Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-05

Utmattningsberäkning av gjutna detaljer m h a FEM

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid FEM-beräkningar av gjutna detaljer är ett problem hur man skall hantera radieövergångar för att inte få för stora modeller och samtidigt erhålla ett resultat som kan användas för utmattningsberäkningar.

SYFTE
Målet är att ta fram metod(er) för modellering av gjutna detaljer som fungerar i PRO/MECHANICA samt utföra utmattningsberäkningar. För konstruktion av gjutdetaljer används PRO/E.

UPPGIFT
Uppgiften är att:
- Utföra en litteraturstudie
- Ta fram förslag på modelleringstekniker
- Prova teknikerna på ett verkligt fall samt verifiera resultaten
- Dokumentera resultaten i en rapport


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.