Sökning: "2009 ITS"

Hittade 125 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet 2009 ITS.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-14Effekt på lustgasutsläppen från kompost och slam av frys-upptiningscykler (inaktivt)
2012-01-13Vilka är miljövinsterna med Beanbutler? (inaktivt)
2011-12-01Uppföljning av lokala Miljömål (inaktivt)
2011-11-17Analys av Stockholms Fiskmarknad (inaktivt)
2011-11-03Interaction Design Program in Singapore! (inaktivt)
2011-11-01Moldavien- en möjlighet för företag från Borlänge/Dalarna? (inaktivt)
2011-10-04Marknadsanalys (inaktivt)
2011-09-20Utvärdering av mötesplatser/biblioteksfilialer (inaktivt)
2011-07-21Utredning av kylning med havsvatten (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – application and economical aspects (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – technology transfer (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles - system study (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-04-14Samhällsekonomisk analys av klimatanpassning för vägar (inaktivt)
2011-03-28Astroturf robot wars (inaktivt)
2011-03-23Sealability of paper packaging containing bioplastics and conventional plastics (inaktivt)
2011-02-25Innovative IT System for HIV clinics in developing countries (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-02-10Analys av nya målgrupper och marknadsstrategier för innovativ produkt (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-12Field study of a location-based community service (inaktivt)
2011-01-05Kvalitetsuppföljning av internationella projekt i förskola och skola (inaktivt)
2011-01-05Miljövänlig bankkund (inaktivt)
2010-12-21Ekologiskt hållbar produktion av fisk (inaktivt)
2010-12-10Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals stad. (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-11-30Affärsutveckling på nystartade Hunter’s Web – Social media för jägare (inaktivt)
2010-11-23Modellering av reglerförmågan i det svenska vattenkraftsystemet (inaktivt)
2010-11-22Thesis work: Design and development of the vigor wave energy converter prototype (inaktivt)
2010-11-22Thesis work: Analysis of the vigor wave energy converter prototype (inaktivt)
2010-11-10Framtidens plattform inom iPhoneutveckling (inaktivt)
2010-10-19A Framework for a unified mobile, tablet and TV experience (inaktivt)
2010-10-18Performance Study of using Flooding in Industrial Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-09-22Efterpolering av minireningsverk (inaktivt)
2010-09-07Kommunikationsstrategi för Samordningsförbundet i Trelleborg (inaktivt)
2010-09-07Energioptimeringar av torkmaskinen (inaktivt)
2010-08-26Barnslinga i Varbergaskogens naturreservat (inaktivt)
2010-08-19Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods (inaktivt)
2010-08-12Miljöledning på utomhusbad (inaktivt)
2010-08-11Hur uppfattas miljöarbetet? (inaktivt)
2010-06-28Strategi för omarbetad mötes- och respolicy inom Länsstyrelsen Västra Götalands län. (inaktivt)
2010-06-23Framtagande av handlingsplan för 20% energireduktion i större BRF (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-06-01Gusto -chokladprovningsspel (inaktivt)
2010-05-11Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder (inaktivt)
2010-05-10Process and machine capability studies in heat treatment/automotive industry (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2010-04-14Studier av mitokondriefunktion i fibroblaster från ApoE3/4 bärare med en lång poly-T variant i TOMM40 genen. (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-03-22iDoc24 Fråga Doktorn- Betal webbformular med språkstöd (inaktivt)
2010-03-11Kundtillfredsställelse (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-24Går det att utveckla Laxön? (inaktivt)
2010-02-24Tillskottsvatten i ledningsnät. (inaktivt)
2010-02-23Web Application Build Management & Quality Assurance (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2010-01-25Characterization of mammographic images from a signal processing point of view (inaktivt)
2010-01-13Grafisk design och interaktionsdesign för konsultbolag (inaktivt)
2010-01-13Databasanalys, datamining, koppling databas och gränssnitt (inaktivt)
2010-01-13Examensarbete inom ”case-mix-problematik” på OmVård.se (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2010-01-07Analys av bränsleförbrukning och körbarhet för bränsleekonomisk farthållare (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2009-12-21Konceptstudie för automatiserad återvinning av plattskärmar (inaktivt)
2009-12-18Internship on the exciting energy sector of wind power (inaktivt)
2009-12-17Individanpassat robotprogram för gjutgodsrensning (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-12-16Galleri och sociala medier (inaktivt)
2009-12-16Utan könsstereotypa bilder och budskap? (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2009-12-15Intern miljökommunikation (inaktivt)
2009-12-09Utformning av finansieringsstrategi och ekonomissystem för ett nystartat, mycket snabbväxande innovationsföretag. (inaktivt)
2009-12-07Mall för att finna kundmålgrupp för reklam / marknadsföring (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus förbättra stämningsläget för vinterdeprimerade? (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus ge en förbättring vid psoriasis? (inaktivt)
2009-12-04Web page analyzer (inaktivt)
2009-12-033D Video (inaktivt)
2009-12-03Marknadsundersökning (Top of Mind) (inaktivt)
2009-12-02Hur kan ett företags CSR satsning påverka företagets lönsamhet och varumärke? (inaktivt)
2009-12-02Kopia av Mall för att finna kundmålgrupp flör reklam / marknadsföring (inaktivt)
2009-12-01Uppsats/Exjobb: Effekt eller ingen effekt- Har friskvårdscoachningen haft effekt på livsstilen? (inaktivt)
2009-11-25Strategi för testning av dynamiskt I/O (inaktivt)
2009-11-25Beräkningsmetoder för splinesförband (inaktivt)
2009-11-25Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2009-10-21Kompetensutveckling på Service- och teknikförvaltningen (inaktivt)
2009-10-21Kompetensutveckling och jämställdhet på Service- och teknikförvaltningen (inaktivt)
2009-08-24Skånska landskapsanalyser av den röda mulmknäpparen (Elater ferrugineus) (inaktivt)
2009-08-20Yrkesguide - en väg till arbete! (inaktivt)
2009-08-20Miljöutredning vid Göteborgs Garnison (inaktivt)
2009-08-20Modellering och framtagning av selektivplaner för ett kärnkraftverks hjälpkraftsystem (inaktivt)
2009-08-10Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2009-08-10Webbaserat system för distansbehandling av smärta (inaktivt)
2009-08-03Omvärldsbevakning via RSS (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-07-15Naturvårdsinventeringar med insektsferomoner: Feromonövervakning av Biodiversitet (inaktivt)
2009-07-03Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-07-03Studier av humana embryonala celler från innerörat (inaktivt)
2009-06-18Miljökonsekvenser av flytbryggor (inaktivt)
2009-05-26Kartläggning av miljökonsultmarknaden samt en konkurrensanalys av aktörerna på denna. (inaktivt)
2009-03-24Livscykelanalys av däck (inaktivt)
2009-03-23Testing of baffled probes for plasma potential measurements (inaktivt)
2009-03-23Riskbaserad säkerhetsanalys av Gävle Energis AMR-system (inaktivt)
2009-02-26Miljöutredning (inaktivt)
2009-02-26Modellering och framtagning av selektivplaner för ett kärnkraftverks hjälpkraftsystem (inaktivt)
2009-02-23Vilken roll kan och ska etiska riktlinjer och gemensamma värderingar spela i en hel bransch? Fallstudie svensk bussbransch. (inaktivt)
2009-02-20Global forum for communication and information sharing (inaktivt)
2009-02-20Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-02-19Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-03-31Programmerare till internationell resecommunity (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-09-10Miljöutredning: Solna stads betydande miljöaspekter. (AP) (inaktivt)
2007-09-03Miljöanalys för SBS VECON (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-02-12Development of SW drivers on a microcontroller (inaktivt)
2006-11-13Rumslig gestaltning av utställningshall respektive uterum (aw) (inaktivt)
2006-11-13Undervisningsteknik på Gröna Kunskapshuset (aw) (inaktivt)
2006-11-13Examensarbete/C/D-uppsats: Undervisningsteknik på Gröna Kunskapshuset (FP) (inaktivt)
2006-11-13Examensarbete/C/D-uppsats: Rumslig gestaltning av utställningshall respektive uterum (FP) (inaktivt)
2006-09-15AUTOSAR Reference Implementation (aw) (inaktivt)
2006-06-15Examensarbete/C/D-uppsats: Affärsutveckling av Gröna Kunskapshuset(FP) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.