Sökning: "Aluminium"

Hittade 59 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Aluminium.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-28Heat conductance in joints of electronic equipment (inaktivt)
2011-10-13Renewable packaging material (inaktivt)
2011-10-05Optimization of Enzymatic Process Step (inaktivt)
2011-04-19Produktionsutveckling på Aratron AB. Aratron AB bildades 1971 och ingår idag i Addtech-koncernen som är registrerat på Stockholms Fondbörs. Aratron förser svensk industri med högkvalitativa transmissioner och linjärsystem. (inaktivt)
2011-02-10Development of a DSC technique for analysis of aluminium in collaboration with Sapa (inaktivt)
2011-02-10Korrosionsegenskaper hos aluminium i biobränslen (inaktivt)
2010-11-01Examensarbete Energiåtervinning kylvatten (inaktivt)
2010-06-10Deposit of side streams from xylan isolation process (inaktivt)
2010-04-06Livscykelanalys av fönster (inaktivt)
2010-03-18Brazed Aluminium cycled ageing behavior (inaktivt)
2010-02-18Design och tillverkningsmetod av solparabol (inaktivt)
2008-03-31Undvika färgsläpp på aluminium (Ljusdal) (inaktivt)
2007-09-06Systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete (TH 03) (inaktivt)
2007-06-30Ex-jobb i aluminiumbranschen (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-04Mikrovågsfälla (inaktivt)
2007-04-02”Vision system” för kvalitetssäkring i produktion (aw) (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-03-16Examensarbete 20p, civilingenjör maskinteknik (inaktivt)
2007-02-22Kartläggning av elförbrukning, tryckluft och gasol-använding (kr) (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-08-11Comital Skultuna, produktionsteknik eller industriell marknadsföring (aw) (inaktivt)
2006-08-02Biokeramer för dentala och ortopediska implantat (inaktivt)
2006-06-14Utveckling av produktionsflöde centrerat kring 3D-CAD (inaktivt)
2006-06-12Många olika förslag från medlemsföretag i Aluminiumriket i Småland (inaktivt)
2006-02-21Metodutveckling för rengöring, temperering av mätobjekt för längdmätning med acceptabel mätduglighet. (aw) (inaktivt)
2006-01-23Utnyttjande av spillvärme (TH 12) (inaktivt)
2005-11-28Läsvärdesundersökning Aluminium Scandinavia, svensk och nordisk facktidning (aw) (inaktivt)
2005-11-15Analys av aluminiummaterial (inaktivt)
2005-10-04Optimering av miljöanpassad ytbehandling (inaktivt)
2005-09-02Optimera lagerhållningen på Thorsman Växjö. (inaktivt)
2005-05-30Marknadsundersökning - användning av lättviktsmaterial till sjöss (inaktivt)
2005-04-26Tillverkningsenhet i Polen (inaktivt)
2005-03-10Ythärdade verktyg för extrudering av aluminiumprofiler (inaktivt)
2004-12-22Utnyttjande av spillvärme (TH 12) (inaktivt)
2004-12-08Finita-elementberäkningar på lättviktsbilar i aluminium (inaktivt)
2004-10-07Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial. (inaktivt)
2004-09-20Kvalitetssäkring (inaktivt)
2004-07-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2004-05-05Läsvärdesundersökning Aluminium Scandinavia, svensk och nordisk facktidning (aw) (inaktivt)
2004-03-02Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2004-01-28Upplösning av Mg2Si-partiklar under deformation (inaktivt)
2004-01-09IT-Strategi (inaktivt)
2004-01-07Finita elementsimulering av utmattningsprestanda hos fogar i lättviktsbilar (inaktivt)
2003-11-13Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC (inaktivt)
2003-11-10Kvantifiering av nyttan med vevstakar i MMC (inaktivt)
2003-10-23Miljöledningsarbete (TH 04) (inaktivt)
2003-10-14Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2003-10-09Ta fram underlag till CE-märkning (inaktivt)
2003-10-09Underlag till kvalitetscertifiering (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)
2003-08-14Produktkalkyler på nätet med data från databasen i ett MPS-system (Ljusdal 10) (inaktivt)
2003-07-16Elektrisk urladdning i samband med tappning av aluminium (inaktivt)
2003-04-17Uppdatering av dokumentation till kvalitetscertifiering och miljöcertifiering (inaktivt)
2003-04-17Analysera instabila tillverkningsprocesser (inaktivt)
2003-04-17Förbättring av omställningseffektivitet av produktionslina för stötfångare (inaktivt)
2003-01-20Geometrisk analys av 3-dimensionella CAD-modeller (inaktivt)
2002-10-07LCA analys på ett luftverktyg (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.