Sökning: "2012-01-13"

Hittade 116 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet 2012-01-13.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Connection between Test results, field quality issues and maintains (inaktivt)
2012-03-20Genetic engineering in cyanobacteria (Master thesis work at KTH 30hp) (inaktivt)
2012-03-20Transient motormodell i GT-power för beräkning utanför normaltillstånd att ersätta verifierande prov (inaktivt)
2012-03-15Statistisk analys av komplexa driftdata (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-03-01Continuous perfusion culture for optimization of process parameters (inaktivt)
2012-03-01Optimization of bioreactor cultivation protocol (inaktivt)
2012-03-01Automatisk nivåreglering av strålkastare (inaktivt)
2012-02-27Acceptansnivå för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2012-02-27Bionanocomposite Aerogels (inaktivt)
2012-02-27Intranät- hjälp oss med struktur (inaktivt)
2012-02-27Thesis project Volvo Aero (inaktivt)
2012-02-22Smörjfilmsberäkning i kuggväxlar (inaktivt)
2012-02-22Access & Roles Managment within Product/Part Description area (inaktivt)
2012-02-20Rätt avlopp på rätt plats (inaktivt)
2012-02-13Analyzing content demand patterns in IP access networks (inaktivt)
2012-02-09Ekopiloter i Haninge (inaktivt)
2012-02-023D-Viewing för visualisering av digital produktdata i produktutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2012-01-31Master thesis project “Characterization of enzyme sensitive responsive hydrogel/lipid system for triggered release“ (inaktivt)
2012-01-30Utmanande examensarbete på Sjöland & Thyselius inom app-utveckling och integration av hårdvara (inaktivt)
2012-01-30Förband för modulärt byggsätt med sandwichpaneler (inaktivt)
2012-01-27Master Thesis: Tool Integration with SOA, MDD and Java Development (inaktivt)
2012-01-26Prognostik för batterier (inaktivt)
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-25Thesis work - Assess the feasibility of using an open-source code for parallel fluid dynamics calculations (inaktivt)
2012-01-19Do you want to develop an iPhone app as your Master thesis…? ”Effektivt utnyttjande av extern databas vid iPhone app-utveckling” (inaktivt)
2012-01-13Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand (inaktivt)
2012-01-04Examensarbete Nordea Rating våren 2012/ hösten 2013 (inaktivt)
2011-12-22Kartläggning av axelväxelns lastoberoende förluster (inaktivt)
2011-12-21Thesis work - Development and validation of a new method for lipid extraction of animal tissue samples (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av simuleringsmodell för ett komplett pneumatiskt bromsystem (inaktivt)
2011-12-19MASTER THESIS PROJECT (30hp) IN PRECLINICAL STROKE (inaktivt)
2011-12-15Android app for sensor monitoring in the home (inaktivt)
2011-12-13Applikationsutveckling (inaktivt)
2011-12-13Bränsleeffektiv platooning med hänsyn till topologin (inaktivt)
2011-12-13Kartläggning av material för användning i avgasmiljöer i temperaturintervall 25-300°C med fokus på EGR teknik (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Visualisation Tool for Sensor Data Fusion for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-12-12Framtagning av “personas” för analys av Reumatologiska klinikens (Karolinska Universitetssjukhuset) patientunderlag. Fokus på variabler relaterade till patientmedverkan (provtagning, mottagningsbesök, delaktighet, eget ansvar, etc). (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Pedestrian Detection for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-12-08Master Thesis: New protein characterization methods (inaktivt)
2011-12-08Examensarbete – Vattenfall Research and Development AB i samarbete med Mark- och Vattenteknik, KTH (inaktivt)
2011-12-02Förstudie kring autonoma fordon (inaktivt)
2011-12-02Konvertering av spänning från Termoelektrisk generator (inaktivt)
2011-12-01Uppföljning av lokala Miljömål (inaktivt)
2011-11-29Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng (inaktivt)
2011-11-29Kopplade fluid-strukturberäkningar för mekanisk utvärdering av tankar (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-24Uppströmsarbete i Eskilstuna för renare vatten och slam (inaktivt)
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-11-23Vi behöver hjälp med framtagandet av design, layout och innehåll för Premos nya personaltidning! (inaktivt)
2011-11-23Prioritering mellan förorenade områden som behöver åtgärdas (inaktivt)
2011-11-21Kvalitetssäkrad och standardiserad kabelövergång för ny kontaktdonsserie (inaktivt)
2011-11-21Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2011-11-21Beräkna korrigering för en icke standardiserad ljudeffektsfär (inaktivt)
2011-11-21Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik VT 2012 (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-11-17Lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial (inaktivt)
2011-11-17MSc/BSc project on Marine Piston Ring Corrosion, spring term 2012 (inaktivt)
2011-11-17Reducering av släpförlusten hos Scanias retarder (inaktivt)
2011-11-15Examensarbete inom sökteknologi (inaktivt)
2011-11-14Utveckling och verifiering av en dynamisk remtransmissionsmodell (inaktivt)
2011-11-14Förändring i livslängd vid acceleration av vibrationsutmattningsprov (inaktivt)
2011-11-10Thesis project: Improve and Secure the Supplier Capacity Process in Greater China (Shanghai, Chenzhen and Qingdao) IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-11-10Thesis project: Sustainability product score-card assessment for running range IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-11-10Thesis project: Investigate new materials for IKEA vases, bowls and plant pot range IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-11-08Cluster analysis for patterns of temporal association in Uppsala (inaktivt)
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-11-08Provmetod för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2011-11-08Simulering av oljeflöden i Scanias växellåda (inaktivt)
2011-11-04Wear Model for Teeth and Segments (Wear Parts) (inaktivt)
2011-11-04Elkraft – Modellering, simulering, mätning (inaktivt)
2011-11-04Utveckling av simulatorplattform (inaktivt)
2011-11-04Modellering av superkritiska ångsystem (inaktivt)
2011-11-04Nytt operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-11-02Optimering av körsätt med avseende på bränsleförbrukning (inaktivt)
2011-11-01Modellering och validering av luftbälgsmodeller i ADAMS/Car (inaktivt)
2011-11-01Moldavien- en möjlighet för företag från Borlänge/Dalarna? (inaktivt)
2011-11-01MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2011-10-28Thesis project/Student assignment: Moments within production of hinges IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2011-10-28Examensarbeten inom vattenbyggnad 2012 i Beijing (inaktivt)
2011-10-28Utmattningsberäkning av svets med hjälp av Power Spectral Density (inaktivt)
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-10-24Energiåtervinning i radarsystem (inaktivt)
2011-10-24Process technology to turn peepoos, single use toilets, into fertiliser (inaktivt)
2011-10-24Utvärdering av projektet Samhällsorientering på modersmål i Kalmar län (inaktivt)
2011-10-14Vattenundersökning, utökning av kontrollprogrammet för vatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-10-14Vattenundersökning; utredning av lokal behandling av dagvatten och släckvatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-10-13Kringgjutning av låg- och medelaktivt kärnavfall (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-10-12Generalization and extensive validation of a CFD model for heat transfer in sub-cooled boiling bubbly two-phase flow using OpenFOAM (inaktivt)
2011-10-10Utveckla app/webbsida för utställning på Observatoriemuseet (inaktivt)
2011-09-27Wearable Computing/Mobile Augmented Reality Support for Repair Engineers (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-23Understanding drug resistance by characterization of transcription factor complexes by mass spectrometry (inaktivt)
2011-09-20Logistiksystem för process baserad arkitektur (inaktivt)
2011-09-13Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-12Samband mellan slipning och Barkhausenvärde på vevaxlar (inaktivt)
2011-09-09M.Sc. Thesis Project Proposal - Investigations of Micromixing in Alfa Laval’s ART® Plate Reactors (inaktivt)
2011-08-23Optical observation of aurora on an astrophysical balloon (inaktivt)
2011-08-22Research Master’s Thesis Projects in Theoretical Computer Science (inaktivt)
2011-08-15Master of Science Thesis: Modeling Software Development Tool Chains (inaktivt)
2011-07-12Consequential LCC för hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-07-06Master thesis work in Stem Cell Engineering (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-05-02Uppföljning och utvärdering av effekter av matematikutvecklingsarbete (inaktivt)
2011-04-21Kartläggning av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar på mindre stationer (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-03-23Odlingssäkerhet hos sortblandningar av åkerböna (inaktivt)
2011-03-03Utveckling av mobiltelefonapplikation för insamling av kostdata (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2010-09-22Efterpolering av minireningsverk (inaktivt)
2007-09-10Miljöutredning: Solna stads betydande miljöaspekter. (AP) (inaktivt)
2007-04-20Hur påverkar förändringen av infrasturktur? Åsby Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Turistområde i utveckling Turistområde i utveckling - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.