Sökning: "2007 ekonomi"

Hittade 21 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet 2007 ekonomi.


Inkom Exjobbsförslag
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige”- ett projekt kring social mobilisering och frivilligt socialt arbete i Svenska kyrkans förortsförsamlingar i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige” - om social mobilisering och frivilligt socialt arbete Angereds, Bergsjöns, Biskopsgårdens samt Gunnareds församlingar, Svenska kyrkan i Göteborg. (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-04Examensarbete – Ekonomistyrning i ett medelstort bemanningsföretag (inaktivt)
2007-08-06Exportförberedelser inför Tysklands-lansering av ny svensk barnsäkerhetsprodukt, SitSac. (inaktivt)
2007-06-13Living Lab - Samhällsutveckling (inaktivt)
2007-04-17Marknadsanalys av musikindustrin (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-03-26Användarstudier, internlogistik och beräkningar av tidsvinster vid manuell hantering (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-02-13Utvärdering av projekt Rid- och körled Gotland - HovLeden (81) (inaktivt)
2006-11-21Implementering av nya tjänster (inaktivt)
2006-10-18Utvärdera projektet KvinnTätt! – vars mål är att få fler företagarkvinnor i Västmanland (ke) (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.