Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-10

Automatisering för borttagande av spillprodukter (JH 12)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget har ca 35 anställda och arbetar med utveckla, konstruera och tillverka produkter i cellplast. Företaget är certifierat enligt ISO 9000 och 14001. Stora kunder är Scania, ABB, Electrolux. I verksamheten förekommer mycket stansning, vilket orsakar spillprodukter. Dessa spillprodukter, cellplaster, utgörs av runda och andra geometriska former och skall avlägsnas vilket innebär en avsevärd arbetsinsats som företaget önskar automatisera. Några metoder har prövats, ex att med vakuum suga ut spillet eller att mekaniskt ta bort det. Metoderna är långt ifrån färdigutvecklade och företaget önskar hjälp med detta. Volymerna i tillverkningen är från 10.000 till flera miljoner.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.