Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-22

Packsal i LEGO

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Packsal i LEGO? - Visualisering av befintligt styrsystem med hjälp av simulator, grafiska bilder, tekniskt LEGO eller dylikt. Resultatet kommer att styras med enkortsdatorer och kopplas in befintligt styrsystem för demonstrations- och simulationsändamål.
Ett exjobb hos CATS AB innebär att du får lösa ett verkligt tekniskt problem som kommer att implementeras hos en kund. Detta innebär förutom att du ska lösa uppgiften att du också implementerar den samt har hand om de kundkontakter som berör uppgiften. Naturligtvis kommer du att ha en handledare från CATS AB som mentor under projektet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.