Sökning: "C-uppsatser historia"

Hittade 51 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet C-uppsatser historia.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-10-24Utvärdering av projektet Samhällsorientering på modersmål i Kalmar län (inaktivt)
2011-04-05Civilsamhällets historieskrivning (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av SCR-katalysatorers termiska materialegenskaper (inaktivt)
2010-11-25Synen på den egna historien i ideella organisationer (inaktivt)
2010-05-24Water footprint (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2009-07-07Eventmarknadsföring - Hur kan Aeroseum förbättra sitt marknadsföringsarbete? (inaktivt)
2009-04-21Utveckling av kulturhistoriskt fastighetsbestånd (83) (inaktivt)
2009-04-17Hur ska Aeroseum göra för att behålla sina volontärer? (inaktivt)
2009-03-24Nya marknader, nya möjligheter (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av svensk turism i Iran (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-11-06Lokalhistoria/SO för grundskola och gymnasium (inaktivt)
2007-10-22Vidareutveckling av tegelmuseum (kr) (inaktivt)
2007-10-22Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw) (inaktivt)
2007-10-22Visualisera histoirebeskrivning i ett ”ett fysiskt rum” (aw) (inaktivt)
2007-09-21Att sälja en produkt med lång historia som majoriteten av svenska folket redan har en relation till... (inaktivt)
2007-08-14SIFUs Historia - Hur ska vi bevara en kulturhistorisk skatt? (inaktivt)
2007-07-06Vill du vara med i en spännande expansionsfas och utveckla framtidens tvätteknik? (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-05-11Logistik och flöde i cementfabrik (inaktivt)
2007-05-10Tvärvetenskaplig utveckling av marknadsföring och kommunikation på Internet (inaktivt)
2007-05-08Ölme Prästgårds 200-hundraåriga historia - information ämnad för svenska och utländska turister (inaktivt)
2007-04-20Kommunala relationer – Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Turistområde i utveckling Turistområde i utveckling - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Vikingainspirerad marknadsplats (AP) (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsföring av kulturkvarteret Täljstenen i Sala (AW) (inaktivt)
2007-01-04Årsunda Viking- Marknadsföring av en vikingaby (Sandviken) (inaktivt)
2006-11-01Examensarbete/C/D-uppsats: Historiebeskrivning av anrikt tryckeri (FP) (inaktivt)
2006-10-18Utvecklingsplan till Folkets hus i Åkers styckebruk (AP) (inaktivt)
2006-02-15Grafisk profil (inaktivt)
2006-01-11Research, kategorisering och analys av material till bok (inaktivt)
2005-10-25Kvinnor som förebilder i teknikhistorien (inaktivt)
2005-05-13Hotell söker sin historia (JH 03) (inaktivt)
2005-05-13Kulturhistoria för turister (JH 03) (inaktivt)
2005-04-27Marknadsundersökning för att kartlägga kunder och hitta rätt profileringssätt (inaktivt)
2005-03-14Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av webbportal (JJ) (inaktivt)
2004-09-14Teknikhistorien och kvinnor (inaktivt)
2004-08-25Skriv en uppsats kring turism! (52) (inaktivt)
2004-06-07Gävle och dess historia för barn och ungdom (Gävle) (inaktivt)
2004-05-24Spillingsskatten - Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten ¿ Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - förslag till arkeologisk undersökningsplan, metod och logistik (57) (inaktivt)
2003-12-17Underlag för byggnadsplan (inaktivt)
2003-09-16Stadsanalyser (inaktivt)
2003-07-04Undersökning av Kalmarborna åsikter om Kalmars kyrkogårdar (KA 04) (inaktivt)
2003-07-04Turistattraktioner för barn (KA 03) (inaktivt)
2003-06-26Nytt nyckeltal vid företagsvärdering (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.