Sökning: "Att göra skillnad"

Hittade 15 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Att göra skillnad.

Inkom Exjobbsförslag
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-06-17Utveckling av system mellan smartphone och web (2 pers) (inaktivt)
2010-12-01Automatiserad systemutvecklingsdokumentation (inaktivt)
2010-05-17Webutveckling för open-source och crowdsourcing plattform (inaktivt)
2010-04-20Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM (inaktivt)
2009-02-25Beteenden kring och attityder till cykelhjälmar (kr) (inaktivt)
2007-09-21Kontraktbaserad resursschemaläggning på OSE (inaktivt)
2006-12-11Skillnad i bemötande av män och kvinnor i företags- och lånesituationer? (aw) (inaktivt)
2006-05-29Flersatellitmätningar av norrskensströmmar (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2005-11-15Kundprojekt Internetsurfning (inaktivt)
2005-09-15Kundprojekt bilregister (inaktivt)
2004-08-31Utvärdering av projektet Olika kön - lika samtal (aw) (inaktivt)
2003-04-22Indelning av verkstäder efter deras miljöpåverkan (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.