Sökning: "60-talet"

Hittade 162 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet 60-talet.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-31Master thesis project “Characterization of enzyme sensitive responsive hydrogel/lipid system for triggered release“ (inaktivt)
2011-12-20Simulering av produktionsflöde (inaktivt)
2011-12-01Nya material och byggsätt för kraftelektronik (inaktivt)
2011-11-29Kopplade fluid-strukturberäkningar för mekanisk utvärdering av tankar (inaktivt)
2011-11-24Novel bionic surface modification methods (inaktivt)
2011-11-01Modellering och validering av luftbälgsmodeller i ADAMS/Car (inaktivt)
2011-10-28Utmattningsberäkning av svets med hjälp av Power Spectral Density (inaktivt)
2011-10-03Viktigt och spännande exjobb inom urban hydrologi! (inaktivt)
2011-09-23Understanding drug resistance by characterization of transcription factor complexes by mass spectrometry (inaktivt)
2011-08-22Which system solution should be chosen at a future electrification of the roads for electric lorries? (inaktivt)
2011-03-14Hur påverkar datorer i undervisningen barnen? (inaktivt)
2011-03-14Vad är effekterna av att elever i Svenska För Invandrare (SFI) utrustats med datorer? (inaktivt)
2011-03-04Meranvändning av produktdata från Pro/E för produktunderhåll (inaktivt)
2011-02-07Ska företag vara familjära? (inaktivt)
2011-02-07Ett företags goda rykte - vad säger det? (inaktivt)
2011-02-07Berätta det som är bra! Friskfaktorer vill vi ha ... (inaktivt)
2011-02-07Kan Du anpassa information till barn och unga med funktionsnedsättningar? (inaktivt)
2011-02-02Examensarbete – Syntetisk organisk kemi (inaktivt)
2010-12-28Examensarbete inom logistik: förbättra logistikprocesser genom lean-tänkande (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom grafisk design för användarvänlighet (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom logistik, transport och emballage för export (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-11-103-fas PFC för flygelektronik (inaktivt)
2010-11-02Flödesanalys av spårelement från källa till slam (inaktivt)
2010-10-25Master Thesis Work at Saab Automobile Influence on driving style and fuel consumption with powertrain calibration. (inaktivt)
2010-09-22Master project in Chemistry “Development of Microarray of Chemically Modified Electrodes for in-vivo analysis” Department of Chemistry, University of Gothenburg, Sweden (inaktivt)
2010-08-16Green coatings (inaktivt)
2010-05-24Kopia av Examensarbeten inom Telekom (inaktivt)
2010-05-18Affärsplan för solcells företag (inaktivt)
2010-05-04Structured 2D/3D material using DNA as building blocks (inaktivt)
2010-05-04Examensarbete - en studie av process och förslag på förbättringar (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2010-04-06Livscykelanalys av fönster (inaktivt)
2010-03-22Datavetare eller civ. ingenjör för dokumentlayout-identifiering med klustringslagoritmer i Uppsala (inaktivt)
2010-03-11Kundtillfredsställelse (inaktivt)
2010-03-08Utveckling av fixationsmetod för stereotaktiskt system (inaktivt)
2010-03-01Ansvarsutredning av förorenat område enl Naturvårdsverkets manual (inaktivt)
2010-02-17Internship/Examensarbete/Paris (inaktivt)
2010-02-16Metal-Organic Frameworks (MOFs) A one year diploma work (master student) in collaboration with YKI, Institute for Surface Chemistry and Stockholm University (inaktivt)
2010-02-12Produktutveckling (inaktivt)
2010-02-11Examensarbete inom logistik: effektivisering av materialförsörjningsprocess (inaktivt)
2010-02-11Energioptimering av lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-10Examensarbeten inom Telekom (inaktivt)
2010-02-02ADVANCED SCHEDULER SERVICE (inaktivt)
2010-01-25Optimizing x-ray spectrum shape for different clinical computed tomography imaging tasks (inaktivt)
2010-01-07Produktutveckling av energitjänsten IndustryWise (inaktivt)
2010-01-07Nya Marknader (inaktivt)
2009-12-15Intern miljökommunikation (inaktivt)
2009-12-09Eco-Efficiency Analysis (inaktivt)
2009-12-07Mall för att finna kundmålgrupp för reklam / marknadsföring (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus förbättra stämningsläget för vinterdeprimerade? (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus ge en förbättring vid psoriasis? (inaktivt)
2009-12-07Nya turistaktiviteter (inaktivt)
2009-08-13Lönekartläggning (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering/studie: Alternativ interaktion med biologisk data (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering: Nya verktyg för bildprocess/analys (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2008-09-15Kunskaper i tyska för internationell marknadsanalys (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-03-20Marknadsföra reklam med reklam – en dubbelbottnad utmaning? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-03-13Turister på Jamtli och de kulturarvspedagogiska teknikerna (inaktivt)
2008-02-25Ionospheric modification by powerful RF waves (inaktivt)
2008-02-22Ionospheric modification by powerful RF waves (inaktivt)
2008-02-14Kravspecifikation på nytt affärssystem (inaktivt)
2008-02-06RF front end for atmospheric radar (inaktivt)
2008-01-25Development of industrially viable activation routes for a number of new labile surfactant precursors (inaktivt)
2008-01-25Controlled release of flavour-, aroma- and pharmaceutical substances - development and technical verification of a new concept (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-09-26Lantbruksdata - en pionjär inom data på 60-talet (AP) (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-09-04Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt)
2007-08-28Regulatory Compliance Requirements for Information Systems within Vattenfall (inaktivt)
2007-08-17Personalhandbok (inaktivt)
2007-08-16Växtrikedom på åkerholmar i jordbrukslandskap (inaktivt)
2007-08-16Förändringar av åkerstrukturer i jordbrukslandskapet och dess inverkan på växters artrikedom (inaktivt)
2007-08-13Additives for liquid carbon dioxide dry cleaning (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-13Fogningsteknik för flour-polymera material (Söderhamn) (inaktivt)
2007-05-31Evaluation and implementation of mathematical models for train diagnostics (aw) (inaktivt)
2007-05-29Energiutvinning från processindustri (Gävle) (inaktivt)
2007-05-11From Particles to High-Performance Cutting Tools – The Optimization of Industry Scale Powder Processing (aw) (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-04Försäljning av hyvelmaskiner i Japan (inaktivt)
2007-04-04Hur ska vi kunna höja statusen och attraktionskraften i ett kommunområde? Väster i Örebro - en attraktiv stadsdel (inaktivt)
2007-03-05Forma tankar kring ett koncept för Gysinge(Sandviken) (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-03-01Examensarbete/C/D-uppsats: Utnyttjande av marknadskanaler och framtagande av lämplig Marketing Mix för företag inom stålbranschen. (FP) (inaktivt)
2007-02-23Resultatuppföljning av tidsplanering och tidsanvändning inom hemtjänsten (inaktivt)
2007-02-13Utvärdering av projekt Rid- och körled Gotland - HovLeden (81) (inaktivt)
2007-01-17Vad skall vara styrande för en fördelning av kommunala bidrag till fritidsanläggningar? (inaktivt)
2006-12-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-12-19Miljöutredning Naturbruksgymnasiet Dingle (inaktivt)
2006-12-19Vandringslederna i Gagnef (inaktivt)
2006-12-19Vandringslederna i Gagnef (inaktivt)
2006-12-18Databas för relationsmarknadsföring (inaktivt)
2006-12-05Stödprocesser/affärssystem för mindre företag (Söderhamn) (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-10Kartläggning av aktörer inom Designad kommunikation i Mälardalen GH (inaktivt)
2006-11-03Byggandet av ett investmentbolag med gott hjärta (inaktivt)
2006-10-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-10-02Diploma worker: Monoglyceride gels (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2006-03-10Hur ska vi minska de miljöbelastade förluster i produktionen? (inaktivt)
2006-03-06Vilka positiva effekter av offentligt skyddade anställningar ur samhällsekonomiskt och individuellt rehabiliterande perspektiv? (inaktivt)
2006-03-02Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon. (inaktivt)
2006-01-20IKEA: Kompetenseffekter ¿ Självstyrt lärande (inaktivt)
2006-01-20Utveckling av 3 affärsområden vid Nordiska museet (inaktivt)
2006-01-04Objektigenkänning med artificiell intelligens i IR-bilder (inaktivt)
2005-12-13Att lösa infrastruktur (avlopp, el, avfall, etc.) för anläggningar placerade utanför stadsplanerat område (Ljusdal 60) (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-15We look for students with good ideas on how ICT (mobile telephony and Internet) can help development in developing countries. (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-09-15Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten hälsofrämjande och toxiska sekundära metaboliter (inaktivt)
2005-05-30Marknadsundersökning - användning av lättviktsmaterial till sjöss (inaktivt)
2005-05-13Hotell söker sin historia (JH 03) (inaktivt)
2005-05-13Kulturhistoria för turister (JH 03) (inaktivt)
2005-04-29ANALYS AV EGET UTVECKLAT DATAPROGRAM. (inaktivt)
2005-04-20En kvalitetsmodell för outputgranskning - algoritmer som behövs för statistikprogrammering (inaktivt)
2005-01-11Marknadsanalys (inaktivt)
2005-01-04Framtagning av standardiserad och optimerad spindelutdragare (inaktivt)
2004-12-13Farledsavgifter kan strypa kryssningstrafiken (60) (inaktivt)
2004-12-08Utmaningar vid tillverkning i låglöneland (inaktivt)
2004-11-16Nytt nöjes- och kulturcentrum i Fjugesta; en marknadsundersökning (inaktivt)
2004-11-04Konverterare från ReadSoft Forms dataformat till Prifloat. (inaktivt)
2004-11-01Kundanalys för KPA (inaktivt)
2004-10-29¿Försvunnen¿ processolja (aw) (inaktivt)
2004-10-28Att utveckla en utbildning för företagare (inaktivt)
2004-10-19Tribologi - uppskatta nötningstal i smorda kontakter (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-09-29Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-09-20Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2004-07-02Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering (inaktivt)
2004-06-02Att utveckla en utbildning för företagare. (inaktivt)
2004-06-01Marknadsanalys (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-05-03Verksamhetsutveckling av säteri (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Verksamhetsutveckling av säteri (JH 03) (inaktivt)
2004-03-12Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-02-26Integration av projektplaneringsverktyg och tidrapportering (inaktivt)
2004-02-10Utveckling i kartverktyget MapInfo och GIS För dig som har kunskap om programmering och utveckling för kartverktyget MapInfo och även GIS (inaktivt)
2004-02-02Smörjmedelskemi - korrosionsfenomen i syntetiska smörjmedel (inaktivt)
2004-01-22Hobbyverksamhet - ett hinder eller möjlighet för tillväxt? (62) (inaktivt)
2004-01-15Farledsavgifter kan strypa kryssningstrafiken (60) (inaktivt)
2003-11-06Marknadsplanering till webbaserat telefonpassnings och bokföringsföretag (UK 01) (inaktivt)
2003-10-30A new hydrophobisation agent (inaktivt)
2003-10-10Marknads- och åtgärdsplan för stadsdelstorg (inaktivt)
2003-09-08Dendrimers as flocculation agents (inaktivt)
2003-08-13Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2003-04-24Framställning av personalhandbok (inaktivt)
2003-03-11Utvärdering av ny verksamhetsinriktning för säteri (JH 03) (inaktivt)
2003-02-20Hybrid cellulose films and their applications in papermaking (inaktivt)
2003-02-17Sjung över gräns och land - ett internationellt projekt i skolan(JH 03) (inaktivt)
2003-01-03Online, vibration mätning (USB-kanal) / lagring(databas) / analys (FFT) /presentation (windows) (inaktivt)
2002-12-13Förbättring av produktionsprocess (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.