Sökning: "C-uppsats Uppsala"

Hittade 247 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet C-uppsats Uppsala.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2012-02-20Rätt avlopp på rätt plats (inaktivt)
2012-02-06Master degree project - GE Healthcare Uppsala (inaktivt)
2012-01-27Exam-work -Comparability and integrity of biopharmaceuticals (inaktivt)
2012-01-09Programutveckling och analys av bilddata inom medicinsk radiologi (inaktivt)
2011-12-08Master Thesis: New protein characterization methods (inaktivt)
2011-11-17Marketing / Finance thesis to international company in Uppsala (inaktivt)
2011-11-17Xjobb för Programmerare till Uppsala / Software engineer to office in Uppsala (inaktivt)
2011-11-08Cluster analysis for patterns of temporal association in Uppsala (inaktivt)
2011-10-05sponsored thesis: Game Development (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-20Labtekniker inom litium-jon-batterier för framtidens elfordon och energiförsörjning. (inaktivt)
2011-09-13Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-09-05Sponsorpaket - Peace & Love Foundation (inaktivt)
2011-08-17Stadsplanering av gröna ytor, Moldavien (inaktivt)
2011-08-17Trafikplanering i Moldavien (inaktivt)
2011-08-17Nyetablering av deponi i Moldavien (inaktivt)
2011-08-17Stängning av avfallsdeponi i Moldavien (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and Graphical Design interested IT Student for GUI Design Thesis. (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and System Development interested students for System Design and Architecture Thesis Assignment. (inaktivt)
2011-07-08Investigation study on the relation between the power production of wind farms and atmospheric modeling results. (inaktivt)
2011-07-04Optimering av stärkelsens molekylära egenskaper för framställning av miljövänliga förpackningsmaterial (inaktivt)
2011-06-23Master Thesis: Biotechnology (inaktivt)
2011-06-23Master Thesis: Protein sample prep (inaktivt)
2011-06-19Master Thesis (Examensarbete)(1): Smartphone Apps, 30 ECTS (inaktivt)
2011-06-19Master Thesis (Examensarbete)(2): Smartphone Apps, 30 ECTS (inaktivt)
2011-06-16Structural studies of a bacterial lipopolysaccharide (inaktivt)
2011-05-17Master Thesis (Examensarbete): Smartphone Apps (inaktivt)
2011-05-10Hållbar avfallshantering - exjobbare sökes till ett verkligt fall i Moldavien (inaktivt)
2011-03-07Uppbyggnad av trådlös testbädd med sensorer och sensornät för applicering på järnvägsvagn med avseende på mätning på hjullager och överföring av data till RFID tagg. (inaktivt)
2011-02-15Xjobb för Programmerare till Uppsala / Software engineer to office in Uppsala (inaktivt)
2011-02-15Xjobb till ambitiös projektledare till Uppsala / Ambitious project manager to Uppsala (inaktivt)
2011-02-15Xjobb för produktutvecklare CAD 3D / product developer 2011 (inaktivt)
2011-01-05Hur ansvariga vid vägarbeten ser på sin uppgift kopplat till säkerhet och framkomlighet. (inaktivt)
2011-01-03Cluster analysis for patterns of temporal association (inaktivt)
2011-01-03Computational optimization with GPU-based implementations (inaktivt)
2011-01-03Text mining pharmaceutical data (inaktivt)
2010-12-28Simulering av växelströmsmatare med roterande tyristorlikriktare för vattenkraftgeneratorer. Examensarbete inom elektricitetslära 2010-12-21 (inaktivt)
2010-12-10INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN utlyses till våren2011/hösten2011 - fokus HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2010-11-08Utvärdering av immunterapi i en musmodell för Parkinsons sjukdom och andra Lewykroppssjukdomar (inaktivt)
2010-10-15Livsmedelsverkets mikrobiologiska enhet söker en examensarbetare till projektet ”Validering av metod för att detektion och isolering av VTEC i livsmedel”. (inaktivt)
2010-08-27Utveckling av produktionsmiljö för direktiva publikationer inom flygområdet (inaktivt)
2010-08-26New marketing / sales internship fall 2010 in Uppsala (inaktivt)
2010-08-10New internship position for Programmers in Uppsala - fall 2010 (inaktivt)
2010-06-14Comparison of epitaxial and implated InSb pn-diode performance. (inaktivt)
2010-06-10Marketing / sales internship in Uppsala, Sweden (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-05-24Energy efficient storage of biomass at Vattenfall heat and power plants (inaktivt)
2010-04-27Internship position for programmers in Uppsala (inaktivt)
2010-03-22Datavetare eller civ. ingenjör för dokumentlayout-identifiering med klustringslagoritmer i Uppsala (inaktivt)
2010-03-15Survival of the Beet Cyst Nematode Heterodera schachtii during the Biogas Process (inaktivt)
2010-03-15Technology development and application for next-generation sequencing of cancer (inaktivt)
2010-03-15Bioinformatics of Next Generation Targeted Re-sequencing Design and Analysis (inaktivt)
2010-02-25Utsläpp av växthusgaser från hemkomposter (inaktivt)
2010-01-27Cross validation of vector signal analyser and sensor node measurements (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-18Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2009-12-28Examensarbete inom instrumentutveckling på Q-linea AB, Uppsala (inaktivt)
2009-12-17Examensarbeten i haptik och visualisering (inaktivt)
2009-12-02Cross validation of sensor node and vector signal analyser measurements (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-05-05Hur påverkas pilfinkarnas överlevnad av föräldrarnas genetiska likhet? (inaktivt)
2009-03-04Global marknadsundersökning inom konsumentelektronik (inaktivt)
2008-09-30Bio-booze boosting - Improving bio-ethanol fermentation by enzymatic pretreatment (inaktivt)
2008-05-30Study of size and shape distribution of Glaciofluvium compared to Till with 3-D image analysis (inaktivt)
2008-05-30Study of physical properties of till using georadar (inaktivt)
2008-05-30Test of image analysis parameters (inaktivt)
2008-05-30Till genesis (inaktivt)
2008-05-30Total size, shape and surface texture analysis of till with different boulder size and frequencey (inaktivt)
2008-05-30Los Angeles Test of aggregate material evaluated with image analysis (inaktivt)
2008-05-30Thin section analysis of microstructures of till boulders compared to Los Angeles Values (inaktivt)
2008-05-30Comparison between the mineralogical compositions of the fines (clay to sand fractions) of till and crushed bedrock (inaktivt)
2008-05-30Total size distribution of coarse clastic sediment (inaktivt)
2008-05-30Image and lazar analysis of fine gravel (inaktivt)
2008-05-30A comparison between the mineral composition of till matrix and the fines produced by the Los Angeles Drum test of till clasts (inaktivt)
2008-05-30Determination of geophysical properties of till based on integrated geophysics (inaktivt)
2008-05-30Test of image analysis parameters and particle morphology (inaktivt)
2008-05-30Technology development for high throughput comparative genomic analysis of copy number variations (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – energilagring Diploma work in the area of energy storage (inaktivt)
2008-05-30Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom (inaktivt)
2008-05-30Analysis of neuronal circuits controlling locomotion in mice mutant for the axon guidance receptor EphA4 (inaktivt)
2008-05-15Regionaltågets etablering (Älvkarleby) (inaktivt)
2008-05-06Simultaneous starch saccharification and yeast biomass production (inaktivt)
2008-04-15Marknadsanalys av nyetablering samt befintlig marknad (inaktivt)
2008-03-13Generic Technology söker examensarbetare inom nätverksanalys (inaktivt)
2008-02-28Design av bredboardsystem till satellitmagnetometer (inaktivt)
2008-02-28Design av bredboardsystem till satellitmagnetometer (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2007-12-27Programvara för optimering av en biokemisk process (inaktivt)
2007-12-20Miniaturisation of a spacecraft magnetometer using multichip module technique (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-10-24Novel ceramic materials for encapsulation of (micro)organisms (inaktivt)
2007-10-18Reflektormaterial för solenergi (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-24Insect Behaviour/Chemical Ecology- Uppsala (inaktivt)
2007-09-24Fiberoptisk kommunikationslänk för mikroubåt (inaktivt)
2007-09-24Trygghetscertifiering (inaktivt)
2007-09-24Ekonomiska och andra effekter av att äldre tvingas bo kvar hemma (inaktivt)
2007-09-21Bioinformatiska studier av allergikers immunsvar för identifiering av samvariation mellan olika allergener (inaktivt)
2007-09-21X-jobb 20p (30hp): Miniatyrisering av en Spin-Dependent Tunnelling Three-Axial Magnetometer för rymdtillämpningar på ÅSTC, Uppsala Universitet (inaktivt)
2007-09-21Kartläggning av temperaturgradienter i svenska betongvägar (inaktivt)
2007-09-21Digital Komprimerad Video (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-21Biokeramer för dentala och ortopediska implantat (inaktivt)
2007-09-20Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i Uppland, Gästrikland, Ångermanland och Jämntland. Effekter av Tjernobylolyckan år 2007 (Ca 2-3 vecka består av resor) (inaktivt)
2007-09-20Storskalig kompostering av hushållsavfall (inaktivt)
2007-09-20Styrning av komposteringsprocess (inaktivt)
2007-08-17Marknadsundersökning och Marknadsplan (inaktivt)
2007-08-16Upptag av cesium i potatis och grönsaker (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-07-19Optimering av härdningsprocessen för sol-gel skikt (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-05-11Inactivation of pathogens in toilet waste (inaktivt)
2007-05-02Biogas residues as fertilizers – effects on plant growth, soil microbiology, and emission of green house gases (inaktivt)
2007-04-11Chlamydia - how to trace a mutant escaping detection systems and contact tracing (inaktivt)
2007-04-03Ny teknik för biologisk filtrering av avloppsvatten- litteraturstudier och uppföljning av testanläggningar. (inaktivt)
2007-03-29Microbial population dynamics in fermented pig feed (inaktivt)
2007-03-27Livscykelanalys och jämförande studie av Oatly havredryck (inaktivt)
2007-03-19Structural determination of enzymes important in bio-fuel production (inaktivt)
2007-03-12Monitoring yeast- lactic acid bacteria in industrial ethanol production: Development of molecular quantification methods (inaktivt)
2007-03-12Enzymatic pre-treatment of cellulose rich feedstock used for large-scale production of biogas used as bio-fuel (inaktivt)
2007-03-12Enzyme mining from biogas sludge - A metaproteome approach (inaktivt)
2007-03-07Fate of plant pathogens during production of biogas as biofuel (inaktivt)
2007-03-07Biomedical products from fungi grown on bioethanol by-products (inaktivt)
2007-03-07New ”green” uses of by-products from bio-ethanol production (inaktivt)
2007-03-07Microbial community profiling and biocontrol of storage pathogens on sugarbeets (inaktivt)
2007-03-05Forma tankar kring ett koncept för Gysinge(Sandviken) (inaktivt)
2007-02-23Subventionering av Uppsala Stadsteater (inaktivt)
2007-02-23Subventionering av Uppsala Stadsteater (inaktivt)
2007-02-23Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun (inaktivt)
2007-02-23Organisation av äldreomsorgen i Uppsala (inaktivt)
2007-02-23Resultatuppföljning av tidsplanering och tidsanvändning inom hemtjänsten (inaktivt)
2007-02-23Effekten av att s.k. medicinskt färdigbehandlade inte kan lämna Akademiska sjukhuset i Uppsala (inaktivt)
2007-01-22Smart windows using new electrolytes – at ChromoGenics Sweden AB (inaktivt)
2007-01-03Utveckling och marknadsföring inom försäljning av datorer (aw) (inaktivt)
2007-01-03Utveckling av verksamhet inom försäljning av datorer (FP) (inaktivt)
2006-12-19Utvärdering på företag av psykosocial checklista (inaktivt)
2006-12-19Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet (inaktivt)
2006-12-15Nationellt program för kyrkornas(kulturhistoriska byggnaders) energibesiktning, analys och omställning till hållbar energianvändning. (inaktivt)
2006-11-29Examensarbete/C-D-uppsats: Användningsområden för större, kommersiell fastighet: (FP) (inaktivt)
2006-10-30Energipriskalkylator på Internet (inaktivt)
2006-10-13Utnyttjandegrad av färdtjänsttillstånd (inaktivt)
2006-10-11Analys av informationsflöde och marknadsundersökning (Ljusdal 53) (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-09-20Avskiljning av uran från dricksvatten (inaktivt)
2006-08-14Marknadsföring av utbildning (Gävle) (inaktivt)
2006-08-02Affärsnyttan med Intranät idag - hur mäts den, vilka möjligheter finns till förbättringar? (inaktivt)
2006-06-07Produktutveckling av produktidé - Ergonomisk bärsele för barn (FP) (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-04-07Att hitta hästkonturer med datoriserad bildanalys (inaktivt)
2006-04-02Marknadsundersökning och Marknadsplan (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-02-28Biologiska skyddseffekter av antioxidanter (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2006-02-20Marknadsundersökning inför företagsetablering (inaktivt)
2006-02-14Development of a production environment tool for the routine analysis of Drug-Event associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-28Är hälsoriktade personalsatsningar ekonomiskt försvarbart?(aw) (inaktivt)
2005-11-24A workflow-based system for computer-assisted design of oligonucleotide probes (inaktivt)
2005-11-24Finite element modelling of mechanical properties of geometrically characterized wood fibres (inaktivt)
2005-11-24Validering av kritisk sensor för halvledarindustrin (inaktivt)
2005-11-24Molekylära mekanismer vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar (inaktivt)
2005-11-01Var finns nya kunder inom bemanning och skrivbyrå? Och hur når vi dem? (inaktivt)
2005-09-13Hydrogeologiskt fältförsök och modellering: Förbättrad avgränsning av skyddsområden för grundvattentäkter (inaktivt)
2005-09-02Elektrokroma displayer: Adressering av elektrokemiska celler (inaktivt)
2005-09-02Elektrokroma displayer: Grafiska displayer med aktiv matris (inaktivt)
2005-08-18Fungerar de formella kommunikations- och informationsvägarna i organisationen? (inaktivt)
2005-06-17Modelling of an electric antenna for a Mercury orbiting spacecraft (inaktivt)
2005-05-04Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet (inaktivt)
2005-04-22Photo Color Adjustment, Enhancement and Correction (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-29Toxikologisk information på Internet: är den relevant för struktur-aktivitetsmodellering? (inaktivt)
2005-02-09Metodutveckling för vitalitetsmätningar av probiotiska lactobaciller (inaktivt)
2005-02-03Uppbyggnad av hemsida samt marknadsanalys/information- och marknadsföring inom bemanning och skrivbyrå (inaktivt)
2005-02-02Spatial organisation av gener i cellkärnan (inaktivt)
2005-01-19Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2005-01-03Käppalaverkets nuvarande och framtida rötningskapacitet (inaktivt)
2004-12-16Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2004-12-09Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-11-29NYA ALGORITMER OCH VERKTYG FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2004-11-12Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-10-12Miljösystemanalys för utnyttjande av askor (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-09-23Terapeutiska Affibody (inaktivt)
2004-09-22Organisk kemi - läkemedelskemi (inaktivt)
2004-09-13Examensarbete i villkorsprogrammering (Constraint Programming) vid Uppsala universitet. (inaktivt)
2004-08-31Low-resistivity contacts of carbon nanotube (CNT)/transition metals for CNT-based nanoelectronics (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2004-07-22Rådjurets parningssytem (inaktivt)
2004-07-01Optimera och lagra energiuttaget ur befintligt bergvärmesystem (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-05-10Measurements of shielding effectiveness of communication tower cables (inaktivt)
2004-03-26Talking Plants, Listening Insects (inaktivt)
2004-03-26Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i jordbruket. (inaktivt)
2004-03-26The role of non-coding regulatory RNA in the development of Dictyostelium discoideum (inaktivt)
2004-03-26Genetisk kartering av genen Nec-7 i korn (inaktivt)
2004-03-25Karakterisering av gener av en svamphämmande metabolit (inaktivt)
2004-02-17Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet. (inaktivt)
2004-02-11Tillståndsprövning av reningsverk (JJ) (inaktivt)
2004-02-11Saneringsplaner för avloppsnät (JJ) (inaktivt)
2004-02-09Energiutredning kopplat till vattenverk (JJ) (inaktivt)
2004-02-02Elektrokroma displayer - Elektrokemiskt minne (inaktivt)
2004-01-07Undersökning av cytokrom P450 av 4F familjen hos människa (inaktivt)
2003-11-14Expression och punktmutation av mangan-lipoxygenas (inaktivt)
2003-10-16Genetic analysis in familial dementia (inaktivt)
2003-09-17Urgasning ur material för högteknologiska vakuumsystem (inaktivt)
2003-08-18Implementering av ett objektorienterat webbaserat forum (inaktivt)
2003-07-01Överföring av pumploggar via mobilnätet till en central databas (inaktivt)
2003-06-26Measurements of shielding effectiveness of communication tower cables (inaktivt)
2003-06-26Design and construction of a multipulse impulse generator (inaktivt)
2003-06-26Characterisation of arc channel (inaktivt)
2003-06-13Theoretical Modelling of ALD-Growth of Functional Cerium Oxide Based Thin (inaktivt)
2003-06-13Översyn av översiktsplaner i mindre orter (inaktivt)
2003-06-13Att utvidga stadskärnan (inaktivt)
2003-06-13Översyn av detaljplaner i ett villaområde (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-05-27Examensarbete i strömningsmekanik på mikroskala. (inaktivt)
2003-05-27ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Uppsala (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-04-29Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-04-04Förnyelsebar energi ur havsrörelser (inaktivt)
2003-04-04Energilagring med pumpkraftverk (inaktivt)
2003-04-04Undervattensgenerering (inaktivt)
2003-04-04Vattenkraftens potentiella uppgradering (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-02-25Laserslutare (inaktivt)
2003-02-24Pulskraft: snabbladdning och marxkoppling (inaktivt)
2003-02-18Verkningsgraden hos vindkraftverk (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik & genomanalys på RNA-nivå (inaktivt)
2003-01-20Organisk kemi-läkemedelskemi (inaktivt)
2003-01-20Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-01-07PHAGE AS THERAPEUTIC AGENTS (inaktivt)
2003-01-03Undersökning kring rätt att konfiskera kyrklig egendom (inaktivt)
2003-01-02Glidlager för roterande maskiner. (inaktivt)
2003-01-02Induktiv pulsgenerator (inaktivt)
2003-01-02Styrning av elektriskt energilager (inaktivt)
2003-01-02Konstruera 100 kW generator (inaktivt)
2002-12-23Urgasning ur material för användning i vakuumsystem. (inaktivt)
2002-12-11Oransiationsanalys (Gävle) (inaktivt)
2002-12-03ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Stockholm (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.