Sökning: "ökad effektivitet"

Hittade 31 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet ökad effektivitet.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-02-13Bättre ergonomi vid pakethantering på Distributionsföretag – vilken teknisk lösning krävs? (inaktivt)
2011-11-18Utvärdera enantioselektivitet inom kiral kromatografi, HPLC och SFC (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-24Energiåtervinning i radarsystem (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-05-18Vad tjänar organisationer på personlig effektivitet hos de anställda? (inaktivt)
2011-02-11Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-08Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2010-11-10Energiåtervinning i Radarsystem (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom projektstyrning/systemutveckling! (inaktivt)
2010-04-06Identifiera utbildningsbehov för energiproduktion från jord och skog (inaktivt)
2009-12-22Materialhantering på byggarbetsplatsen (inaktivt)
2008-05-30Kolesterolsänkande läkemedel och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)
2007-09-21Effektivisering av IT inom offentlig sektor – Konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster (inaktivt)
2007-09-06eGovernment /24timmarsmyndigheten - Hur långt har den offentliga sektorn kommit när det gäller eGovernment? (inaktivt)
2007-09-06Effektivisering av IT inom offentlig sektor - Outsourcing av IT-drift i kommuner och i statliga myndigheter (inaktivt)
2007-06-27Kolesterolsänkande läkemedel och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)
2007-04-04Utvärdera/bygga ett projektuppföljnings-/tidredovisningssystem i .NET miljö (inaktivt)
2005-06-30Systematiskt förbättringsarbete(Hofors) (inaktivt)
2005-06-08Tumörsuppressorn p53 och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)
2005-06-01Skapa en automatiserad tillverkningsprocess med tyngpunkt på arbetsmiljö, effektivitet och kvalitet (inaktivt)
2005-04-26Tillverkningsenhet i Polen (inaktivt)
2005-03-14Elektrisk nagelfil (inaktivt)
2004-09-29Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-06-02Globalt licenshanteringssystem (inaktivt)
2004-06-02Java ¿ mobilapplikationsprojekt (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2004-03-12Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2003-10-14Tumörsuppressorn p53 och ökad effektivitet av cancerbehandling (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.