Sökning: "ANSYS"

Hittade 13 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet ANSYS.

Inkom Exjobbsförslag
2011-12-13Analysmetoder för kranar (inaktivt)
2011-01-20Vibration analysis of electronic unit (inaktivt)
2010-12-08Vidareutveckling av modulärt operationsrum (inaktivt)
2009-12-07Master thesis: 3D Parameterized FEM Modelling of a Piston Ring in a Marine Diesel Engine (inaktivt)
2009-11-27Efficiency of drilling rotations in finite shell elements (inaktivt)
2008-05-30Modelling of the folding of thin-film space structures (inaktivt)
2008-05-30Generation of statically indeterminate strut-and-tie models for structural concrete by topology optimization methods (inaktivt)
2007-10-22Deployment simulation of lightweight inflatable space structures (inaktivt)
2007-03-28Beräknig av spänningstreaxlighet (constraint) vid sprickspetsen m h a finita element metoder (inaktivt)
2007-02-06Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - Utvärdering av väggvillkor för strömning flerfassystem (inaktivt)
2005-04-06Dynamic of flat shell elements (inaktivt)
2004-04-15Vibrationer i turbogeneratorer, speciellt påverkan av strömkrafter i härvkorg (aw) (inaktivt)
2003-09-17MICROMACHINED AND ENCAPSULATED CORIOLIS MASS FLOW SENSOR IN SILICON (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.