Sökning: "Bygg miljö"

Hittade 26 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Bygg miljö.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika ballastmaterial och deras försörjningssystem – miljö och samhällskonsekvenser (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-08-29Marknadsundersökning/ traine-jobb Kiev (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-03-04Uppsats inom ämnet Ekoteknik/Miljö (inaktivt)
2010-12-08Indikatorer för hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-12-08Goda exeple på hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-01-23Egnahemsbyggare- dokumentera goda exempel (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-23Hur vill vi bo i Sandvikens kommun? (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-23Ortsanalys av Sandvikens kommun (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-23Sandvikens årsringar -Hur växer staden? (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-04Midroc Electro söker studenter för exjobb (Sandviken) (inaktivt)
2006-10-03Energioptimering av kombinerade kontors- och bostadshus i en blandstad (inaktivt)
2006-05-03Midroc Electro söker studenter för exjobb (Sandviken) (inaktivt)
2005-09-28Intern brandskyddskontroll på Kraft Foods (inaktivt)
2004-12-14Marknads- och attitydundersökning inom bygg- och fastighetssektorn gällande utbildningsbehov och val av utbildningsanordnare (Söderhamn) (inaktivt)
2004-01-30Marknad för pellets och briketter från återbruk (TH 05) (inaktivt)
2003-05-07Marknad för pellets och briketter från återbruk (TH 05) (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-01-16Agile - det moderna synsättet för mjukvaruutveckling eller ren anarki - konceptbeskrivning. (inaktivt)
2002-10-25Bygg-KMA (inaktivt)
2002-10-25Systemering och kravspec sökes till Metis Teknik & Miljö (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.