Sökning: "Att förstå, en förutsättning för"

Hittade 4 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Att förstå, en förutsättning för.

Inkom Exjobbsförslag
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2004-01-26Inkjettryck ¿ växelverkan tryckfärg/papper (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.