Sökning: "äldre i"

Hittade 109 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet äldre i.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-14Framtagande av elektronikbox för kommunikation från elektriska mätinstrument (inaktivt)
2011-10-20Survivability Planning App (inaktivt)
2011-10-06Generationsväxling i företag (inaktivt)
2011-09-27Elever och äldreomsorg (inaktivt)
2011-04-26Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-04-19Drogförebyggande arbete (inaktivt)
2011-04-04Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-03-01Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-01-17Vem dricker kaffe? Och hur kan man öka attraktionen för yngre att använda automater? (inaktivt)
2011-01-17Sociala företag (inaktivt)
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2010-05-12Detaljhandelns omfattning i Mölndals centrum (inaktivt)
2010-04-22Utveckla anhörigstödet för anhöriga som hjälper och vårdar närstående över 65 år med annat modersmål än svenska (inaktivt)
2010-04-16Miljöutredning (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2009-01-21Flödesoptimering (inaktivt)
2008-06-16Hur har språk och kultur utvecklats genom åren? Analys av kontaktannonser, för ämnen svenska och retorik (inaktivt)
2008-06-16Lagerhantering i Behrn fastigheter AB (inaktivt)
2008-06-16Serviceprocess i ett fastighetsbolag (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30Identifiering av riskfaktorer och kostnadseffektiva metoder med hälsoekonomiska studier för prevention av fall hos äldre (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-04-29Utforma utbildningsmaterial samt koordinera kompetens/Löneutveckling modell (inaktivt)
2008-03-14Utvärdering av hälsobefrämjande trädgårdsprojekt i SDF Tynnered (inaktivt)
2008-03-04Outsourcing – Vad innebär det för ASSA AB? (inaktivt)
2008-01-31Får de äldre som har eget boende tillräckligt med näring? (Älvkarleby) (inaktivt)
2008-01-30Modell för utvärdering av den uppsökande verksamheten (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2007-09-24Trygghetscertifiering (inaktivt)
2007-09-24Ekonomiska och andra effekter av att äldre tvingas bo kvar hemma (inaktivt)
2007-09-21Blisteröppnare - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Livstecken - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Reselift - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Kartläggning av temperaturgradienter i svenska betongvägar (inaktivt)
2007-09-04Experimentell och teoretisk analys av verkningssätt hos äldre järnvägsbro av stål under påverkan av tåglast (inaktivt)
2007-05-31Utformning av användargränssnitt för mjukvarutelefon (aw) (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-04C/D-uppsats: Marknadsföring i Kulturens tecken (AP) (inaktivt)
2007-04-04Signalkänslighet, kognitiv bias, och taluppfattning (inaktivt)
2007-03-30Telemedicin - utveckling av webb-applikationer inom vården (inaktivt)
2007-03-16Miljöutredning Inför ISO-certifiering (inaktivt)
2007-03-15Jämställdhetsanalys för vård- och omsorgsförvaltningen (inaktivt)
2007-03-15Vilka väljer gymnasieinriktning mot vård och omsorg? (inaktivt)
2007-03-15Hur ser ungdomar i Karlstad på äldre- och handikappomsorgen som ett framtida yrke? (inaktivt)
2007-02-19Var med och utveckla framtidens dynamiska farthinder (inaktivt)
2007-02-12Arosstudion - Att marknadsföra en taltidning, hur ser framtiden ut? (aw) (inaktivt)
2007-02-02Varför nådde jag inte till godkändnivå? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i svenskan för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i matten för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-01-22Backoffice till wwww maknadsplats i C# .NET 2.0 (inaktivt)
2006-12-06Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (Nordanstig) (inaktivt)
2006-11-21Utveckling av hemsida hos Dataliner AB (AP) (inaktivt)
2006-11-17Använder små fastighetsägare optimala system för värmereglering? (GH) (inaktivt)
2006-11-07Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-08-23Kartläggning av kemikalier (inaktivt)
2006-08-08Skriva B eller C-uppsats i retorik eller svenska? Analysera kontaktannonser och se hur språk och struktur utvecklats genom åren! (inaktivt)
2006-06-26Arbetsbelysning vid sjukvård i patientens hem (inaktivt)
2006-06-20Frivilligt socialt arbete inom vård och omsorg ¿ vilken betydelse har det för de äldres livskvalitet? (inaktivt)
2006-06-08Miljöutredning (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-04-21Säkra effektiviteten och kvaliten inom hemvård (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2006-02-01Datorspel för äldre (inaktivt)
2005-11-17Ger en attraktiv kollektivtrafik en billigare kommunal verksamhet? (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-10Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (inaktivt)
2005-09-30Förvaltningsutveckling i Tynnered med avseende på miljöarbetet (inaktivt)
2005-09-14Lägenhet i Virtual Reality (inaktivt)
2005-09-07Webbutvecklare med intresse av användarorienterad Web-design för affärsstödsystem (inaktivt)
2005-05-12Kontaktperson som LSS-insats (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Vad är trygghet? (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Hjälper utbildning? Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Möjligheter och utnyttjande av fritidsaktiviteter (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Nya yrkesroller inom vård och omsorg (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2005-03-23Stenkolstjäreasfaltens utbredning i Sverige (inaktivt)
2005-03-17Mätning av benskörhet med bildanalys av datortomografibilder (inaktivt)
2005-02-24Pensionärsboende i Bråbo (JH 03) (inaktivt)
2005-01-31Folkets Hus - ett levande hus (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31Priset på fjärrvärme (aw) (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-10-28Att utveckla en utbildning för företagare (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-10-07Fungerar den interna informationen så som den beskrivs i policyn? (inaktivt)
2004-09-28Konsekvenser av ett miljöledningssystem för en kommunal förvaltning? (inaktivt)
2004-09-06Effekter av miljöledningssystem (inaktivt)
2004-06-02Att utveckla en utbildning för företagare. (inaktivt)
2004-04-29Förebyggande och uppsökande verksamhet av äldre (aw) (inaktivt)
2004-04-07Programvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2004-03-25Vad är trygghet? Studie med djupintervjuer (Gävle) (inaktivt)
2003-12-12Utvecklingen av färdtjänsten i Gävle kommun med betoning på ekonomin (Gävle) (inaktivt)
2003-10-20Priset på fjärrvärme (inaktivt)
2003-09-18Morgondagens boendemönster i Örebro (inaktivt)
2003-09-17Framtagning och optimering av viskoelastisk gel för dragering av tabletter (inaktivt)
2003-07-04Undersökning av Kalmarborna åsikter om Kalmars kyrkogårdar (KA 04) (inaktivt)
2003-06-19Sveriges vägmärken (inaktivt)
2003-01-28Riskanalys av dammexplosionsrisker vid Kraft Foods Upplands Väsby anläggning (inaktivt)
2003-01-22Praktisk tillämpning av chemiska kunskaper (inaktivt)
2003-01-20Aktivitetens betydelse för äldre boende på servicehus (inaktivt)
2002-11-27Dimensionering och konstruktion av elutrustning för vattenkraftverk (inaktivt)
2002-11-27Lösning på PLC-styrning (inaktivt)
2002-11-27Konstruktion och dimensionering av komplett vattenkraftanläggning (inaktivt)
2002-11-27Vattendomens påverkan vid en utbyggnad av vattenkraftstation (inaktivt)
2002-11-27Rensare för intagsgrind i vattenkraftstation (inaktivt)
2002-11-27Utveckla nya biverksamheter i äldre såg- och kvarnmiljö (inaktivt)
2002-11-27Undersökning av stödformer för utbyggnad av kraftstation (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.