Sökning: "øppen"

Hittade 78 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet øppen.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Gör exjobb om BI i en spännande bransch (inaktivt)
2012-02-28Modell för öppen innovation i en kommunal serviceförvaltning (inaktivt)
2012-02-135 spännande exjobb (inaktivt)
2012-02-13Pedagogiska kartor på surfplatta (inaktivt)
2012-02-06Master degree project - GE Healthcare Uppsala (inaktivt)
2011-12-19Förbättring av en Open Source GeoCoding server (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av en Open Source Routing server (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-09-30Examenarbete- Syntesresurs för utveckling av kromatografimedia. (inaktivt)
2011-05-11Vill du skapa en Facebook applikation för framtidens stad? (inaktivt)
2011-05-02Open Source Business Intelligence (inaktivt)
2011-05-02Geografiskt forum för kommuner (inaktivt)
2011-02-23Utveckling av applikation (inaktivt)
2011-01-17Idrottsskolans betydelse för samhället (inaktivt)
2010-10-27Automatisk intrimning av autopilot för obemannade flygande farkoster (inaktivt)
2010-10-20AM-marknaden i Norden - öppen eller stängd? (inaktivt)
2010-05-12Skapande av karta för fordonsreglering med framförhållning (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2010-01-20Vidareutveckling av autopilot för obemannade farkoster (inaktivt)
2009-12-15Bli en del av Svensk Alarm när du framgånsrikt utvecklar vår hemsida till att generera försäljning! (inaktivt)
2009-12-07Nydesign av webbplats till liten reklambyrå i Göteborg (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering/studie: Alternativ interaktion med biologisk data (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering: Nya verktyg för bildprocess/analys (inaktivt)
2009-02-19Wiki och Samarbetsportal (inaktivt)
2008-05-30Behov och marknadsanalys av minimalinvasiv frakturbehandling (inaktivt)
2008-05-30Hjälp Stockholms Hemlösa! (inaktivt)
2008-02-04Vill du hjälpa oss att styra mot en effektivare kommunal utförarförvaltning? (inaktivt)
2008-01-04Utforming och Implementering av Process för Leveransstöd (så kallat SCM - Supply Chain Management) (inaktivt)
2008-01-03Utforming och Implementering av Process för partnerhantering (inaktivt)
2007-10-24Modellering för diagnos i OpenModelica - implementation och analys (inaktivt)
2007-09-20Storskalig kompostering av hushållsavfall (inaktivt)
2007-09-20Styrning av komposteringsprocess (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-04-16Basallergi som orsak till kronisk sjukdom www.motkroniskabesvar.se (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Vikingainspirerad marknadsplats (AP) (inaktivt)
2007-02-19Lärarstudenters kunskap och förberedelse inför Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-01-22Design, konstruktion och testning av ett nytt förbränningssystem till moderna eldstäder (inaktivt)
2007-01-22Design av innovativa inredningsdetaljer: Eld inomhus! (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-10-19SVERIGES SERIÖSASTE JULKLAPPSPORTAL JULTIPS.SE (gå in och titta på förra årets sajt) (inaktivt)
2006-10-13Utformande av kreativ miljö till ett konferensrum (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-10-11Analys av informationsflöde och marknadsundersökning (Ljusdal 53) (inaktivt)
2006-09-18Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2006-06-20Barnasinne - ett reggio i Bergslagen (inaktivt)
2006-06-15Vill du göra exjobb i Arboga Kommun på Tekniska förvaltningen? (aw) (inaktivt)
2006-05-02Utvärdering av klagomålshanteringen i Nynäshamns kommun (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga små avlopp - Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2006-01-24Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2006-01-17Vill du göra exjobb vid Köpings kommun? (aw) (inaktivt)
2005-12-05Utvärdering och implementering av algoritmer för automatisk nätgenerering för strömningsmekanikberäkningar (inaktivt)
2005-11-10Utvärdering av samarbetesprojekt mellan idrottsföreningar och skolan med syftet är att öka ungdomarnas idrottsutövande (inaktivt)
2005-05-25Undersökning av parallellprocessor för superdatorer (inaktivt)
2005-04-06Generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-06-24Mobila portaltjänster (inaktivt)
2004-06-24Kontextuell ärendehantering (inaktivt)
2004-06-24Webbaserade handböcker (inaktivt)
2004-06-01Kontextuell Ärendehantering (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-04-30Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-04-20BARNASINNE - ett initierande i skapandets förunderliga möjlighet till frigörelse av känsla och tanke. Ett reggio i Bergslagen. (inaktivt)
2004-04-01Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-02-02Elektrokroma displayer - Elektrokemiskt minne (inaktivt)
2003-12-12Informella kriterier vid lönesättning (Hudiksvall) (inaktivt)
2003-10-08Expo & eventdesign inredning av lokal för kompetensutveckling (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-08Kommunikation Gävle) (inaktivt)
2003-04-25Egna förslag från studenten/er (Hofors) (inaktivt)
2003-03-11Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2002-11-06Hemtjänst i framtiden! (Ovanåker) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.