Sökning: "BArN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD"

Hittade 5 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet BArN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD.

Inkom Exjobbsförslag
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2010-04-16Miljöutredning (inaktivt)
2007-05-16Arbetet med Barnhälsoteam vid Förskolan Skattegården i Tynnered (inaktivt)
2007-02-23Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun (inaktivt)
2005-05-10Stöd till barn med särskilt behov - uppfylls skolverkets krav? (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.