill säga flera servrar som samarbetar. Servrarna ska då dela på lasten och vara feltoleranta, så att om en server går ner tar de övriga över om arbetet.

Uppgiften i examensarbetet är att studera hur WebLogics kluster fungerar, hur de konfigureras på bästa sätt och vilka vinsterna är jämfört med att köra en server (klustring kan exempelvis användas i kritiska system enbart för att få eltolerans). Klustring ger också fördelar vid programvaruuppdateringar eftersom en server i taget kan uppdateras. Hur detta går till ska studeras.

Resultatet av arbetet ska vara modeller och riktlinjer för hur man ska välja klusterarkitektur i ett system, hur man sätter upp och konfigurerar kluster och hur man underhåller dem, exempelvis installerar ny programvara och hanterar fel på servrar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.