Sökning: "Affärsidé"

Hittade 150 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Affärsidé.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-01Webbutbyggnad av datingwebbtjänst till funktionshindrade (inaktivt)
2012-03-01Marknadsundersökning av datingwebbtjänst till funktionshindrade (inaktivt)
2012-01-16Skapa QlikView applikation som skapar affärsvärde! (inaktivt)
2011-10-17Analys och utveckling av mobilt tidsystem för Android eller iPhone (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-02-15Studie för utvärdering av effekten av att träna fokusering med Mindball Trainer, produkten som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-05Livscykelanalys av elmätare (inaktivt)
2010-12-26Utveckling av Android miljö och applikation (inaktivt)
2010-12-21En praktikant/exjobbare (inaktivt)
2010-12-06Android, iPhone och iPad (inaktivt)
2010-12-06Design av website (GUI / MMI / HMI) (inaktivt)
2010-06-14Projektarbeten med biologiska, miljövetenskapliga, fysiska eller tekniska frågeställningar. (inaktivt)
2010-06-10Effektiva tekniker och strategier för att stödja funktionshindrade personer att nå, få och behålla en anställning? (inaktivt)
2010-03-18Vilka blir företagare med den rådgivning som finns idag? "Mystery shoppers" (inaktivt)
2010-03-09Ny affärsidé behöver hemsida med flera databaser. (inaktivt)
2010-02-05Marknadsanalys av den nordiska marknaden. (inaktivt)
2010-02-05Vill du göra ditt examensarbete inom marknadsföring? (inaktivt)
2010-02-02Skapa en social mötesplats för entreprenörer och investerare (inaktivt)
2010-02-02Exjobbsförslag mottages gärna! (inaktivt)
2010-01-18Marknadsplan folkbildning (inaktivt)
2009-12-01Uppbyggnad av en spännande webbsajt! (inaktivt)
2009-08-21Telemarketing med hjälp av film (inaktivt)
2009-02-26Beräkning av koldioxidprofiler (inaktivt)
2008-09-02Framtagning av en projekthandbok för genomdrivning av tekniskaprojekt (inaktivt)
2008-05-30Marknadsförings och kapitalanskaffningsplan för lansering av internetbaserad transportlogistiktjänst (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-05-30Grön IT (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-05-20Beräkning av koldioxidprofiler (inaktivt)
2008-01-23Trafiksäker utformning på extraljusbågar (Ljusdal 74) (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-12-10Tidning i utveckling (inaktivt)
2007-10-24Marknadsundersökning färdigmat (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-18Användbarhet - Roomservice hotellsystem (inaktivt)
2007-10-12Marknadföring av ny webbservice (inaktivt)
2007-08-24Effektivisering av flöde i fabrik (kr) (inaktivt)
2007-08-17Översättning av utbildningsprogram i kugghjulsbearbetning (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning Norden med huvudinriktning Norge (inaktivt)
2007-08-16Systemintegration mellan MS Exchange/Outlook och WinServ (inaktivt)
2007-07-19Ekonomstudenter med kunskaper inom försäljning, affärsutveckling, marknadsanalys, marknadsföring, ledarskap och kommunikation (inaktivt)
2007-06-30Etablering i Second Life (aw) (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-05-22Bygglogistik (inaktivt)
2007-05-15SootTech söker examensarbetare i materiallära (inaktivt)
2007-05-15Energianalys av oljepanna (kr) (inaktivt)
2007-05-15Marknadsanalys rostfria kärl (kr) (inaktivt)
2007-05-15Grafisk design – AB Idesta (kr) (inaktivt)
2007-05-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (inaktivt)
2007-04-16Branschundersökning kring informationssäkerhet (inaktivt)
2007-04-11Bildhantering i Java-applikation (inaktivt)
2007-04-10Var med och utveckla framtidens spel; Mindball, spelet som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2007-04-04Affärsplan / Marknadsplan (inaktivt)
2007-03-16Tidning i utveckling (inaktivt)
2007-02-12Hur ser vår personalvård ut? Undrar Sala- Heby Energi AB (SHEAB) (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-02-09AJAX:a upp vår sida (inaktivt)
2007-02-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (aw) (inaktivt)
2007-01-23Vad är det bästa sättet att göra gränssnitt för mobila javaklienter? (inaktivt)
2007-01-04Sandvikenhus söker exjobbare inom teknik (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-04Sandvikenhus vill ha studenter inom Marknadsföring och ekonomi (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-02TIFF-stöd i Java-applikation (inaktivt)
2007-01-02Studenter med språkkunskaper som kan hjälpa ett företag inom kommmunikationsbranschen med internationaliseringsarbete och etableringsutveckling. (inaktivt)
2006-12-21Studenter med programmeringskunskaper inom HTML, ASP.net, PHP, C, C++, JSP och JAVA mf. (inaktivt)
2006-12-11Professionell och kommersiell – kan idrottsföreningar i kooperativ öka den kommersiella försäljningsvolymen? (AP) (inaktivt)
2006-12-11Skillnad i bemötande av män och kvinnor i företags- och lånesituationer? (aw) (inaktivt)
2006-11-29Trådlös kommunikation mellan dator och akvariesystem (ke) (inaktivt)
2006-11-29Ta fram en marknadskommunikationsplan för ett företag i akvariemiljö (ke) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning åt Lärmaksi Utbildning AB (AP) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning/kundundersökning åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-21Vidarutveckla regler för styrning och reglering av miljön i akvarier (ke) (inaktivt)
2006-11-21Verklighetssimulering i akvariemiljö (ke) (inaktivt)
2006-11-21Utveckla handenhet för trådlös styrning av akvariesystem (ke) (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-21Projekt nutrition och livsmedelsvetenskap (JN 10) (inaktivt)
2006-11-21Webprojekt - logistik- CRM för dataingenjör/systemarkitekt/programmerare (JN 10) (inaktivt)
2006-11-07Software Fabriken behöver en marknadsplan! Möjlighet till anställning finns. (ke) (inaktivt)
2006-11-07Hur skulle DU göra? (aw) (inaktivt)
2006-10-11Sensorik med polymera molekylavtryck (inaktivt)
2006-10-11Hur många celler kan vi väga? (inaktivt)
2006-10-11Datasystemstudenter inom projektledning, systemutveckling och systemarkitektur (inaktivt)
2006-10-09Vad finns det för best practices inom användbarhet? (inaktivt)
2006-09-11Ny affärsidé för ICA supermarket? (Aw) (inaktivt)
2006-07-20Centrallager - en lönsam strategi? (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av CRM-system i .NET 2.0 (inaktivt)
2006-03-06Utveckling av ny Nagios agent för Windows (inaktivt)
2006-02-241-2 exjobbare sökes för analys av designprinciper för rendering av mobila webbsidor (inaktivt)
2006-02-02Finns det behov av professionella informationshanterare? (Ljusdal 75) (inaktivt)
2006-01-25Grafikstudenter med kunskaper inom Indesign, Photoshop, Illustrator och Flash mf. (inaktivt)
2005-09-14VSV Frakt AB - prissättning och anpassnign av resurser för transporter till och från Norge. (inaktivt)
2005-09-02Utforma en drift- och affärsplan för Kultur- & Konferenshuset i Hagfors (inaktivt)
2005-07-05Industriell ekonomi, ergonomi, logistik & produktion (aw) (inaktivt)
2005-06-27Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2005-02-14Ta fram förslag till affärsidé och affärsplan för ABF Norra Värmland (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-24Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till förslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2005-01-10Utredning av arbete vid Måleriverkstad (aw) (inaktivt)
2004-12-03Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2004-11-19Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till örslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2004-09-30Hur hålla nere kostnaderna för produktionen då råvarupriserna är på uppgång? (inaktivt)
2004-09-14Utveckla en affärsplan för Kultur & KonferensHuset i Hagfors (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-05-28Nätverk för samarbete i Teknikbyns Tillväxtpark (aw) (inaktivt)
2004-05-25Produktionsekonomi (Hofors) (inaktivt)
2004-05-17Marknadsplan (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-03-15Marknadsanalys (Bollnäs) (inaktivt)
2004-03-09Analys av affärsidé, affärsplan och överensstämmelse samt identifiering av marknaden. (inaktivt)
2004-02-27C-programmering av mikroprocessor med stöd för Bluetooth och flashminne (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2004-02-02Alternativa uppvärmningsmetoder i bindningsmaskin (inaktivt)
2004-02-02Röstanalys, utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)
2004-01-12Bouppteckning som juridisk företeelse (inaktivt)
2004-01-12Marknadsanalys av begravningsbranschen i Närke (inaktivt)
2004-01-12Kvalitetscertifiering av en begravningsbyrå - är det möjligt? (inaktivt)
2004-01-12Fonus - ett gott exempel på ett framgångsrikt kooperativ (inaktivt)
2004-01-12Fonus som varumärke (inaktivt)
2004-01-12Marknadsföring av ett nystartat företag med unik affärsidé (inaktivt)
2003-10-16Logistikprojekt på ICA MENY (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)
2003-09-17Framtagning och optimering av viskoelastisk gel för dragering av tabletter (inaktivt)
2003-09-16Utvärdering och utveckling av innovativ kolfiberarmering ¿ högpresterande applikationer (inaktivt)
2003-08-26Varför startas företag? (Gävle) (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-06-19Alternativ beläggning (TH 07) (inaktivt)
2003-03-18Affärsplan Ulf Hanses Design (inaktivt)
2003-02-10Implementera språkoberoende i ett MPS-system (inaktivt)
2003-01-20Modellera nytt grafiskt gränssnitt i befintlig MPS-applikation (inaktivt)
2003-01-20Geometrisk analys av 3-dimensionella CAD-modeller (inaktivt)
2002-12-05Utveckling av affärsidè och utformning av marknadsplan (inaktivt)
2002-12-04Implementera interaktiv hjälpmotor i befintlig applikation (inaktivt)
2002-11-27Algoritmutveckling för planering i flera dimensioner (inaktivt)
2002-11-18Modellera webbgränssnitt för kalkylprogram (inaktivt)
2002-10-22Marknadsundersökning av Teknikbymässan (inaktivt)
2002-10-17Kreativt marknadsföringsuppdrag (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.