Sökning: "C- Stockholm"

Hittade 795 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet C- Stockholm.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Master Thesis in Computer Systems / Architecture (inaktivt)
2012-03-05Stereoskopisk videokommunikation (inaktivt)
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2012-02-22Ändrings- och tilläggsarbeten i entreprenader, orsaker och hur de kunnat minimeras (inaktivt)
2012-02-22Effekter av utökad samverkan mellan beställare och entreprenörer i projekt och norra länken (inaktivt)
2012-02-20Undersökning av miljökontorens kompetensbehov för livsmedelskontroll (inaktivt)
2012-02-20Rätt avlopp på rätt plats (inaktivt)
2012-02-15Low-friction coating on NDE probes (inaktivt)
2012-02-13Validation of Traffic Impact Model using Air Quality Data (inaktivt)
2012-02-13Intelligent and Multi-objective Traffic Controls (inaktivt)
2012-02-13Masters Thesis: Sentiment analysis (inaktivt)
2012-02-13In the Field of Avionics Engineering (inaktivt)
2012-02-06Utveckling av mjukvara för automatisk elektronisk klådregistrering (inaktivt)
2012-02-02Help us take VILLA HOLIDAYS for web and mobile devices to the next level using open standard HTML5 and other emerging technologies. (inaktivt)
2012-01-31Master thesis project “Characterization of enzyme sensitive responsive hydrogel/lipid system for triggered release“ (inaktivt)
2012-01-30Utmanande examensarbete på Sjöland & Thyselius inom app-utveckling och integration av hårdvara (inaktivt)
2012-01-30Routing in disruption tolerant networks (inaktivt)
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2012-01-27Exjobba med datorsimulerade molekyler! (inaktivt)
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2012-01-19Do you want to develop an iPhone app as your Master thesis…? ”Effektivt utnyttjande av extern databas vid iPhone app-utveckling” (inaktivt)
2012-01-16Nya beräkningsmodeller för värmeeffekter och kyleffekter vid klimatisering av kontor och skolor. (inaktivt)
2012-01-11Evaluation methods for electricity market models applied to smart grids (inaktivt)
2011-12-28Få både exjobb och jobb direkt! Testa dig här! (inaktivt)
2011-12-13Applikations utveckling HTML5 (inaktivt)
2011-11-29Motorvägshållplatser (inaktivt)
2011-11-23Avancerad cache-hantering för karttjänster mha Carmenta Server (inaktivt)
2011-11-17Analys av Stockholms Fiskmarknad (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-11-03Interaction Design Program in Singapore! (inaktivt)
2011-10-27Dokumentera processen och effektivisera logistiken (inaktivt)
2011-10-13Exjobbare till Syntronic Research and Development AB i Gävle (inaktivt)
2011-10-03Viktigt och spännande exjobb inom urban hydrologi! (inaktivt)
2011-09-23Understanding drug resistance by characterization of transcription factor complexes by mass spectrometry (inaktivt)
2011-09-12Vidareutveckling av portföljoptimerare (inaktivt)
2011-09-08Tillgänglighet på stationer för funktionshindrade (inaktivt)
2011-08-29Marknadsundersökning/ traine-jobb Kiev (inaktivt)
2011-08-26Avancerad cache-hantering för karttjänster mha Carmenta Server (inaktivt)
2011-08-23Optical observation of aurora on an astrophysical balloon (inaktivt)
2011-08-22Paid Master Thesis – Vibration Analysis for Optimization of Land Based Oil and Gas Drilling Operations. (inaktivt)
2011-08-22Which system solution should be chosen at a future electrification of the roads for electric lorries? (inaktivt)
2011-08-17Master’s Thesis Project in Machine and Process Technology (inaktivt)
2011-08-15Managementstöd för beslutsfattare: The Enterprise Architecture Analysis Tool (inaktivt)
2011-08-15Master thesis on an innovative control strategy for improving bus reliability - field trial in Stockholm (inaktivt)
2011-08-12VA i omvandlingsområden - Vilken strategi är hållbar för Östersjön? Fallstudie i Sverige och i Estland (inaktivt)
2011-08-10Utveckling av program för driftoptimering av förbränningsanläggningar. (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and Graphical Design interested IT Student for GUI Design Thesis. (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and System Development interested students for System Design and Architecture Thesis Assignment. (inaktivt)
2011-08-03Improving thermal modeling of power transformers (inaktivt)
2011-07-28Säkra molntjänster (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - Europa (inaktivt)
2011-07-18Exportanalys - Internationalisering som utvecklingsstrategi (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - USA (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION 3D MULTIVIEW VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION OPTIMIZED VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION SCALABLE VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-08Investigation study on the relation between the power production of wind farms and atmospheric modeling results. (inaktivt)
2011-07-01Workplace Interventions on HIV - Issues for Research (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-06-19Lärarutbildningen i Kongo-Brazzaville – en lägesrapport (La formation de la pedagogique des enseignants au Congo-Brazzaville – un rapport de la situation actuelle) (inaktivt)
2011-06-19Utbildning i Kongo-Brazzaville - möjligheter och begränsningar (inaktivt)
2011-06-15Kemikaliehantering på flygplats (inaktivt)
2011-06-08Biosensor studies on cells (inaktivt)
2011-05-30Autostereoscopic 3D display. Industrial design and mechanical construction (inaktivt)
2011-05-30Computational 3D image analysis of the actin filament structure (inaktivt)
2011-05-30Utveckling av iPhone och Android applikation (inaktivt)
2011-05-17Power quality analysis in the 130 KV connection of an 110 MW wind farm (inaktivt)
2011-05-11iOS-utvecklare sökes till musikbolag! (inaktivt)
2011-05-11Strategi för avkopplingskondensationer (inaktivt)
2011-05-09Big Data Visualization (inaktivt)
2011-05-09Social Network Analysis Utilizing Big Data Technologies (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-04-05Civilsamhällets historieskrivning (inaktivt)
2011-04-05Utveckling av iPhone och Android applikation (inaktivt)
2011-03-17LCA av professionellt pulvermaskindiskmedel (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-03-10Minimering av lukter från fritering genom absorption (inaktivt)
2011-03-10Minimering av Lukter från Livsmedelsfritering - Oxidation (inaktivt)
2011-03-10Rening av vegetabiloljor inom Livsmedelsfritering (inaktivt)
2011-03-04Uppsats inom ämnet Ekoteknik/Miljö (inaktivt)
2011-02-23Examensarbete Java Opensource Solr Search - 2 platser (inaktivt)
2011-02-22Utvärdera hiv-prevetiv och stärkande gruppintervention för unga hbt-personer (inaktivt)
2011-02-17M.Sc.Thesis: Spent nuclear fuel reprocessing technology assessment (inaktivt)
2011-02-15Studie för utvärdering av effekten av att träna fokusering med Mindball Trainer, produkten som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2011-01-21Sales and Marketing for Door and Escalator Business (inaktivt)
2011-01-19Master Thesis: Non Contact Test Point (inaktivt)
2011-01-14IT Structure and Operations Management (inaktivt)
2011-01-12Machine learning under high intra-class variation with applications to visual object detection (inaktivt)
2011-01-12Utveckling och marknadsföring av en ny och unik verksamhet (inaktivt)
2011-01-11Short-time overloading of power transformers (inaktivt)
2010-12-22HPLC analysis of oxidation products in polyunsaturated triglyceride oils (inaktivt)
2010-12-22Determination of furan fatty acids in natural triglyceride oils (inaktivt)
2010-12-21Node.js and implications of Javascript on the Server Side (inaktivt)
2010-12-21Biosensor studies on cells (inaktivt)
2010-12-21En praktikant/exjobbare (inaktivt)
2010-12-20Exjobb?! Ung ingenjör/systemvetare java (inaktivt)
2010-12-16Användarvänlighet vid iPhone app-utveckling (inaktivt)
2010-12-14Utveckling och marknadsföring av en ny och unik verksamhet (inaktivt)
2010-12-14Konfigurationsstöd för framtagning av QMS (inaktivt)
2010-12-10INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN utlyses till våren2011/hösten2011 - fokus HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2010-12-08Indikatorer för hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-12-08Goda exeple på hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-12-08Perfusion of Chinese Hamster Ovary cell cultivation producing monoclonal antibody for biopharmaceutical bioprocess application (inaktivt)
2010-12-08Schneider Electric utlyser ett examensarbete inom organisationsutveckling (inaktivt)
2010-12-08Vidareutveckling av modulärt operationsrum (inaktivt)
2010-12-03Massive crowd simulation in realtime 3D on the DirectX10/11 using Ogre3D. (inaktivt)
2010-11-30Mobile Application Recommender Thesis (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-11-25Synen på den egna historien i ideella organisationer (inaktivt)
2010-11-25Objective Evaluation of 3D Video Quality (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-11-15Master Thesis project: Subtransmission reliability study using PSS/E (inaktivt)
2010-11-15Energiinventering och framtagning av effektiviseringsåtgärder för betongfabriker (inaktivt)
2010-11-10Framtidens plattform inom iPhoneutveckling (inaktivt)
2010-11-10Development of graphene-based transparent conductive nanocomposite (inaktivt)
2010-11-09Extern utvärdering av gränsöverskridande integrationsprojekt (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-11-02Flödesanalys av spårelement från källa till slam (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2010-10-19A Framework for a unified mobile, tablet and TV experience (inaktivt)
2010-10-19Vi söker studenter som brinner för verksamhetsstyrning (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-10-08Kopia av Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-10-07Från systemutveckling till färdigförpackad produkt -Exjobb på ett framgångsrikt svenskt företag inom industriell IT (inaktivt)
2010-10-04Uppsatsstudenter inbjudes att delta i Forensic-projekt (inaktivt)
2010-10-04Web-based Travel Time Information (inaktivt)
2010-09-29Film forming environmentally benign corrosion inhibitions (inaktivt)
2010-09-27Novel surface modification approaches for the production of renewable starch-based barrier coatings (inaktivt)
2010-09-21Exjobb på NASDAQ OMX (inaktivt)
2010-09-20Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-09-20MASTER THESIS PROJECT: “THE OH LINE SAG DEPENDENCE ON WEATHER PARAMETERS AND LINE CURRENT” (inaktivt)
2010-09-08Development and characterization of a hydrocolloid/nanoparticle system for a triggered release (inaktivt)
2010-09-07Android applikationer för framtidens förskola (inaktivt)
2010-09-07Allmänna arvsfonden, omvänd fördelningspolitik? (inaktivt)
2010-09-07Uppförande marknadsplan (inaktivt)
2010-09-07Market study for an energy saving solution in ventilation (inaktivt)
2010-09-02Master Thesis: An analysis of mobile packet data traffic for modeling of evolving 3G and 4G service load (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-08-25Programmerare sökes till nyskapande webbprojekt / Programmer wanted for groundbreaking web project (inaktivt)
2010-08-18Avloppslösning för landsbygden (inaktivt)
2010-08-10Ljudutjämningens effekt i språkundervisning (inaktivt)
2010-08-10Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-08-02Novel surface modification approaches for the production of renewable starch-based barrier coatings (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-07-13Sweco - Exjobb 3D inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-13Sweco -Exjobb webbtjänster inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-06-29Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden (inaktivt)
2010-06-18Industrial design project for electronics manufacturing in China (inaktivt)
2010-06-17TV beyond High-Definition (HD) (inaktivt)
2010-06-17Conversion of 3D Video Data (inaktivt)
2010-06-17Fast Encoding of H.264 HD Video (inaktivt)
2010-06-16Interaction modes for use on a 3D display - no glasses required (inaktivt)
2010-06-10Kan vi minska Knarket på krogen? (inaktivt)
2010-06-10A Benchmark of the CFD open source code OpenFOAM for heat transfer in sub-cooled boiling bubbly two-phase flow (inaktivt)
2010-06-09Design and implementation of a GPS map-matching algorithm (inaktivt)
2010-06-04Visualisation of stereo video data on true 3D display that does not require glasses (inaktivt)
2010-05-31Applikationsmjukvara i C för världens främsta Vinserveringssystem (inaktivt)
2010-05-24Mechanical/Thermal design for Veo+ mobile projector platform (inaktivt)
2010-05-21forskning med MR och PET på hjärnan (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-05-18Utveckling inom digitala kartor / geografisk IT (inaktivt)
2010-05-17Optimisation of a polysaccharide base system for triggered release applications (inaktivt)
2010-05-12DESIGNING A WIRELESS CAMERA PLATFORM FOR HOME SURVEILLANCE (inaktivt)
2010-05-12BUILDING AN ANDROID APP FOR YACHT ALARM (inaktivt)
2010-05-11Automatic Information Quality and Style Checking System (inaktivt)
2010-05-04In-plane moisture variations and the effect on out-of plane deformation and paper properties (inaktivt)
2010-05-04Semantic matching of content in a social enterprise solution. (inaktivt)
2010-05-03Drug and Stock Management System for Rural areas of developing countries (inaktivt)
2010-04-26FEM-simulering av riktning efter induktionshärdning m.a.p. utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-04-26Vill du vara med och bygga framtidens verktyg för personlig utveckling? (inaktivt)
2010-04-12Improvement of a HW simulator to a faster and more versatile tool (inaktivt)
2010-04-09Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-04-07Perfusion in Chinese Hamster Ovary cell cultivation producing monoclonal antibody for biopharmaceutical bioprocess application (inaktivt)
2010-04-07Examensarbete inom Värmebehandlingscentrum: Studie av karbonitrerade och sätthärdade komponenters utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-03-18PHP baserad kalender server (inaktivt)
2010-03-11Product packaging of the consumer product SEM glove. (inaktivt)
2010-03-08Intern Structuring & Analysis (inaktivt)
2010-03-01Analys av DNS-trafik till en TLD (inaktivt)
2010-03-01Robusthetstester av DNS-resolvrar (inaktivt)
2010-03-01Testmodul för DKIM/ADSP (inaktivt)
2010-03-01Sätta upp en certifikattjänst för att etablera ett tillitsnav (inaktivt)
2010-03-01Certifikathantering över DNS (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-03-01RFID, Internet och affärstillämpningar (inaktivt)
2010-03-01Administration av DNSSEC (inaktivt)
2010-03-01Ansvarsutredning av förorenat område enl Naturvårdsverkets manual (inaktivt)
2010-02-25Sökes: talang inom webbutveckling (inaktivt)
2010-02-23Web Application Build Management & Quality Assurance (inaktivt)
2010-02-223D mätteknik för undervattensapplikationer (inaktivt)
2010-02-17Internship/Examensarbete/Paris (inaktivt)
2010-02-16Metal-Organic Frameworks (MOFs) A one year diploma work (master student) in collaboration with YKI, Institute for Surface Chemistry and Stockholm University (inaktivt)
2010-02-11Machine Learning: Improved Photo Tagging with Relevance Feedback (inaktivt)
2010-02-11Examensarbete inom logistik: effektivisering av materialförsörjningsprocess (inaktivt)
2010-02-10Nya aktiviteter i Järvsöbacken (inaktivt)
2010-02-09Nya testmetoder för säkerhetstråd inom säkerhetspapper (inaktivt)
2010-02-04Rekommendationsalgoritm / Collaborative Filtering på Familjeliv.se (inaktivt)
2010-02-01Thesis - Mobile Real-Time Web (inaktivt)
2010-01-27Reklamfinansiering av befintliga externa betaltjänster via sms. (inaktivt)
2010-01-25Alternative projection lightsources (inaktivt)
2010-01-25Tarantula, Mobile digital signage. (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2010-01-15Optimal Slingkonstruktion (inaktivt)
2010-01-15Vad skiljer bra från mindre bra företag? (inaktivt)
2010-01-15Executing Statistical Programs from SQL (inaktivt)
2010-01-14Förlag på utnyttjande av garage (inaktivt)
2010-01-14Ombyggnad av dagislokal till bostadsrätter. (inaktivt)
2010-01-08Ex-Jobb, Målgruppsanalys inkl. fokusgrupper (inaktivt)
2009-12-18Internship on the exciting energy sector of wind power (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2009-12-16Konkurrensanalys av den nordiska FM-marknaden (inaktivt)
2009-12-16Marknadsanalys av den nordiska energieffektiviseringsmarknaden (inaktivt)
2009-12-15Bli en del av Svensk Alarm när du framgånsrikt utvecklar vår hemsida till att generera försäljning! (inaktivt)
2009-12-14Vill du exjobba med dataspel? Är du duktig på PHP/MySQL söker vi dig! (inaktivt)
2009-12-10Preparing Data in SQL for Statistical Analysis (inaktivt)
2009-12-04Utveckling av verktyg för uppströmsarbete (inaktivt)
2009-12-033D Video (inaktivt)
2009-11-25Ljud i Flash/Flex applikationer (inaktivt)
2009-11-17Studier av ett proteinläkemedels post-translationella modifieringar (inaktivt)
2009-11-17Hälsoekonomisk studie för tekniska hjälpmedel (inaktivt)
2009-08-21Using spatial heterogeneity to reduce pest problems in organic farming: studies on cabbage butterflies (inaktivt)
2009-08-03Omvärldsbevakning via RSS (inaktivt)
2009-07-13Implementation av webbaserat kvalitetssystem. (inaktivt)
2009-04-16Hur uppfattar mottagaren en kundtidning? (kr) (inaktivt)
2009-01-21Skapa framtidens musikdistribution - PopCatcher; ett laglig och legal sätt att ladda ner musik! (inaktivt)
2009-01-21Flödesoptimering (inaktivt)
2009-01-13Integration med TV-Kort (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-11-05Energianalys av vintersportarenor (inaktivt)
2008-11-04Enterprise Architecture Analysis - Development of a Java based assessment tool (inaktivt)
2008-10-06Hur ser köpprocessen ut hos företag som ska rekrytera? (aw) (inaktivt)
2008-07-07Miljömärkning av byggnader (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-05-30New Methodology for Formulation Shelf-life Stability (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-05-30Minskat energislöseri med textila lösningar (inaktivt)
2008-05-30Javabaserat frånvarosystem för Gymnasiet (inaktivt)
2008-05-30Javabaserat schemaprogram för Gymnasieskola (inaktivt)
2008-05-30Imagingstudier av hjärnans funktion - neurovetenskap (inaktivt)
2008-05-30P2P-plattform för mediadistribution (inaktivt)
2008-05-30Digital Data Protection (inaktivt)
2008-05-30Digital Music Track Analysis (inaktivt)
2008-05-30Skapa framtidens musikdistribution - PopCatcher; ett laglig och legal sätt att ladda ner musik! (inaktivt)
2008-05-30New types of Polyelectrolyte Complexes (PECs) (inaktivt)
2008-05-30Generation of statically indeterminate strut-and-tie models for structural concrete by topology optimization methods (inaktivt)
2008-05-30Processing and mechanical properties of novel wood fiber reinforced cellular composites (inaktivt)
2008-05-30Text identification on the Internet for global search engine use (inaktivt)
2008-05-30Characterisation of Polymer Solutions by High Throughput Methodology (inaktivt)
2008-05-30Open source-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Spring-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Surface Modification of Inorganic Nanoparticles (inaktivt)
2008-05-30Tillämpningsområden för integration mellan affärssystem, mobila lösningar och portaler (inaktivt)
2008-05-30Utvärdering av filtermaterial för snabbfiltering av bahandlat avloppsvatten (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av turneringsfunktion för spelcommunity (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom styrsystem (inaktivt)
2008-05-30Inredning och utformning av butik i Stockholm (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjning i framtidens Stockholm (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-30New types of biodegradable polymers and nanocellulose for modification of wood fibers: Effects on barrier properties against oil/grease and on paper strength properties (inaktivt)
2008-05-30Federated Meta Data for next Generation Web Services (inaktivt)
2008-05-30Vision-based Recognition, Categorization and Semantic Labeling of Places for Mobile Robots (inaktivt)
2008-05-30Förgasning - en teknik för ökad elproduktion med svåreldade bränslen? (inaktivt)
2008-05-30Surface Modification of Inorganic Nanoparticles (inaktivt)
2008-05-30Automatiskt Snörasvarningssystem [Mekatronik] (inaktivt)
2008-05-30Application Lifecycle Management Integration av Open Source verktyg för systemutveckling (aw) (inaktivt)
2008-05-29Utveckla och utvärdera mobil marknadsföring och mobil användning (inaktivt)
2008-04-15MARKNADSANALYS AV GEOGRAFISKTOMRÅDE (inaktivt)
2008-04-15Omvärldsanalys av bransch (inaktivt)
2008-04-15Marknadsanalys av nyetablering samt befintlig marknad (inaktivt)
2008-04-09Graphics programming projects for visualization on 3D display (inaktivt)
2008-04-08Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-03-04Outsourcing – Vad innebär det för ASSA AB? (inaktivt)
2008-02-22Degree Projects in Web2.0 (inaktivt)
2008-02-14Kravspecifikation på nytt affärssystem (inaktivt)
2008-02-13Vindkraft – en ny marknad för Inspecta? (inaktivt)
2008-02-09Kopia av LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2008-02-06The role of DNA damage and repair in desiccation-tolerant tardigrades (Björndjur) (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-28Degree Projects in Web2.0 (inaktivt)
2008-01-25Development of industrially viable activation routes for a number of new labile surfactant precursors (inaktivt)
2008-01-25Controlled release of flavour-, aroma- and pharmaceutical substances - development and technical verification of a new concept (inaktivt)
2008-01-25Utvärdering av enkla avloppssystem 2 - kompostering av köksavfall och fekalier (inaktivt)
2008-01-25Utvärdering av enkla avloppssystem 1 - rening av Bad, Disk- och Tvättvatten (BDT) (inaktivt)
2008-01-25Utvärdering av enkla avloppssystem 3 - toalett- och köksavfall, sammansättning och samband med diet (inaktivt)
2008-01-25Assessment of simple sanitation systems 1 - Greywater treatment (inaktivt)
2008-01-25Assessment of simple sanitation systems 3 - kitchen and tolet waste - amounts and composition in relation to diet (inaktivt)
2008-01-25Assessment of simple sanitation systems 2 - composting of kitchen and faecal waste (inaktivt)
2008-01-23Branding av ett byggprojekt (inaktivt)
2008-01-21Evaluation of the welding properties of the surface layer on extruded polyethylene (inaktivt)
2008-01-17Analys av läge och förslag till åtgärd av idag befintlig vågbrytare/Brygga till båtklubb i utsatt läge/Björkvik - Ingarö (inaktivt)
2008-01-17Chocolate: Surface Control and Bloom Prediction (inaktivt)
2008-01-17Analys och uppgradering av vågbrytare i utsatt läge (inaktivt)
2008-01-16Kopia av Branding av ett byggprojekt (inaktivt)
2008-01-16Utveckling av värmebord till vakuumpressning (inaktivt)
2008-01-16Streaminglösning för film (inaktivt)
2008-01-16Kopia av Streaminglösning för film (inaktivt)
2008-01-11Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-11Kopia av Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-11Mobila Systemlösningar (inaktivt)
2008-01-08Using Model or Data Driven design to improve automatic testing. (inaktivt)
2008-01-07Examensarbete inom .Net i Indien (inaktivt)
2008-01-04Utveckla och utvärdera nya tekniker kring betal- och registreringsflöde (inaktivt)
2007-12-21Comparing two techniques for measuring the electric field in a high-power pulsed magnetron. (inaktivt)
2007-12-20New Methodology for Formulation Shelf-life Stability (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-18Modelling and identification for physical analysis in thermonuclear fusion (inaktivt)
2007-12-18Algoritmutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-12-14Characterisation of Polymer Solutions by High Throughput Methodology (inaktivt)
2007-12-10Produktutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-12-05Verktyg för automatisk testning av IP Telefoner (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-12-05Degree projects in Web 2.0, databases, cell phone application etc. (inaktivt)
2007-11-28Examensarbete – Optimering av fällning med kolsyra vid Norsborgs vattenverk (inaktivt)
2007-11-22Formuleringsutveckling av proteinläkemedel (inaktivt)
2007-11-20Hur uppfattar mottagaren en kundtidning? (kr) (inaktivt)
2007-11-19Verktyg för automatisk testning av IP Telefoner (inaktivt)
2007-11-13Characterization of on-chip inductors and power transformers (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-11-13Employer branding – hur vi attraherar och behåller man personal. Hur vi attraherar man vissa åldersgrupper i en låglönebransch med låg status, kan detta förändras? (inaktivt)
2007-10-30Konstruktion av hemsida där kunder/företag kan kontrollera status på deras beställningsprodukter (inaktivt)
2007-10-30Bioinformatics - Connect a commercial Electronic Lab Notebook to an existing Discovery Database (inaktivt)
2007-10-24Säljstrategi (inaktivt)
2007-10-23Statistik på webben (inaktivt)
2007-10-22Development of sustainable fillers in paper (inaktivt)
2007-10-18 Hur minimerar man personalomsättningen i en ständigt föränderlig CRM-verksamhet? (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-10-02Exjobbare inom marknadsföring sökes! (inaktivt)
2007-09-24Utvärdering och delutvärderingar av projektet Open Up, samarbete mellan SEKO tele och ett antal stora Tele/IT-företag (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-09-21Webbutveckling i .NET (inaktivt)
2007-09-21Media Streaming i ett P2P Network (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-21Vibration measurements for alarm systems (inaktivt)
2007-09-21Digital Komprimerad Video (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-21Development and implementation of real-time architecture and framework for stabilized satellite terminal (inaktivt)
2007-09-21Master’s Thesis Project in Image Processing: Reading Two-dimensional Bar Codes (inaktivt)
2007-09-21Procedurell generering av spelmiljöer (inaktivt)
2007-09-21Datorspelsprogrammering (inaktivt)
2007-09-07Ny patentsökt klass av labila tensider – Kartläggning av kinetik och egenskaper (inaktivt)
2007-09-07Kinetic Studies of a New Class of Labile Surfactants (inaktivt)
2007-09-07Fixation of Oleophilic Colloidal Material in Recycling and Papermaking (inaktivt)
2007-09-07Influence of Surface Roughness and Surface Functional Groups on Surface Energy Hysteresis (inaktivt)
2007-09-04Properties of Superhydrophobic Coatings (inaktivt)
2007-09-04Utvärdering av process för destillation av etanol (inaktivt)
2007-09-04Media TV portning och grafiskt interface (inaktivt)
2007-09-04Vidareutveckling av nya generationens verktyg för skapande av e-learning – c# och Actionscript (inaktivt)
2007-09-04Enterprise architecture analysis - development of a Java based assessment tool (inaktivt)
2007-09-03Mechanical Engineering Thesis Writting/Internship (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av Artificiella Neurala Nätverk för handel på valutamarknaden (inaktivt)
2007-08-24Mywidz are seeking student(s) for the thesis “Online Viral Marketing for mobile service” (inaktivt)
2007-08-17Development of (DMA) method to characterize viscoelastic properties of board (20p) (inaktivt)
2007-08-17Marknadsundersökning och Marknadsplan (inaktivt)
2007-08-16Analys och effektivisering av de tekniska installationerna i en livsmedelsbutik (inaktivt)
2007-08-16Microfabricated cell culture devices for evaluation of drug candidates (inaktivt)
2007-08-16Examensarbete inom Portal och/eller integrationslösningar baserat på den senaste plattformen från Microsoft med BizTalk och Sharepoint (inaktivt)
2007-08-16Vad återanvänder vi? Möjligheter och hinder för att öka återanvändningen av avfall (inaktivt)
2007-08-16Språkteknologiskt verktyg för prioritering/kategorisering av stora volymer av kundservice-ärenden (inaktivt)
2007-08-16Design av ett användarvänligt gränsnitt för hantering av olika typer av kundserviceärenden (inaktivt)
2007-08-16Ett varningssystem för att tidigt identifiera skadliga community-medlemmar (inaktivt)
2007-08-16Mobile VJing – Visual performance using streaming video from mobile phones (inaktivt)
2007-08-16The Mobile Cameraman – Providing streaming mobile video as input to a VJ mixer (inaktivt)
2007-08-16Applicering av visuellt interaktiv fuktighetssensor i papper (inaktivt)
2007-08-16Systemintegration mellan MS Exchange/Outlook och WinServ (inaktivt)
2007-08-14Logistikutredning/processkartläggning på utbildningsföretag (inaktivt)
2007-08-14SIFUs Historia - Hur ska vi bevara en kulturhistorisk skatt? (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-08-13Additives for liquid carbon dioxide dry cleaning (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-07-06Vill du vara med i en spännande expansionsfas och utveckla framtidens tvätteknik? (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-07-06Projection Screen Solutions (inaktivt)
2007-07-06Projection Applications (Software Dev.) (inaktivt)
2007-07-06Aktiv - passiv RFID-transponder (inaktivt)
2007-07-06Improved Network Behaviour (inaktivt)
2007-07-06Fibre orientation in shear flows (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Microencapsulation of Oxidation Sensitive Oils through Spray Drying (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-12Development of a Surface Chemical Formulation Tool (inaktivt)
2007-06-12Vinnande marknadsplan för ledande ISP (inaktivt)
2007-06-04Utvärdering av metoder att göra löstagbara nanofilmer (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-06-04Preparation and Characterisation and use of Nanocomposites as Barrier Coating (inaktivt)
2007-05-31Evaluation and implementation of mathematical models for train diagnostics (aw) (inaktivt)
2007-05-29Master Thesis, Supply Chain Management at Nynas Petroleum AB (inaktivt)
2007-05-14Visuell fuktighetssensor med hjälp av kemi och nanoteknik (inaktivt)
2007-05-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (inaktivt)
2007-05-08Marknadsplan och smarta medieval för webbaserat verktyg (inaktivt)
2007-05-08Jurist- och advokatbranschen: Marknadsplan och medieplan (inaktivt)
2007-05-08Marknadsplan och smarta medieval för lansering av CMS/Publiceringsverktyg (inaktivt)
2007-05-08Projektledning och personlig effektivitet online (inaktivt)
2007-05-07Exjobb inom 3D-animation: Undersöka renderingspipeline för päls-, fjäder- & fjällsystem (inaktivt)
2007-04-20Utreda och ta fram hjälpmedel för stambyte/stamrenovering + Halvtidstjänst att medverka i projektet att övergå till digital arkiv(aw) (inaktivt)
2007-04-16Marknadsföring, Affärsutveckling, Kartläggning och Strategi för Ownit Broadband (inaktivt)
2007-04-16Transkritiskt koldioxidsystem för isbanetillämpningar (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-11Animer- och tilebara procedurella 3D-materialstexturer och meshar genererade på grafikprocessorn (inaktivt)
2007-04-11Na/S balanser för sulfatmassabruk (inaktivt)
2007-04-11Optimeringsmodeller för sökmotorsmarknadsföring (inaktivt)
2007-04-04Marknadsföringsstrategi för specialtillverkade golvsystem. (Nordanstig) (inaktivt)
2007-04-03Ny teknik för biologisk filtrering av avloppsvatten- litteraturstudier och uppföljning av testanläggningar. (inaktivt)
2007-03-28A team member to develop a performance test tool (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-03-14Förbättrad Nagios Agent för Unix/Linux (inaktivt)
2007-03-05Monitorering av integrationslösningar (inaktivt)
2007-03-05Master Thesis in the Online Gaming Industry (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-03-05Forma tankar kring ett koncept för Gysinge(Sandviken) (inaktivt)
2007-03-01Motion tracking med mobiltelefonens kamera (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-03-01Process and tools for market-driven software product planning (inaktivt)
2007-03-01Real-time 2D-to-3D conversion for a 3D display through FPGA implementation (inaktivt)
2007-02-26Konstruktionshjälpmedel för val av motor och växlar i ett mutterdragarssystem (inaktivt)
2007-02-23LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2007-02-22Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (inaktivt)
2007-02-19Spännande utvecklingsprojekt inom IT/ekonomiadministration (inaktivt)
2007-02-19Holographic Screen Development (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-02-09Image Transfer System (Software) (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (aw) (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-07Drug Delivery Systems for Poorly Soluble Drug Substances (inaktivt)
2007-02-05Energianalys av ishall med koldioxid som köldbärare och värmeåtervinningssystem (inaktivt)
2007-02-02Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-02Miljöplanering hos Care of Haus (AP) (inaktivt)
2007-02-02Nya medarbetare till reklambyrå på landet. (AP) (inaktivt)
2007-02-02Miljöplanering för reklambyrå. (AP) (inaktivt)
2007-01-31Development of standardized built-in GSM antenna for non handset products (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-01-26Kund – och marknadsundersökning för Care of Haus (AP) (inaktivt)
2007-01-25Development of measurement system for small antennas (inaktivt)
2007-01-24Undersökning bland pendlare som arbetar i centrala Stockholm. (AP) (inaktivt)
2007-01-24Undersökning bland pendlare som arbetar i Kista (AP) (inaktivt)
2007-01-23Sandvik söker examensarbetare (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-22Utveckling nya applikationsområden - gas (inaktivt)
2007-01-16Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i stockholm (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2007-01-12Master’s Thesis Project in Computer Graphics: Depth Buffer Compression (inaktivt)
2007-01-08Medicinsk signalbehandling inom diabetes typ 1 (inaktivt)
2007-01-08Digital marknadsföring för webb-butik inom design (inaktivt)
2007-01-08Multimedia services development based on web2.0 (inaktivt)
2007-01-08NAT Traversal Research (inaktivt)
2006-12-28Positionering av industriverktyg i bilfabrik (inaktivt)
2006-12-20Förenklad fysikimiterande modell för fågelfjädrar vid 3D-animation (inaktivt)
2006-12-15Nationellt program för kyrkornas(kulturhistoriska byggnaders) energibesiktning, analys och omställning till hållbar energianvändning. (inaktivt)
2006-12-14Deriving Quality of Service Agreements based on Business Process Key Performance Indicators (inaktivt)
2006-12-13Experimental testing of an ion fraction meter (inaktivt)
2006-12-04Projection System Design (inaktivt)
2006-12-01Utveckling av mjukvara för realtidsinventering av spritdrycker (inaktivt)
2006-11-27Authoring tool for narrative-based pervasive games Verktyg för användar-genererat innehåll till positions-baserade mobila spel (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-21Magnettåg till Örebro! En studie för Handelskammaren Mälardalen (inaktivt)
2006-11-21Implementering av nya tjänster (inaktivt)
2006-11-16Hur kan Funova ekonomi, som liten byrå, utnyttja sina styrkor för att nå en bredare marknad? (ke) (inaktivt)
2006-11-13Internetbaserade tjänster (inaktivt)
2006-10-31Nitrerskikts mekaniska egenskaper (inaktivt)
2006-10-31Användning av och gränssnitt till Elevskrivbordet (inaktivt)
2006-10-31Flödesmätning inom konsumentelektronik (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-31Aktinomycetproblematiken vid Norsborgs (och Lovö) vattenverk (inaktivt)
2006-10-31Internationalisering av OddsNews.com (inaktivt)
2006-10-31Arbetsmiljö (inaktivt)
2006-10-24Characterisation of Monoglyceride Gels (inaktivt)
2006-10-18Utvecklingsplan till Folkets hus i Åkers styckebruk (AP) (inaktivt)
2006-10-18En kritisk studie av Nyköpings affärscentrum med utgångspunkt från den utländske besökaren (inaktivt)
2006-10-17Twist and curl of paperboard: Industrial implementation of new measurement instrument (inaktivt)
2006-10-11Utvärdering/optimering av affinitetsligander (inaktivt)
2006-10-11Kvantinformation (inaktivt)
2006-10-11Miljöpolicy gällande Ljudnivåer (Ljusdal 14) (inaktivt)
2006-10-04Mixtures of fatty acids (inaktivt)
2006-10-02Diploma worker: Monoglyceride gels (inaktivt)
2006-10-01Uppsatser inom idrott - alla vetenskapsområden (Riksidrottsförbundet) (inaktivt)
2006-09-27Framtagning av ett Business Intelligence (BI) koncept baserat på mjukvara från Microsoft (inaktivt)
2006-09-25Post-transcriptional gene silencing - RNAi (inaktivt)
2006-09-22Filtrering och kategorisering av ögonrörelser (inaktivt)
2006-09-21Praktikarbete hos Junilistan i EU-parlamententet (FP) (inaktivt)
2006-09-18video streaming over IP network (inaktivt)
2006-09-08Deseven söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-09-04Examensjobb- Market Analysis, Atlas Copco Tools AB (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-09-04Real-time physics for 3D games implemented totally on the graphics processor(GPU) (inaktivt)
2006-09-01Möjligheter till distribution av IT-tjänster via gasnätet (inaktivt)
2006-08-31Twist and curl of paperboard: Industrial implementation of new measurement instrument (inaktivt)
2006-08-30Marknadsanalys och strategi för nya marknader (inaktivt)
2006-08-30Konvertering av industriell operatörspanel till Linux eller WinCE-baserad Touch-panel (inaktivt)
2006-08-28Transitions in music for videogames (inaktivt)
2006-08-21Utformning, design och inredning av sekelskiftesvåning i centrala Stockholm (inaktivt)
2006-08-07Stabilisering av gruvavfall (inaktivt)
2006-08-02Investigate user interaction and content adaptation for 3D display (inaktivt)
2006-08-02Affärsnyttan med Intranät idag - hur mäts den, vilka möjligheter finns till förbättringar? (inaktivt)
2006-08-02Examensarbete inom kvantinformation (inaktivt)
2006-07-10Flödesanalys på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2006-07-03Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-06-20Information Worker - Dokument- och projekthanteringssystem (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-06-07Produktutveckling av produktidé - Ergonomisk bärsele för barn (FP) (inaktivt)
2006-06-01Comparison of soft classification techniques for identification of different types of deciduous forest in Landsat remote sensing data (inaktivt)
2006-05-09Interaktionsdesign (inaktivt)
2006-05-09CleverLearning söker exjobbare inriktning datavetenskap (inaktivt)
2006-05-02PAO- eller ekonomstudent sökes för C- eller D-uppsats på Brain Bemanning i Stockholm! (inaktivt)
2006-05-02Reklam på cykeltaxi (inaktivt)
2006-04-25Thesis work at Ericsson Access Signal Processing Lab (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-04-17Logistik på teckenspråk (inaktivt)
2006-04-11Prototype development of new chart plotting technology (inaktivt)
2006-04-05Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2006-04-05Develop a solution that creates a deep image on a 3D display based on input from a number of 2D images (inaktivt)
2006-04-02Marknadsundersökning och Marknadsplan (inaktivt)
2006-03-15IP telefoni på riktigt (inaktivt)
2006-03-13EnterCard Sverige AB söker en student för examensarbete inom process- & informationslogistik (inaktivt)
2006-03-10Hur ska vi minska de miljöbelastade förluster i produktionen? (inaktivt)
2006-03-08Framtagning av långsiktig marknadsplan (inaktivt)
2006-03-07Hur ska en ny gemensam företagskultur skapas i samband med en fusion? (inaktivt)
2006-03-07Koncept för marknadsföring av Laxå som utbildningsort (inaktivt)
2006-03-06Kryptering och autentisering mellan webbaserade tjänster (inaktivt)
2006-03-06Design and Implementation of a Security Policy in a Distributed System (inaktivt)
2006-03-01Nagios Agent för Windows (inaktivt)
2006-02-28Undersökning av tåg som transportmedel i Europa (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2006-02-241-2 exjobbare sökes för analys av designprinciper för rendering av mobila webbsidor (inaktivt)
2006-02-23Prototype development of new chart plotting technology (inaktivt)
2006-02-20Marknadsundersökning inför företagsetablering (inaktivt)
2006-02-13LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2006-01-30Testsystem för VoIP (inaktivt)
2006-01-30Ögonstyrning av Windows-miljön hos Tobii Technology (inaktivt)
2006-01-30Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2006-01-26Produktutveckling livsmedel (inaktivt)
2006-01-23Fastighetsbranschens framtida behov av affärssystemlösningar (inaktivt)
2006-01-18Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2006-01-18Ignito söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-01-18Short-lived states as bottle necks in small chemical reactions (inaktivt)
2006-01-18Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2006-01-18Superhydrofoba pappersytor/Biomimetik (inaktivt)
2006-01-18Utvinning av cellulosabaserade nanoelement ur cellulosafibrer (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2006-01-18Tillsatsmedel för pappersstyrka (inaktivt)
2006-01-18Effekt av fiberns ytladdningstäthet på papperskemiska enhetsoperationer (inaktivt)
2006-01-18Tekniska användningsområden för mikrofibrillär cellulosa (nanocellulosa) (inaktivt)
2006-01-18Högfyllda papperskompositer (inaktivt)
2006-01-18Mikropartikulära retentionsmedel/verkningsmekanismer (inaktivt)
2006-01-18A detection system for the highest energy subatomic particles in the universe (inaktivt)
2006-01-18Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i Stockholm (inaktivt)
2006-01-12Analys av DNS-trafik (inaktivt)
2006-01-12Marknadsföringskoncept för filmprodukt i ny säljkanal (inaktivt)
2006-01-11Research, kategorisering och analys av material till bok (inaktivt)
2006-01-04Sociala nätverk och produktrekommendationer i Web2.0 (inaktivt)
2006-01-04Intelligent dynamics processor for voice recordings (inaktivt)
2006-01-04Experimentellt examensarbete i elektrisk mätteknik/teoretisk elektroteknik/elektrokemi (inaktivt)
2006-01-04Glansvariationer vid elektrofotografiskt tryck (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-12-05Effektivisering av husutställning (inaktivt)
2005-12-05Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-12-02Värdering av spillvärme (Gävle) (inaktivt)
2005-11-15Undersökning av koldioxidläckage från torris in i containerns lastutrymme (inaktivt)
2005-11-15Spelutvecklingsföretag i Sthlm söker 2 exjobbare för communityutveckling i Java. (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av bokningssystem för båtuthyrning (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; experimentell del (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av moduler till content management system (inaktivt)
2005-11-15Utvärdering av uthålliga avloppssystem med URWARE - modellen (inaktivt)
2005-11-15Gröna parkers betydelse för klimatet i Stockholm (inaktivt)
2005-11-15Att som första utbildningsbolag utveckla en metod för fastställande av kompetensbristkostnader (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; numerisk del (inaktivt)
2005-10-25Att undersöka och dokumentera energisparfunktionerna hos en nyutvecklad värmeväxlare i flerbostadshus (inaktivt)
2005-10-19Indikatorer på teknikutveckling inom drift och underhåll av vägar och järnvägar (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-09-29Affärsänglar och regionala investeringar (inaktivt)
2005-09-28Energieffektivisering på Käppalaverket, Lidingö (inaktivt)
2005-09-20Ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt om e-tjänster och mobila tjänster för studenter (inaktivt)
2005-09-14Lägenhet i Virtual Reality (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av organisation (inaktivt)
2005-09-13Inkjet-tryckkvalitet ¿ korrelation mellan instrumentella- och perceptuella mätmetoder (inaktivt)
2005-09-06Pedagogiska processer i ett arbetslag (inaktivt)
2005-08-31Examensarbeten inom Teknik / Elektronik / Data / System / Mekatronik / Produkt (inaktivt)
2005-08-25Utveckling av fordonsmodell och editor för signalsystem för Simulator för spårburen trafik. (två exjobb) (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-08-08Implementation of an embedded Linux framework combining a multimedia acccelerator with an OMAP application processor (inaktivt)
2005-07-22Merging and comparison of RLS- and DHT-based resource indexing and management (inaktivt)
2005-06-29Kartläggning av Betal-TV/Bredbandbranschen (inaktivt)
2005-06-29Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2005-06-17Modelling of an electric antenna for a Mercury orbiting spacecraft (inaktivt)
2005-06-17Brush Painting Algorithms (inaktivt)
2005-06-03Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete inom systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. Teknik: PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc (inaktivt)
2005-05-30Systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-05-12Vill du bidra till ständig förbättring inom Fastighetsverket genom att utarbeta riktlinjer för distinktionen mellan investering, reinvestering och underhåll? (inaktivt)
2005-05-12Utveckla webbaserat administrationsverktyg i Java (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-05-09Mindball, spelet du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2005-05-04Utveckla program som möjliggör att OpenGL-applikationer kan visas på en ny typ av 3D-skärm (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2005-04-22Datakom över elnätet, embedded programmering (inaktivt)
2005-04-22Analys av alternativa system för datalager i J2EE (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-04-18Köproblematiken på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2005-04-01Karaktärisering av bandningsfenomen i flexotryckt wellpapp (inaktivt)
2005-03-31Miljöbedömning av ett bostadshus i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Gävle) (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-23Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2005-03-21Vägarbetens nytta kontra negativ påverkan på framkomligheten (inaktivt)
2005-03-17Datorgrafik/Texturkomprimering (inaktivt)
2005-03-15Linux development of security solutions for embedded processor in mobile phones (inaktivt)
2005-03-10Examensarbete inom området skiktbeläggning (Plasma och ytbeläggningsfysik) vid Linköpings Universitet och Sandvik Toolings F&U-enhet i Stockholm. (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-02-09Metodutveckling för vitalitetsmätningar av probiotiska lactobaciller (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-20Vägsalts inverkan på omsättningen av ämnen i vägars sidoområden (inaktivt)
2005-01-19Med full delaktighet för människor med funktionshinder (Stockholm) (inaktivt)
2005-01-12Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2005-01-11Hur uppfattas Akelius Fastigheter idag som hyresvärd, företag och finansbolag (inaktivt)
2005-01-03Utvärdering av olika stabilisatorer för rekombinanta proteinläkemedel med hjälp av en spektrometrisk metod (inaktivt)
2005-01-03Käppalaverkets nuvarande och framtida rötningskapacitet (inaktivt)
2004-12-09Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-12-08Vegetationens betydelse för lokalklimatet i Stockholm (inaktivt)
2004-11-30UR (Utbildningsradion): Barn- och ungdomsredaktionen söker innovativa ideer till sina radio- och tv-sajter (inaktivt)
2004-11-16Surface chemistry studies of froth dynamics and structures (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-11-12Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-11-12Marknadsanalys Den svenska marknaden för Dieselmotorer (inaktivt)
2004-10-26Adsorption av sockerbaserade tensider på polymerlatex (inaktivt)
2004-10-22Adsorption of sugar based surfactants on polymer latex (inaktivt)
2004-10-19MSc. or BSc. thesis at SEI¿s Water Program using WEAP (inaktivt)
2004-10-19Utveckla process inför investeringsbeslut (inaktivt)
2004-10-19Tribologi - uppskatta nötningstal i smorda kontakter (inaktivt)
2004-10-04Logistik (inaktivt)
2004-09-29Data redundancy ¿ the new challenge in chemometrics (inaktivt)
2004-09-29Modelling and analysis of high order chemical data (inaktivt)
2004-09-27Optimizing traffic simulation with parallel computing (inaktivt)
2004-09-22Organisk kemi - läkemedelskemi (inaktivt)
2004-09-14Trådlös överföring av mätsignaler (inaktivt)
2004-09-01Examensarbete inom Java / SQL? (inaktivt)
2004-09-01Dricksvattenberedning ¿ Optimering av polymerdosering vid slamavvattning (inaktivt)
2004-08-30Eftersökes: effektiv mediemix för internkommunikation i internationellt produktionsföretag (inaktivt)
2004-08-30Mapping och kvantifiering av proteaser vid eukaryot cellodling och vid nedströms processrening för produktion av rekombinanta proteinläkemedel (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-08-17Utvärdering av ny teknik för avloppsbehandling i Hammarby Sjöstad (inaktivt)
2004-07-22Rådjurets parningssytem (inaktivt)
2004-06-24Effektivisera flöden i lager (inaktivt)
2004-06-21Adhesionsmekanismer mellan papper-polymer (inaktivt)
2004-06-17Dokumentation av nedläggningen av Postterminalen i Norrköping- ur ett Human Resource perspektiv (inaktivt)
2004-06-16Experimentell utvärdering av systemet Fe-20%Cr-5%Al-Ni (inaktivt)
2004-06-07Miljöpolicy gällande Ljudnivåer (Ljusdal 14) (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-05-12Interstellära rekombinationsreaktioner (inaktivt)
2004-04-29Management of soil and water resources, India (inaktivt)
2004-04-13Migrering av ASP-applikation till .NET, prestandautredning mellan de olika operativsystemen efter genomförd migrering (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-03-26The role of non-coding regulatory RNA in the development of Dictyostelium discoideum (inaktivt)
2004-03-23Biomimetisk vävnad från cellulosa (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-03-17Utveckla en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar (inaktivt)
2004-03-17Marknadsanalys och introduktion av patentsökt utcheckningsmetod för större hotell (inaktivt)
2004-03-12Filmbildning av pulverfärg (inaktivt)
2004-03-11Skiftarbete - sjukskrivningar (inaktivt)
2004-02-27C-programmering av mikroprocessor med stöd för Bluetooth och flashminne (inaktivt)
2004-02-26Integration av projektplaneringsverktyg och tidrapportering (inaktivt)
2004-02-23Prissättning av kollektivtrafik (inaktivt)
2004-02-23Undersökning av biotekniska processteg vid mekanisk massaframställning (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-11Tillståndsprövning av reningsverk (JJ) (inaktivt)
2004-02-11Saneringsplaner för avloppsnät (JJ) (inaktivt)
2004-02-10Datasäkerhet - Säkerhetsrevision (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-02-10Utveckling i kartverktyget MapInfo och GIS För dig som har kunskap om programmering och utveckling för kartverktyget MapInfo och även GIS (inaktivt)
2004-02-09Energiutredning kopplat till vattenverk (JJ) (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2004-02-02Utveckling av rättstavningsapplikation för söktjänster (inaktivt)
2004-02-02Utveckling av snabb HTML-jämförelseapplikation (inaktivt)
2004-02-02Modern marknadsföring av ett museum (inaktivt)
2004-02-02Smörjmedelskemi - korrosionsfenomen i syntetiska smörjmedel (inaktivt)
2004-02-02Validation of experimental electron density measurements in fusion plasmas using laser techniques (interferometry and photon-electron scattering) (inaktivt)
2004-02-02Mailroom in LEGO (inaktivt)
2004-02-02How to create a cost-effective stock-exchange (inaktivt)
2004-02-02Interface to an industrial robot (inaktivt)
2004-02-02Identification and development of dipeptide ligands (inaktivt)
2004-01-26Inkjettryck ¿ växelverkan tryckfärg/papper (inaktivt)
2004-01-26New techniques for analysing film splitting in offset printing (inaktivt)
2004-01-16Utveckling av värmetunnelsmodul (aw) (inaktivt)
2004-01-07Miro Studios söker studenter till kartläggning av verksamhet och datorsystem (inaktivt)
2004-01-07DRICKSVATTENBEREDNING ¿ utredning av ozonering i kombination med reduktion av turbiditet (inaktivt)
2004-01-07Graphics Algorithms: Object Selection (inaktivt)
2003-11-14Grafik- och animationsmotor (inaktivt)
2003-11-14Kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-box (inaktivt)
2003-11-14Distributionsplattform och affärsmodell för Video on Demand (inaktivt)
2003-11-14Automatisering av patentprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-11-14Digital-TV-licens i det markbundna nätet (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-11-14Mobiltelefoner för set-top-boxar (inaktivt)
2003-11-14Home spot roaming (inaktivt)
2003-11-14Remote control set-top-box over IP (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2003-11-14Pegylation of proteins: investigation of coupling techniques (inaktivt)
2003-11-14The effect of viral clearance techniques on protein quality (inaktivt)
2003-11-14Utvärdering/analys av kampanj mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser (inaktivt)
2003-11-14Dokumentation och utvärdering av riktat föräldrastöd till pappor (inaktivt)
2003-11-06Marknadsplanering till webbaserat telefonpassnings och bokföringsföretag (UK 01) (inaktivt)
2003-11-03Förbättrad kontroll av alkydoljeemulsioner (inaktivt)
2003-10-30A new hydrophobisation agent (inaktivt)
2003-10-29Experimental measurements of energy confinement time in fusion plasmas (inaktivt)
2003-10-27Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-27Marknadsföring och distribution av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Strategier för värdeskapande och lärande i snabbväxande organisation (inaktivt)
2003-10-27P2P services platform (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-27Personanpassat GUI till interaktiv TV (inaktivt)
2003-10-27IP-telefoni i mobiltelefonen (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-10-21Automatisering av EU-bidragsprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-21Webmail till TV:n (inaktivt)
2003-10-16Logistikprojekt på ICA MENY (inaktivt)
2003-10-07Partiklar med multiskikt för inkapsling av bioaktiva proteiner (inaktivt)
2003-09-25Analyzing ultrasound data using neural networks (inaktivt)
2003-09-25Analyzing ultrasound data using neural networks (inaktivt)
2003-09-17Development of a mailroom system (inaktivt)
2003-09-17Hjälp ett av Sveriges största flyttbolag att få ordning och reda i sitt miljöarbete (inaktivt)
2003-09-12Engineering of patterned surfaces with new inkjet techniques (inaktivt)
2003-09-08Surface chemistry studies of froth dynamics and structures (inaktivt)
2003-09-08Dendrimers as flocculation agents (inaktivt)
2003-08-25Convert a stock-exchange (inaktivt)
2003-08-19Rapporteringssystem för restaurangkedjor (inaktivt)
2003-08-18Implementering av ett objektorienterat webbaserat forum (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-07-18Elektronik / Mekatronik / Data / System (inaktivt)
2003-07-01Överföring av pumploggar via mobilnätet till en central databas (inaktivt)
2003-06-13Spriten och politiken: Svensk sprittillverkning under 1800-talets senare del (inaktivt)
2003-06-13Biologisk mångfalt i grustäkter, en inventering i avslutade täkter (inaktivt)
2003-05-27ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Uppsala (inaktivt)
2003-05-27Management of soil and water resources, India (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-04-12Utveckling/optimering av server daemon (inaktivt)
2003-04-11Utveckling av spindel/crawler för dynamiskt webinnehåll (inaktivt)
2003-04-10Undersökning och implementering av fuzzy comparison algoritmer för text och/eller binära filer (inaktivt)
2003-04-09Kedjespolutveckling till kedjesvetsrobot (inaktivt)
2003-04-04Intrum Justitia Sverige AB önskar genomföra en marknadsundersökning inom outsourcing av ekonomitjänster (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-03-25On-line method to study paper formation in the wet-end of a paper machine ¿ Extension to on-line measurement of fibre orientation (inaktivt)
2003-02-20Hybrid cellulose films and their applications in papermaking (inaktivt)
2003-02-19New polymer foam materials and their applications (inaktivt)
2003-02-18Boendes konsumtionsmönster av dricksvatten ¿ vilket och varför? (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2003-02-17Sjung över gräns och land - ett internationellt projekt i skolan(JH 03) (inaktivt)
2003-02-14Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck (inaktivt)
2003-02-10Implementera språkoberoende i ett MPS-system (inaktivt)
2003-02-07Vända Trenden-projektet. Undersökning hur människor tar till sig hälsoinformation(Stockholm) (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)
2003-01-20Genus- och ett mångfaldsperspektiv på studentsituationen vid Odontologiska Institutionen, KI (inaktivt)
2003-01-20Modellera nytt grafiskt gränssnitt i befintlig MPS-applikation (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik (inaktivt)
2003-01-20Protein Fold recognition (inaktivt)
2003-01-20Organisk kemi-läkemedelskemi (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2003-01-02Väginformatik (inaktivt)
2002-12-17Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Asian Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2002-12-13Market survey for Swedish Software Company within the telecom sector (inaktivt)
2002-12-04Implementera interaktiv hjälpmotor i befintlig applikation (inaktivt)
2002-12-03ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Stockholm (inaktivt)
2002-11-27Algoritmutveckling för planering i flera dimensioner (inaktivt)
2002-11-18Modellera webbgränssnitt för kalkylprogram (inaktivt)
2002-11-18Sökbara kretsschema via XML (inaktivt)
2002-10-17Kreativt marknadsföringsuppdrag (inaktivt)
2002-10-16Spolreglering till kedjesvetsrobot (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.