Sökning: "-fängelse för och nackdelar"

Hittade 111 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet -fängelse för och nackdelar.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-02-13Mobil informationsplattform (inaktivt)
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2012-01-12En ny process för att upptäcka hudcancer i tidigt skede med hjälp av ett dermatoskop anpassad till en iPhone (inaktivt)
2011-12-19Förbättring av en Open Source GeoCoding server (inaktivt)
2011-12-19Automatisk generering av kartdata från yrkestrafik (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av en Open Source Routing server (inaktivt)
2011-12-13Arkiv för informationsbevarande av slutförvar (inaktivt)
2011-12-13Limbeläggning av stålplåt (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-23Biopolymerer för kalandrering (inaktivt)
2011-11-23Demonterbart plastgolv (inaktivt)
2011-11-14Undersöka möjligheterna kring återvinningscentraler (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-24Utvärdering av projektet Samhällsorientering på modersmål i Kalmar län (inaktivt)
2011-10-17Analys och utveckling av mobilt tidsystem för Android eller iPhone (inaktivt)
2011-03-28App’ar eller ej inom Fleet Management området (inaktivt)
2011-03-04Meranvändning av produktdata från Pro/E för produktunderhåll (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-07Ekonomisk förening – den okända bolagsformen (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2010-12-15Optimering av ETL-flöde (inaktivt)
2010-11-08Arbetsflöde och presentation av tjänsten Elektronisk Signering. (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-09-16Torrötning av avfall (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-08-25Undersökning och analys av spelmotorer till iPad (inaktivt)
2010-07-29Optimering av ETL-flöde (inaktivt)
2010-07-29Utvärdering av optimal BI-plattform (inaktivt)
2010-05-12Spegelglas i plast (inaktivt)
2010-02-22CE-märkning av programvara för vården (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-02-02Återvinning av tross (inaktivt)
2009-12-16Konkurrensanalys av den nordiska FM-marknaden (inaktivt)
2009-11-25Miljösmarta lättfyllnadsmaterial i geokonstruktioner för väg (inaktivt)
2009-07-03Hur kan vi utveckla det pedagogiska upplägget vid Fastighetsakademin? (inaktivt)
2008-11-11Kapitalförvaltning – en jämförelsestudie mellan tre olika kapitalförvaltningssystem. (inaktivt)
2008-09-12Kombitransporter inom skogsindustrin (Ljusdal) (inaktivt)
2008-08-293D animering – går det att återanvända samma grundmodell för olika syften? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-05-14Multikriterieanalys som beslutsstöd för att hantera förorenade muddermassor (inaktivt)
2008-03-13Generic Technology söker examensarbetare inom nätverksanalys (inaktivt)
2008-02-12Gerillamarknadsföring på Internet (inaktivt)
2008-01-11Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor. (inaktivt)
2007-11-22Differentialkoncept för hjullastare (kr) (inaktivt)
2007-10-23Primär resursfaktor (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-09-25Fyllningdammars förmåga att tåla överströmning (inaktivt)
2007-09-21Effektivisering av IT inom offentlig sektor – Konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-17Utvärdering av nystartad gymnasieutbildning på Älvkullegymnasiet - Karlstads internationella TIME-utbildning. (inaktivt)
2007-08-16Analys av motorprincip (inaktivt)
2007-08-01Undersökning av plattformsoberoende licenshanteringssystem (inaktivt)
2007-05-30KOSTNADER FÖR DRIFT AV IDROTTSANLÄGGNINGAR I TÖREBODA KOMMUN RELATERAT TILL FÖRENINGARNAS AVGIFTER (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-03-01Hur utvecklar man ett kundbonussystem i en blomsterhandel? (kr) (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (gh) (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (aw) (inaktivt)
2007-01-03Utveckling och marknadsföring inom försäljning av datorer (aw) (inaktivt)
2007-01-03Utveckling av verksamhet inom försäljning av datorer (FP) (inaktivt)
2006-11-13Paraleller & jämförelser mellan kommunal och privat verksamhet i vårdbranschen (aw) (inaktivt)
2006-11-13Paralleller och ekonomiska jämförelser mellan extrapersonal /inhyrd personal respektive kvalificerad övertid för ordinarie personal inom vårdbranschen. (fp) (inaktivt)
2006-10-18Utvecklingsplan till Folkets hus i Åkers styckebruk (AP) (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-18Koppling och synkronisering av data i multipla databaser (Ljusdal 62) (inaktivt)
2006-08-23Hur fungerar ett partnerskap mellan näringsliv och Högskola Dalarna? (inaktivt)
2006-07-03Hur skall en bra företagshälsovård se ut? (fp) (inaktivt)
2006-07-03Marknadsundersökning avseende privat äldreboende (fp) (inaktivt)
2006-06-26Arbetsbelysning vid sjukvård i patientens hem (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-06-19Undersökning samt implementering av ett webbsystem. (inaktivt)
2006-05-29Slutfasstyrning av robot (inaktivt)
2006-02-15Examensarbete om höghastighetsväxlar (inaktivt)
2006-01-05Säker e-post med elektronisk identifikation (inaktivt)
2005-12-12Co-browsing ¿ en möjlighet att demonstrera webplatser på distans (Ljusdal 54) (inaktivt)
2005-11-28Marknadsundersökning - Kontorsvatten (JJ) (inaktivt)
2005-11-24Hur uppfattar tidigare sportfiskebesökare Forshaga kommun? (inaktivt)
2005-08-29BNP eller DI vid framtagning av kalkylvärden (inaktivt)
2005-04-22Analys av alternativa system för datalager i J2EE (inaktivt)
2005-03-23BNP eller DI vid framtagning av kalkylvärden (inaktivt)
2005-02-09Observatörer för differential-algebraiska modeller (inaktivt)
2005-01-20Fallstudie på Garda skola, ett exempel på integration (23) (inaktivt)
2005-01-11 Koronabehandling av papper och kartong (Nordanstig) (inaktivt)
2004-12-06Walkie - förarmiljö (inaktivt)
2004-10-27Friktionsförband för infästning av vattenkraftgeneratorer (inaktivt)
2004-10-22Implementation av seriella interface i VHDL (inaktivt)
2004-10-06Jämföra textilt presentpapper med traditionellt (inaktivt)
2004-09-22Processutveckling av ett materialkoncept - från idé till process i lärande projektledarskap (inaktivt)
2004-07-02Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering (inaktivt)
2004-07-01Optimera och lagra energiuttaget ur befintligt bergvärmesystem (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2003-12-18Integration av skola och barnomsorg (22) (inaktivt)
2003-12-18Fallstudie på Garda skola, ett exempel på integration (23) (inaktivt)
2003-12-11Lagerkostnader (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-07-16Kundundersökning (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-04-15Processutveckling av ett materialkoncept - från idé till process i lärande projektledarskap (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2003-02-19FPGA med processor (inaktivt)
2003-02-03Bärighetsproblematik på det lågtrafikerade vägnätet (inaktivt)
2003-01-20Karaktärisering av litiumbatterier (inaktivt)
2003-01-20Distribuerade databaser - en jämförelse mellan databas-specifik teknik och XA-standarden (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.