Sökning: "C-uppsats nyckeltal"

Hittade 62 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet C-uppsats nyckeltal.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-14Spännande exjobb inom tiddsserieanalys/maskininlärning (inaktivt)
2011-09-15Livscykelsunderhållsplanering för hållbara bostäder (inaktivt)
2011-06-29Börsföretag nyckeltal för ledningslöner (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-02-22Nyckeltal utifrån ett strategiskt arbetsmiljöperspektiv med fokus på friskvård (inaktivt)
2011-01-12Utvärdering av Inkubatorverksamheten på Campus i Östersund (inaktivt)
2010-12-03Strategiskt beslutstöd för långsiktig IT-planering – EA inom Scania R&D (inaktivt)
2010-06-29Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden (inaktivt)
2010-02-08Vi söker studenter som brinner för verksamhetsstyrning (inaktivt)
2010-01-29Ekonomisk optimal isolering för klimatskärm (inaktivt)
2010-01-26Energianvändning för belysning inom industrin och dess kontorsmiljöer (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2009-12-08Marknadsundersökning Norden och Europa (inaktivt)
2009-12-07Dynamic LCC (inaktivt)
2008-11-05Energianalys av vintersportarenor (inaktivt)
2008-02-13Lokala miljökvalitetsmål (inaktivt)
2008-02-04Vill du hjälpa oss att styra mot en effektivare kommunal utförarförvaltning? (inaktivt)
2008-01-11Lokala miljökvalitetsmål (inaktivt)
2007-12-20Transportmodell (inaktivt)
2007-09-19Vilken buss är det bästa miljövalet? (inaktivt)
2007-09-05Effektivisering av bilskadereparations-processen (inaktivt)
2007-08-17Statistik och nyckeltal (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-03-30Kreativ produktveckling och effektivisering för bro och vägräcken (aw) (inaktivt)
2007-02-12Marknadsundersökning VVSsiffror.se Sveriges enda finansiella omvärldsanalys för VVS-branschen (aw) (inaktivt)
2007-01-22Energikartläggning av fastigheter (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-10-30Kompetensförsörjning, styrning och uppföljning av processen (inaktivt)
2006-10-20Mätverktyg av ledningsgrupp - Dill World AB (inaktivt)
2006-09-13Modell för att mäta miljövinster (inaktivt)
2006-08-30En godhetsutvärdering av processer och systemstöd för underhåll på Svenska Kraftnät (inaktivt)
2006-08-14Hur förbättrar vi avfallsprocessen? (inaktivt)
2006-01-30Strategiska nyckeltal - statistisk jämförelse bland kommuner (inaktivt)
2005-09-30Förvaltningsutveckling i Tynnered med avseende på miljöarbetet (inaktivt)
2005-07-05Hur påverkade Overdrive VU? (inaktivt)
2005-06-30Systematiskt förbättringsarbete(Hofors) (inaktivt)
2005-06-30Energiledningssystem (Hofors) (inaktivt)
2004-12-08Sökmotorpositionering (inaktivt)
2004-06-21Logistikoptimering (inaktivt)
2004-06-04NY METOD FÖR RENGÖRING AV INDUSTRIVENTILATION OCH SKORSTENAR (aw) (inaktivt)
2004-05-25Energiledningssystem (Hofors) (inaktivt)
2004-05-18Utveckling av miljöledningssystem för SL Infrateknik (inaktivt)
2004-05-05Personalekonomiska nyckeltal (inaktivt)
2004-03-17Kartering av vattenbalanser på SCA i LIlla Edet Bruk(40 min från Göteborg) (inaktivt)
2004-02-20Planeringssystem personal/schema/rapporter/nyckeltal (inaktivt)
2003-12-03Bygger vi dyra bostäder? (inaktivt)
2003-09-16Balanced Score Card (06) (inaktivt)
2003-08-19Rapporteringssystem för restaurangkedjor (inaktivt)
2003-07-16Benchmarking och jämförelsetal/nyckeltal (inaktivt)
2003-07-16Benchmarking och jämförelsetal/nyckeltal (inaktivt)
2003-06-26Nytt nyckeltal vid företagsvärdering (inaktivt)
2003-06-19Beräkning av nyckeltal (TH 01) (inaktivt)
2003-02-20Företagets hastighetsmätare - information på intranät för beslutsstöd och analys av nuläget (Ovanåker) (inaktivt)
2003-02-05Miljöredovisning (50) (inaktivt)
2003-01-28Beräkning av nyckeltal (KA 08) (inaktivt)
2003-01-08Balanced Score Card (06) (inaktivt)
2002-11-07Attitydundersökning; Hur nöjda är våra kunder? (inaktivt)
2002-10-29Kostnadsstyrning av byggprojekt (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.