Sökning: "C-uppsats livsmedel"

Hittade 127 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet C-uppsats livsmedel.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Småskalig BDT-vattenrening: hygienisk kvalitet. (inaktivt)
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2012-01-10Livscykelanalyser och estimeringar på minskade koldioxidutsläpp vid omställning till Beat- produkter inom offentlig sektor (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-23Maximerad styvhet för kartong (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-10-10Detektion av bakterier med UV-fluorescens (inaktivt)
2011-07-01Förbättra effekten av konserverande ämnen (inaktivt)
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-05-23Ultrafiltrering och molekylär detektion av patogena mikroorganismer i vatten (inaktivt)
2011-03-10Minimering av lukter från fritering genom absorption (inaktivt)
2011-03-10Minimering av Lukter från Livsmedelsfritering - Oxidation (inaktivt)
2011-03-10Rening av vegetabiloljor inom Livsmedelsfritering (inaktivt)
2011-02-02Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2010-12-21Ekologiskt hållbar produktion av fisk (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-15Livsmedelsverkets mikrobiologiska enhet söker en examensarbetare till projektet ”Validering av metod för att detektion och isolering av VTEC i livsmedel”. (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-06-10Listeria monocytogenes i komplexa biofilmer från fiskindustrin (inaktivt)
2010-06-10Inmärkning av bakterier med GFP för in situ analys (inaktivt)
2010-05-12Miljömärkta varor eller tjänster, undersökning av pris och utbud (tex ekologiska livsmedel, miljöcertifierade städtjänster eller liknande) (inaktivt)
2010-04-06Energiutredning av produktionsanläggning (inaktivt)
2010-02-02Förbättrad metod för beskrivning av eko-toxicitet i livscykelanalys – en fallstudie på potatis (inaktivt)
2009-11-30Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2009-08-21Analysera marknaden (JH 01) (inaktivt)
2008-06-16Administration av kompetensdatabas med en applikation (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-01-16Optimering av torkprocessen för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-12-14Klimatkompensation av varutransporter (inaktivt)
2007-10-22Undersökning av hälsofrämjande egenskaper i vårt produktsortiment (inaktivt)
2007-09-25Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-09-21Bioinformatiska studier av allergikers immunsvar för identifiering av samvariation mellan olika allergener (inaktivt)
2007-09-20Examensarbete om extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-09-20Effektivisering av bestrykningsprocess för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-09-13Flera uppdrag inom livsmedel och hälsokostindustrin med inriktning på logistik, marknadsföring, functional food m.m. (inaktivt)
2007-09-07Ny patentsökt klass av labila tensider – Kartläggning av kinetik och egenskaper (inaktivt)
2007-09-06Samhällsnytta - alternativ latrinbehandlingmetod (TH 05) (inaktivt)
2007-08-17Smakliga livsmedel (inaktivt)
2007-08-16Upptag av cesium i potatis och grönsaker (inaktivt)
2007-06-04Rätt energisystem för uppvärmning? (inaktivt)
2007-05-25Korta omställningstider vid en produktionsslina (JH 01) (inaktivt)
2007-05-11Utveckling av miljömässigt hållbara plantager (inaktivt)
2007-05-11Produktionsutveckling (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga (inaktivt)
2007-04-04En studie i att exportera svenskt livsmedel inom EU (inaktivt)
2007-04-03Är stafylokocker från griskött ett problem för folkhälsan? (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Lantrasgård (AP) (inaktivt)
2007-03-27Livscykelanalys och jämförande studie av Oatly havredryck (inaktivt)
2007-03-22Produktion av informationsfilm för intern hygieninformation på Guldfågeln AB. (inaktivt)
2007-03-21LCA/LCB av papper – återvinna eller elda? (inaktivt)
2007-02-13Ergonomi (inaktivt)
2007-02-08Chokladens effekter. (AP) (inaktivt)
2007-02-05Varför har choklad vissa effekter? (ap) (inaktivt)
2007-02-05Import av choklad (aw) (inaktivt)
2007-01-31Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-01-26Nya biopolymera beläggningar som transportskydd för byggnadsmaterial (inaktivt)
2006-11-30Designa nya förpackningar åt RealMexican (ke) (inaktivt)
2006-11-30Analys av annonsutformning och informationskanaler för RealMexicans räkning (ke) (inaktivt)
2006-11-30Analys av marknaden i Europa (ke) (inaktivt)
2006-10-04Mixtures of fatty acids (inaktivt)
2006-10-03Avlopp i kretslopp (inaktivt)
2006-10-03Skara kommuns profil och image ¿ överensstämmer dessa? (inaktivt)
2006-09-28Vindkraft i Falköping för ett hållbart samhälle (inaktivt)
2006-09-28Energiplan (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-09-06Mat och miljö (inaktivt)
2006-08-17Applikation för administration av en kompetensdatabas knutet till ActiveDiretory (inaktivt)
2006-03-16Utveckling av flerskiktslaminat för livsmedelsförpackningar (inaktivt)
2006-03-10Hur ska vi minska de miljöbelastade förluster i produktionen? (inaktivt)
2006-02-28Global försäljning av ekologiska livsmedel (inaktivt)
2006-01-26Produktutveckling livsmedel (inaktivt)
2006-01-04Glansvariationer vid elektrofotografiskt tryck (inaktivt)
2005-11-28Marknadsundersökning - Kontorsvatten (JJ) (inaktivt)
2005-10-06Kartering och karaktärisering av avfall från livsmedelsindustri. Avfallet består av förpackningsmaterial, pulver och flytande produkter. (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-09-28Intern brandskyddskontroll på Kraft Foods (inaktivt)
2005-09-16Konkurrentanalys ¿ producenter av barriärmaterial för förpackningar (inaktivt)
2005-09-16Produktutveckling (inaktivt)
2005-08-23Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-06-27Förnyelsebar syrgasbarriär för förpackningar (inaktivt)
2005-06-17Omställningstider och rutiner vid gjutning av chokladkakor (inaktivt)
2005-06-08Utveckling av det förebyggande underhållet på Frostbitelinjen (inaktivt)
2005-05-31Optimering av omställningar på Frostbitelinjen (inaktivt)
2005-05-26Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-12Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-04-27Marknadsundersökning ¿ smaksatt stilla vatten (JJ) (inaktivt)
2005-04-22Intern brandskyddskontroll (inaktivt)
2005-02-25Klimatkontroll i produktionslokaler (inaktivt)
2005-02-17Implementera ISO 14001 (inaktivt)
2005-01-28Jämnare produktkvalitet på Daim (inaktivt)
2005-01-28Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga. (inaktivt)
2005-01-13Marknadsanalys ¿ Kvantifiera kundnyttor för livsmedelsindustrin (inaktivt)
2005-01-13Marknadsanalys ¿ Hållbarhetsbehandling i farmaceutiska applikationer (inaktivt)
2004-12-15Kluster som drivande faktor i regionen (inaktivt)
2004-11-09Ytkemiska studier av dynamik och struktur hos skum (inaktivt)
2004-10-26Adsorption av sockerbaserade tensider på polymerlatex (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2004-08-26Marknadsplan för ekologiska livsmedel (55) (inaktivt)
2004-08-25Är ekologiskt odlade livsmedel nyttigare? (inaktivt)
2004-08-24Analys och optimering av ny processutrustning (inaktivt)
2004-07-06Chaufför CE behörighet i Göteborg (inaktivt)
2004-06-07Marknadsanalys / Marknadsföring - Flytande livsmedel (Ockelbo) (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-26Gas in vitro metoden för att bättre beskriva den kemiska sammansättningen i Grovfoder (inaktivt)
2004-03-25Mykorrhizans inverkan på upptag av radiocesium i olika lantbruksväxter. (inaktivt)
2004-03-23Biomimetisk vävnad från cellulosa (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-03-12Filmbildning av pulverfärg (inaktivt)
2004-02-06Kapillärelektroforetisk karaktärisering av polysaccarider med laserinducerad fluorescensdetektion (inaktivt)
2004-02-02Marknadsanalys - Överlevnad av affärer på mindre orter (Ockelbo) (inaktivt)
2004-01-27Utvärdering av Sveriges största permanenta miljöutställning på Ekocentrum (inaktivt)
2004-01-23Utveckling av befintligt IT-system (JJ) (inaktivt)
2003-11-03Förbättrad kontroll av alkydoljeemulsioner (inaktivt)
2003-10-07Partiklar med multiskikt för inkapsling av bioaktiva proteiner (inaktivt)
2003-10-07Instruktioner och utbildning för operatörsunderhåll (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-07-21Marknadsplan för ekologiska livsmedel (55) (inaktivt)
2003-04-25Tidsstudie av tillverkningsoperationer (inaktivt)
2003-03-11Tidsstudie av tillverkningsoperationer (inaktivt)
2003-02-25Miljöpåverkan av förädlad potatis, Livscykelanalys (LCA) (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning för lokal mat i Småland och på Öland (JN 12) (inaktivt)
2002-11-28Logistik -transporter av livsmedel (Ockelbo) (inaktivt)
2002-10-31Öka teknisk effektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2002-10-31Öka verkningsgraden på företagets reningsanläggning genom minskad mängd avloppsvatten innehållande fett (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.