Sökning: "A-ERIK modellen"

Hittade 167 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet A-ERIK modellen.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Transient motormodell i GT-power för beräkning utanför normaltillstånd att ersätta verifierande prov (inaktivt)
2012-02-22Smörjfilmsberäkning i kuggväxlar (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-12-22Kartläggning av axelväxelns lastoberoende förluster (inaktivt)
2011-11-14Utveckling och verifiering av en dynamisk remtransmissionsmodell (inaktivt)
2011-11-08Simulering av oljeflöden i Scanias växellåda (inaktivt)
2011-11-02Bränslebesparande AC-funktion för bussar (inaktivt)
2011-11-01MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2011-10-28Utmattningsberäkning av svets med hjälp av Power Spectral Density (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-09-08Utveckla en modell för att värdera nyttan av innehållet i vägdatabaser (inaktivt)
2011-08-03Fordonsmodell för realtidsberäkning av energiförbrukning (inaktivt)
2011-06-27Validering av produktutvecklingsmodell för Design for Six Sigma (inaktivt)
2011-05-23Intranät med Microsoft SharePoint (inaktivt)
2011-05-09Modellering och reglering av en kokarvattenreaktor (inaktivt)
2011-04-14Examensarbete Nordea Rating (inaktivt)
2011-04-14Programvara för läckstabilitet i fartyg utifrån CAD-ritningar (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-02-11LCA och miljövinster med komposten Aletrumman (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2011-01-28Vilken köttproduktion är giftigast ur ett livscykelperspektiv? (inaktivt)
2011-01-19Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program (inaktivt)
2010-12-20Planritning 3D CAD (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-11-23Nyttjande av en fullständig räknemodell i ett landsbyggdsentreprenöriellt företag som framgångsfaktor. (inaktivt)
2010-11-18Algoritmutveckling för körsimulator (inaktivt)
2010-11-18Snabb beräkning av kväveoxidbildning i HD motorer (inaktivt)
2010-09-10Modellering av ångsidan i kokarvattenreaktor (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-03-22MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2010-03-05Kan Sverige minska klimatpåverkan från deponier? (inaktivt)
2010-02-04Mjukvaruarkitektur för feltoleranta inbyggda system (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-01-28Simulering av skruvbrott (inaktivt)
2010-01-27Simuleringsmodell för analys av värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2010-01-18”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete (inaktivt)
2010-01-08Simulering av värmefördelning i IR-kamerachip (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2009-12-103D animation över nybygge (inaktivt)
2009-12-09Modellutveckling för förångning av urea i mixer (inaktivt)
2009-12-07Dynamic LCC (inaktivt)
2009-11-27Examensarbete inom kärnkraftssäkerhet och PSA (inaktivt)
2009-08-20Modellering och framtagning av selektivplaner för ett kärnkraftverks hjälpkraftsystem (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-02-26Modellering och framtagning av selektivplaner för ett kärnkraftverks hjälpkraftsystem (inaktivt)
2008-11-04Fördjupning i MIO-modellen (Marknad-Interaktion-Organisation) (inaktivt)
2008-08-19Organisationsförändringars påverkan på sjukfrånvaro (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Modellbaserad navigering (inaktivt)
2008-06-16Dokumentstyrning i projekt (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-05-303D modellering av stadsmiljö för stadsplanering (inaktivt)
2008-05-30Cykelbanors komfort och säkerhet (inaktivt)
2008-05-30Flödereglering/QoS i ett börshandelssystem (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom styrsystem (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-02-27Modellering/ dimensionering av kransystem (inaktivt)
2008-01-16Utveckling av värmebord till vakuumpressning (inaktivt)
2007-12-20Transportmodell (inaktivt)
2007-11-06Modellbaserad felinjicering i MATLAB/Simulink (inaktivt)
2007-10-24Modellering för diagnos i OpenModelica - implementation och analys (inaktivt)
2007-10-22Modellbaserad felinjicering och formell verifiering i verktyget SCADE (inaktivt)
2007-09-21Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-09-15ABC kalkylering för prissättning på SCA Packaging med SAS programvara (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av Artificiella Neurala Nätverk för handel på valutamarknaden (inaktivt)
2007-08-23Kartering, modellering och simulering för ny indunstning (inaktivt)
2007-08-23Närvaro kontra frånvaro i skolan? (inaktivt)
2007-08-17Framtagande av beräkningsmodell och beräkning av kostnader för e-arkiv (inaktivt)
2007-08-16Webbdesign i PHP/MySQL (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-07-19Modell för vätsketemperatur i rör (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-07-02Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-06-04Rayleigh -Taylor-instabiliteten i nytt ljus (inaktivt)
2007-05-29Fixed Asset Management (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-04-16Dokumentera referensprojekt inom Clean Production (UK 04) (inaktivt)
2007-04-11Optimeringsmodeller för sökmotorsmarknadsföring (inaktivt)
2007-03-28Erasteel Kloster AB söker två examensarbetare: 1. MIFO 1-inventering av föroreningar i industrimark och 2. Miljöutredning (inaktivt)
2007-02-26Konstruktionshjälpmedel för val av motor och växlar i ett mutterdragarssystem (inaktivt)
2007-02-23Beräkning av strömningsförhållanden uppströms Laxede damm (inaktivt)
2007-02-19Var med och utveckla framtidens dynamiska farthinder (inaktivt)
2007-02-09Presentation av driftdata från databas: programutveckling för dataanalys med utgångspunkt från användarbeteende (inaktivt)
2007-01-22Hårdvaruaccess och verifiering av device-modeller i en fullsystemsimulator (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-13Modellering av sodapannan i ett sulfatmassabruk (inaktivt)
2006-12-06Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (Nordanstig) (inaktivt)
2006-12-01MIFO 1-inventering av industrimark. (inaktivt)
2006-11-22Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-11Dokumentationsmodell för en webbtjänst (Ljusdal) (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-09-28Flödessimulering av produktionsanläggning på Kinnarps Production AB (inaktivt)
2006-09-20Miljö kopplat till lön- och belöningssystem (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-08-25Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2006-08-02Modellering av ZEBRA-batterier för belastningsutjämning i elnätet (inaktivt)
2006-08-02Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-08-02Optimerad svetsning genom simulering av inträngning och förbandsgeometri (inaktivt)
2006-07-27Utveckling av 3D (inaktivt)
2006-07-03Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-05-10Dokumentera referensprojekt inom Clean Production (UK 04) (inaktivt)
2006-05-09Uppbyggnad av arkitektur för distribuerade realtidssystem med UML 2.0 i Rhapsody (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-30Optimering av aktiva ljusspridare i pappersdisplayer (inaktivt)
2006-01-27Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-19Utveckling av isstormsmodell för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet (inaktivt)
2006-01-18Isstormars påverkan på transmissionsnät (inaktivt)
2005-11-24Simulering av fosforförluster från åkermark med ICECREAM-modellen (inaktivt)
2005-11-15Utvärdering av uthålliga avloppssystem med URWARE - modellen (inaktivt)
2005-11-10Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; numerisk del (inaktivt)
2005-10-20Bildanalys av strömavtagare (inaktivt)
2005-10-07Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2005-09-07Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2005-08-25Utveckling av fordonsmodell och editor för signalsystem för Simulator för spårburen trafik. (två exjobb) (inaktivt)
2005-06-07Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier (inaktivt)
2005-05-23Unscented kalman filter (UKF) - exjobb inom reglerteknik (inaktivt)
2005-04-14Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2005-04-01Karaktärisering av bandningsfenomen i flexotryckt wellpapp (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av industriområde och promenadstråk (Ljusdal 67) (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av en turistanläggning i vildmarken (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-21Barn i trafiken - barns förflyttningar i närmiljön, på cykel och till fots (inaktivt)
2005-02-223D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-02-14Modellbygge - Bly/Syra batterier (inaktivt)
2005-02-09Observatörer för differential-algebraiska modeller (inaktivt)
2005-01-12Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2005-01-12Finita-elementberäkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2004-12-08Optimerat spel (inaktivt)
2004-12-06Modellbygge - Bly/syra batterier (inaktivt)
2004-11-26Aktiv kompensering av MHD-instabiliteter av RWM-typ (inaktivt)
2004-09-14Trådlös överföring av mätsignaler (inaktivt)
2004-09-03Utveckling av metod för dynamisk tryckkalibrering (inaktivt)
2004-09-02Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar (inaktivt)
2004-07-01Tillståndsbestämning av fuktig ånga (Ljusdal 33) (inaktivt)
2004-07-01Indirekt fuktmätning av biobränsle (Ljusdal 29) (inaktivt)
2004-06-02Marknadsföring: Hur säljer man ett administrativt, färdigutvecklat programpaket? (inaktivt)
2004-04-28Modellbaserad diagnos av Scania lastbilsmotor (inaktivt)
2004-03-31Säkerhetsanalyser av diagnossystem -- metodik och tillämpning på ett framdrivningssystem av ett fartyg (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-02-02Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2004-01-28Utredning av beslutsstödsystem, prognosmodell för trafikutfall (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2003-10-01Modell för optimal investering (inaktivt)
2003-09-16Ekonomiska modeller (08) (inaktivt)
2003-06-13Finita-element beräkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Indelning av verkstäder efter deras miljöpåverkan (inaktivt)
2003-02-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-01-20Modellering av litiumbatterier (inaktivt)
2002-11-21Transaktionshantering i Enterprise Java Beans (inaktivt)
2002-11-08Beräkningsmodell för flygförseningskostnad (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.