Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-13

Utveckling av två-läges excenter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För att uppnå en effektiv kompaktering av jord och asfalt används vältar med en eller två vibrerande valsar. Vibrationer alstras av en eller flera excentriska vikter i valsen. Då två-läges excenter används uppstår stora stötlaster vid omställning. Förslag på ny lösning finns men fungerar inte tillfredsställande.

SYFTE
Målet är att ta fram en excenter-konstruktion där omställningen sker utan stora stötlaster.

UPPGIFT
Uppgiften är att:
- Studera befintliga lösningar dels på Dynapac produkter och dels på konkurrenternas produkter samt utreda om det finns andra lösningar som man kan utnyttja.
- Konstruera och dimensionera en excenter enligt kravspec.
- Dokumentera resultaten i en rapport.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.