Sökning: "Analytisk kemi"

Hittade 32 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Analytisk kemi.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-18Utvärdera enantioselektivitet inom kiral kromatografi, HPLC och SFC (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av materialegenskaper för 2-komponents vattenburen täckfärg (inaktivt)
2010-11-25Groupwise electrokinetic separation of organic components in biorefinery processes (inaktivt)
2010-06-09Analytisk Kemi, Glykoler i vatten (inaktivt)
2009-11-17Studier av ett proteinläkemedels post-translationella modifieringar (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av en robust point matching-algoritm för att leta efter biomarkörer (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Multivariate modelling/Calibration transfer of NIR-spectroscopy prediction models (inaktivt)
2008-01-17Kometmetoden (Comet assay) för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2007-11-22Formuleringsutveckling av proteinläkemedel (inaktivt)
2007-08-24“Deisotoping” — ett steg för att finna biomarkörer i data från LC/MS-analys av biologiskt material (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2006-11-15Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2006-08-29Produktutveckling i flytande CO2 (inaktivt)
2005-11-24Validering av kritisk sensor för halvledarindustrin (inaktivt)
2005-11-15Vattenrening (inaktivt)
2005-09-02Elektrokroma displayer: Adressering av elektrokemiska celler (inaktivt)
2005-09-02Elektrokroma displayer: Grafiska displayer med aktiv matris (inaktivt)
2005-03-29Luft ¿ och vattenrening (inaktivt)
2005-02-17Implementera ISO 14001 (inaktivt)
2004-12-15Integrering av analytiska funktioner på en PDMS plattform (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-25Studier av proteinmodifieringar framkallad av en antiviral reagens (inaktivt)
2004-02-02Elektrokemisk rening av vatten (inaktivt)
2004-02-02Elektrokroma displayer - Elektrokemiskt minne (inaktivt)
2003-09-17Utveckling av ett test för diagnos av tandlossning. (inaktivt)
2003-09-09Hybridförslag Studier av proteinmodifieringar framkallad av en antiviral reagens (inaktivt)
2003-09-09Hybridförslag Studier av proteinmodifieringar framkallad av en antiviral reagens (inaktivt)
2003-04-29Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-01-20Elektrokemisk rening av vatten (inaktivt)
2003-01-20Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.