Sökning: "önskemål"

Hittade 234 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet önskemål.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-13Pedagogiska kartor på surfplatta (inaktivt)
2011-12-20Underlag till faktablad för miljöfarlig verksamhet (inaktivt)
2011-12-13Limbeläggning av stålplåt (inaktivt)
2011-11-22Förenkling av arbetssätt för säljare (inaktivt)
2011-10-17Open source-baserad telematiklösning för inbyggda system (inaktivt)
2011-10-17Analys och utveckling av mobilt tidsystem för Android eller iPhone (inaktivt)
2011-10-05Nämndernas policies, riktlinjer och handlingsplaner viktiga styrdokument eller hyllvärmare? (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-13Webbaserad databas och Iphone-app Besökaren ska kunna ange sin adress och få träffar i närområdet... (inaktivt)
2011-08-29Från idé till en produkt färdig för marknaden. (inaktivt)
2011-08-08Utveckling av metod för att mäta fyllnadsgrad (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av applikation för mobiltelefon (inaktivt)
2011-04-14Färdigställande av styrsystem till solteleskop (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-02-10EXAMENSARBETE I STRÖMNINGSAKUSTIK PÅ KTH/SCANIA - Analys och konstruktion av semiaktiv ljuddämpare (inaktivt)
2011-01-11Utveckling av måttdatabas för kommuner (inaktivt)
2011-01-10Modifiering av radialfläkt för möjlighet att öka fläktens prestanda i form av ökat totaltryck. (inaktivt)
2010-12-08Schneider Electric utlyser ett examensarbete inom organisationsutveckling (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-09-08Riktat tal (inaktivt)
2010-09-07Examensarbete Materialoptimering (inaktivt)
2010-08-11Hur uppfattas miljöarbetet? (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-06-29LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2010-06-01Gusto -chokladprovningsspel (inaktivt)
2010-04-06Företagarnas syn på livsmedelskontrollen (inaktivt)
2010-02-24Modulerande ställdon (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-02-04Marknadsundersökning för automatiserad analysutrustning (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-18Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-15Optimal Slingkonstruktion (inaktivt)
2010-01-13Grafisk design och interaktionsdesign för konsultbolag (inaktivt)
2010-01-13Databasanalys, datamining, koppling databas och gränssnitt (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2009-12-02Utveckling av Configuras samarbetsportal med CET-integration (inaktivt)
2009-06-29Marknadsföring Black Box av Aronda (inaktivt)
2009-06-16Ny belysningsteknik för växthus (inaktivt)
2009-05-11Marknadsundersökning av tidning (inaktivt)
2009-04-20Litteraturstudie inför rationell produktion av syrade grönsaker.(74) (inaktivt)
2008-10-02Marknad Produkter (inaktivt)
2008-09-12Koppla bilder till ett mobilt passagesystem (Ljudal) (inaktivt)
2008-06-16Sanering av blandförorenad mark, desorptionsförsök av högförorenade jordar i labskala. (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-05-30Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2008-05-30Förorenade områden (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-02-19Marknad - Produkter (inaktivt)
2008-02-04Vill du hjälpa oss att styra mot en effektivare kommunal utförarförvaltning? (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2008-01-17Kreativt skrivande - Hur kan författarkortleken användas av mellanstadie/högstadielärare/lärare i svenska som andra språk som ett verktyg i undervisningen? (inaktivt)
2008-01-17Marknad Produkter (inaktivt)
2007-12-14Marknadsundersökning Infonova (inaktivt)
2007-12-06Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system (inaktivt)
2007-12-03Marknadsföring Black Box av Aronda (inaktivt)
2007-11-26Windows Live / Virtual Earth (inaktivt)
2007-11-09Välkommen till Truly Nordic-researrangör med fokus på upplevelser! (AÖ) (inaktivt)
2007-11-08Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc (inaktivt)
2007-10-30Konstruktion av hemsida där kunder/företag kan kontrollera status på deras beställningsprodukter (inaktivt)
2007-10-18Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-10-17Utsmyckning av Examensenhetens besöksmottagning på Studentavdelningen vid Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-10-16Utveckla och designa en latrin i ett nytt material(Reboard) för användning i bland annat katastrofdrabbade områden (inaktivt)
2007-10-09Marknadsundersökning Fysiken - Göteborgs studenters träningsverksamhet (inaktivt)
2007-10-05Utveckling av Webbshop – www.kokslust.nu (inaktivt)
2007-10-04Utveckling och undersökning av algoritmer för MEMS-gyron (inaktivt)
2007-09-21Digitalisering av transportdata för byggtransporter (inaktivt)
2007-09-04Programvara för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-08-20Medlemsenkät Gävle Golfklubb (Gävle) (inaktivt)
2007-08-14Miljögeoteknik, Modellering av partikelemissioner för alternativa byggnadsmaterial (inaktivt)
2007-08-13Programvara för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-10Programvara och för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-05-08Utbyggnad och utveckling av hemsidan www.dalenium.com (inaktivt)
2007-05-05Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-04-20Marknadsundersökning - gästtillfredsställelse (inaktivt)
2007-04-20Expansion och utvidgad affärsverksamhet för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-16LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2007-04-16BILDFÖRBÄTTRING ÖVER EN BILDSEKVENS (inaktivt)
2007-04-11Bildhantering i Java-applikation (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Informationsbladet 0222:an (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 1: HUR SER EN INBILDANDE HEMSIDA UT? (inaktivt)
2007-04-04Kostnads- och rutineffektivisering inom dryckestillverkning. (inaktivt)
2007-04-04Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt)
2007-04-04Senserby i Kalv ¿ en social innovation! (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsundersökning hos Hammarhälsans potentiella kunder (AP) (inaktivt)
2007-04-03Marknadsanalys/undersökning av skuminjektorer vid livsmedelstillverkning (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av befintliga och potentiella kundrelationer (inaktivt)
2007-03-16Examensarbete 20p, civilingenjör maskinteknik (inaktivt)
2007-03-15Placera en röd liten stuga på månen (ke) (inaktivt)
2007-03-14Kartläggning och utvärdering av insatsen kontaktperson (inaktivt)
2007-03-12Programvara och algoritmer för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-02-23Marknadsundersökning för uppstart av företag (inaktivt)
2007-02-16Har ALP lett till skolutveckling? Utvärdering av ett utvecklingsarbete (inaktivt)
2007-02-12Potential för lokal biobränsleproduktion (inaktivt)
2007-02-10Examensarbete/C/D-uppsats: Rehabilitering av personal (FP) (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2007-01-23Fönsterinstallatören söker examensarbetare inom kvalitetsstyrning (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-22Design, konstruktion och testning av ett nytt förbränningssystem till moderna eldstäder (inaktivt)
2007-01-22Design av innovativa inredningsdetaljer: Eld inomhus! (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2007-01-04Fönsterinstallatören söker exjobbare inom logistik (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-02TIFF-stöd i Java-applikation (inaktivt)
2006-12-22Webbprojekt: Imagine – En hållbar väg (inaktivt)
2006-12-21Undersökning av hörselskadades vardag och hjälpmedel som kan underlätta dagliga livet (inaktivt)
2006-12-20Kartläggning av besöksströmmarna i Söderköpings stadskärna (inaktivt)
2006-12-18Databas för relationsmarknadsföring (inaktivt)
2006-12-13Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2006-12-13Förorenade områden (inaktivt)
2006-12-13Miljögeoteknik, sulfidjord (inaktivt)
2006-12-11Digitalisering av transportdata för byggtransporter (inaktivt)
2006-11-30Utveckling av intranät (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-16Ta fram en mjukvaruplattform för tjänsten ”Hälsobokslut” (ke) (inaktivt)
2006-11-16Hur kan Funova ekonomi, som liten byrå, utnyttja sina styrkor för att nå en bredare marknad? (ke) (inaktivt)
2006-10-31Förstudie: Undersöka intresset för en saluhall bland boende och arbetande i centrala Västerås (aw) (inaktivt)
2006-10-07Webbaserad kontroll av ultraljudssökare (inaktivt)
2006-10-04Miljöbränslen för friluftskök (inaktivt)
2006-09-22Kreativt skrivande - Hur kan författarkortleken användas av mellanstadie/högstadielärare/lärare i svenska som andra språk som ett verktyg i undervisningen? (inaktivt)
2006-09-04Framtagning av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2006-06-14Utveckling av produktionsflöde centrerat kring 3D-CAD (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-05-30Framtagning av e-handelsplats – möjlighet till fast arbete (inaktivt)
2006-05-22Utveckling av systemstöd för revision och ärendehantering (inaktivt)
2006-04-17Logistik på teckenspråk (inaktivt)
2006-02-27Framtagning av beslutstödsmodeller för bostadsföretag (aw) (inaktivt)
2006-02-16Undersökning av hörselskadades vardag och hjälpmedel som kan underlätta dagliga livet (inaktivt)
2006-02-01Datorspel för äldre (inaktivt)
2005-11-17Täckning av deponier i ett livscykelperspektiv (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-22Utforming av programvara/datorspel för motion (inaktivt)
2005-10-06Lärcentrum i Bromölla - en motor för regional och lokal utveckling! Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-09-05Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt)
2005-09-05Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt)
2005-08-25Marknadsundersökning för exklusivt boende i Norge (inaktivt)
2005-08-16Utformning av personlig tränare för konditionsträning (inaktivt)
2005-08-15Utforming av programvara/datorspel för motion (inaktivt)
2005-06-21Integrerad utvecklingsmiljö för kunskapsrepresentation (inaktivt)
2005-05-11Resursområdesanalys (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-04-21Marknadsföring av nytt och begagnat(Ljusdal 43) (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-03-24Programmering av databas för Svenskt Rockarkiv (inaktivt)
2005-03-17Datorgrafik/Texturkomprimering (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-13Analys av utforming av motionsprodukt/datorspel (inaktivt)
2005-02-07Hållbar utveckling i skolans undervisning och pedagogik (inaktivt)
2005-02-07Attraktivt besöksmål (gh) (inaktivt)
2005-02-04Skapa viltvarningssystem i fordon (Nordanstig) (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-31Allmänhetens kunskaper om och upplevelser av Västerås Konserthus - Marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-31 Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-13Implementation av webbsajt för diabetesfamiljer (inaktivt)
2005-01-13Kravspecifikation för webbsajt till diabetesfamiljer (inaktivt)
2004-09-30Hur hålla nere kostnaderna för produktionen då råvarupriserna är på uppgång? (inaktivt)
2004-09-27Integrering av ISO9001-2000,ISO14001 och vårt TPM-arbete (inaktivt)
2004-09-27Layoutförändring bearbetning (inaktivt)
2004-09-20Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2004-08-19Descentralisera inköpsprocessen med Intranätet som verktyg (inaktivt)
2004-08-17Vikingakungars Hål undersöka traktens svunna tiders vikingapersonligheter (gh) (inaktivt)
2004-08-09Databasprojekt (inaktivt)
2004-06-24Webbdesigner till omfattande projekt för kvinnojour (inaktivt)
2004-06-07Uttnyttjar vi Sim & Friskvårdsenhetens resurser på ett maximalt sätt? (Ockelbo) (inaktivt)
2004-05-03Verksamhetsutveckling av säteri (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Möjlighet för mindre anläggningar att lyckas på konferensmarknaden (JH 03) (inaktivt)
2004-04-19Vikingakungars Hål undersöka traktens svunna tiders vikingapersonligheter (gh) (inaktivt)
2004-04-01Möjlighet för mindre anläggningar att lyckas på konferensmarknaden (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Verksamhetsutveckling av säteri (JH 03) (inaktivt)
2004-03-26Marknadsundersökning (inaktivt)
2004-03-26Marknadsundersökning (inaktivt)
2004-03-26Screening av vitkålsmaterial för folathalt (inaktivt)
2004-03-25Fungerar kontaktpersonssystemet enligt LSS? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kontaktperson som LSS-insats (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Studie av vikariers erfarenheter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Möjligheter och utnyttjande av fritidsaktiviteter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personlig assistans Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Förbättringar eller bara förändringar? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökning om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Teoretisk studie om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Vad är trygghet? Studie med djupintervjuer (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hjälper utbildning? Empirisk intervjustudie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kompetensanalys. Vilken kunskap behövs och vilken kunskap finns? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Riktad dagverksamhet ¿ kvalitet eller kvantitet. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kvalitetsnivå vid hemtjänst. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Uppföljning av Kvalitid (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hur vill ungdomar bo? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom äldreomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom handikappomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personalundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-02-10Utveckling i kartverktyget MapInfo och GIS För dig som har kunskap om programmering och utveckling för kartverktyget MapInfo och även GIS (inaktivt)
2004-02-02Parkmark eller fågelllokal - Var går gränsen? (Ockelbo) (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2004-01-09IT-Strategi (inaktivt)
2003-12-04Om/nybyggnation av garage och andra lokaler för samfällighet (inaktivt)
2003-10-14Mjukvaruutveckling och Systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc. (inaktivt)
2003-10-10Marknads- och åtgärdsplan för stadsdelstorg (inaktivt)
2003-08-19Rapporteringssystem för restaurangkedjor (inaktivt)
2003-08-13Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2003-07-04Undersökning av Kalmarborna åsikter om Kalmars kyrkogårdar (KA 04) (inaktivt)
2003-06-26Java-utveckling på GSM-terminaler i M2M-system (inaktivt)
2003-06-19Undersökning av krav på portal (TH 07) (inaktivt)
2003-06-19Vikingakungars hål (gh) (inaktivt)
2003-05-15Jämställdhet i stadsplaneprocessen (inaktivt)
2003-04-09Kedjespolutveckling till kedjesvetsrobot (inaktivt)
2003-04-01Utveckling av abonnerad e-posttidning (inaktivt)
2003-03-11Utvärdering av ny verksamhetsinriktning för säteri (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Möjlighet för mindre anläggningar att lyckas på konferensmarknaden (JH 03) (inaktivt)
2003-03-03Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2003-01-20Aktivitetens betydelse för äldre boende på servicehus (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning för lokal mat i Småland och på Öland (JN 12) (inaktivt)
2003-01-02Svetsning av belagd plåt (inaktivt)
2003-01-02Sammanfogning höghållfasta stål (inaktivt)
2003-01-02Väginformatik (inaktivt)
2002-12-05Svetsdefekter, högproduktiv svetsning (inaktivt)
2002-12-05Högroduktiv MAG-svetsning (inaktivt)
2002-11-11Prissättning i livsmedelsbutiker (inaktivt)
2002-11-07Skarvning av trä (JH 09) (inaktivt)
2002-11-07Hur kommer framtidens sophämtning att se ut? (inaktivt)
2002-11-07Schemaläggnings program för yttre tjänst på Internationella biblioteket (inaktivt)
2002-10-16Konstruktion av drivenhet för manuella rullstolar. (Gävle) (inaktivt)
2002-10-10Utveckla marknadsföring för Ölands Skördefest (SA 05) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.