Sökning: "C data och systemvetenskap"

Hittade 18 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet C data och systemvetenskap.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-10-10Utveckla app/webbsida för utställning på Observatoriemuseet (inaktivt)
2010-05-12Skapande av karta för fordonsreglering med framförhållning (inaktivt)
2010-03-22iDoc24 Fråga Doktorn- Betal webbformular med språkstöd (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2009-11-25Spännande xjobb inom data- och systemvetenskap (inaktivt)
2009-11-25Förbättring av ärendehanteringsprocess för patentärenden (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2006-12-11Marknadsanalys/undersökning inom grafiska branschen och affärsplan för franchisekoncept samt uppbyggnad av ordersystem (inaktivt)
2006-03-23Engineering Portal Volvo IT (inaktivt)
2006-03-17Användartestad webbaserad lösning kopplad till databas och skapa programvara efter denna webblösning (inaktivt)
2006-02-15Utveckla nytt affärssystem (inaktivt)
2006-01-12Analys av DNS-trafik (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-05-02lk (inaktivt)
2005-01-19Attityder till digitalt mobilt spelande (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.