Sökning: "Bild Analys"

Hittade 47 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Bild Analys.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-03-23Kontextstyrd tröskling och bildfiltrering för optimal OCR (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2011-01-11Analys av kommuners inställning till uppförande av mindre vindkraftverk (inaktivt)
2010-12-21Ekologiskt hållbar produktion av fisk (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-06-29LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-03-19IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL (inaktivt)
2008-02-04Vilka är Sveriges soloföretagare idag? (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-10-31Design av kommersiell information med hänsyn till målgrupp, användningsområde och media.(aw) (inaktivt)
2007-10-18Enkät till ungdomar angående idrottsaktiviteter (inaktivt)
2007-09-24Avvikelsehantering i en administrativ verksamhet (inaktivt)
2007-09-24Avvikelsehantering i en tjänstebaserad verksamhet (inaktivt)
2007-09-19Analys och utveckling av befintligt system för beställning av vitvaruprodukter över Internet. (inaktivt)
2007-09-03Miljöanalys för SBS VECON (inaktivt)
2007-08-20Konceptbyte i restaurangbranschen – hot eller möjlighet? Eller en innovativ 3D-visualisering! (Ljusdal) (inaktivt)
2007-08-01Analys och simulering av lins-kollimatorsystem för röntgenavbildning (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-04-16LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2006-12-08Fördelning av administrationskostnader (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-11-10Vad säger din marknadskommunikation om ditt företag egentligen? GH (inaktivt)
2006-02-01Utvärdering av informationsinsatserna om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II (inaktivt)
2005-11-15Gröna parkers betydelse för klimatet i Stockholm (inaktivt)
2005-09-05Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-09-05HUR FUNGERAR ENTREPRENÖREN? (inaktivt)
2005-05-23Undersöka och anpassa/utveckla metoder och verktyg för att strömma ljud och bild över nätverk (inaktivt)
2005-04-20En kvalitetsmodell för outputgranskning - algoritmer som behövs för statistikprogrammering (inaktivt)
2004-12-08Vegetationens betydelse för lokalklimatet i Stockholm (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-01-13Kommunikativ plattform (inaktivt)
2003-12-03Vilken bild ger tidningarna av EU-programmet Mål 2 Västra? En utvärdering av Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2003-09-17Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-04-04Intrum Justitia Sverige AB önskar genomföra en marknadsundersökning inom outsourcing av ekonomitjänster (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av vätningsförhållanden i GYROS ABs CD-skivor (inaktivt)
2003-03-19Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-03-10Inflyttandes åsikter och flyttningstrender (JN 02) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.