Sökning: "C-uppsats KOL"

Hittade 14 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet C-uppsats KOL.

Inkom Exjobbsförslag
2010-04-07Examensarbete inom Värmebehandlingscentrum: Studie av karbonitrerade och sätthärdade komponenters utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2008-05-30Steel supplier approval (inaktivt)
2008-05-30Odling av jäst med trähydrolysat som huvudsaklig kolkälla (inaktivt)
2008-02-27Dolomitkalk som slaggbildare (inaktivt)
2007-12-05Odling av jäst med trähydrolysat som huvudsaklig kolkälla (inaktivt)
2007-09-24Inverkan av jordbearbetning på markens biologiska aktivitet, kvävemineralisering och kolbalans (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2006-08-31Miljögeokemisk studie av årsvarvigt sediment (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2004-10-20Förslag på reningsteknik eller processinterna åtgärder för processavloppsvatten (inaktivt)
2003-09-17Laserhärdning av låg och hög legerade verktygstål (inaktivt)
2003-06-26Nyttiggörande av alternativa fillermaterial i självkompakterande betong (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.