Sökning: "Course Management System"

Hittade 169 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Course Management System.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26Machine learning algorithm for a neural network car- following model (inaktivt)
2012-03-20Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system (inaktivt)
2012-03-15Utveckling av ett robusthetstestningssystem på SAAB (inaktivt)
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-22Master Thesis Log analysis tool (inaktivt)
2012-02-15Do you want to develop a C#.Net application? (inaktivt)
2012-02-13Validation of Traffic Impact Model using Air Quality Data (inaktivt)
2012-02-13Intelligent and Multi-objective Traffic Controls (inaktivt)
2012-02-13In the Field of Avionics Engineering (inaktivt)
2012-01-26Mode management in embedded systems in cars (1-2 students) (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-11-10Thesis project: Improve and Secure the Supplier Capacity Process in Greater China (Shanghai, Chenzhen and Qingdao) IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-11-01Semantic Formats for Emergency Management (inaktivt)
2011-10-28Webbaserat system för Knowledge Management (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-09-23Moving towards component based software development for train control applications (inaktivt)
2011-09-20Logistiksystem för process baserad arkitektur (inaktivt)
2011-09-12Thesis Project Proposal - METER DATA MANAGEMENT SYSTEM (inaktivt)
2011-08-26Enterprise Architecture Modeling at KTH (inaktivt)
2011-08-12VA i omvandlingsområden - Vilken strategi är hållbar för Östersjön? Fallstudie i Sverige och i Estland (inaktivt)
2011-08-03Improving thermal modeling of power transformers (inaktivt)
2011-07-12One common system, compence development (inaktivt)
2011-06-29Ubiquitous laboratory (UbLab) (inaktivt)
2011-06-27Master theses on traffic simulation, impact models and sustainable traffic control (inaktivt)
2011-06-17Utveckling av system mellan smartphone och web (2 pers) (inaktivt)
2011-05-30Call for masters students to profile solid waste management in urban areas for UN-Habitat book publication - using mass flow analysis as a papping tool. (inaktivt)
2011-04-19Utveckling och design av hemsida (inaktivt)
2011-04-08Säkerhetsutvärdering med verktyget ”Enterprise Architecture Analysis Tool” (inaktivt)
2011-03-29Sigma söker exjobbare inom processautomation med BMP (inaktivt)
2011-03-28App’ar eller ej inom Fleet Management området (inaktivt)
2011-02-25Innovative IT System for HIV clinics in developing countries (inaktivt)
2011-02-24Innovative IT System for maternity clinics in developing countries (inaktivt)
2011-02-17M.Sc.Thesis: Spent nuclear fuel reprocessing technology assessment (inaktivt)
2011-02-11Innovative and Process Oriented Inventory Management System (inaktivt)
2011-01-28Panoramavy i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-28Rörelsedetektering och följning i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-19Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program (inaktivt)
2011-01-18Framtagning av Databasapplikationer CM-Modul (inaktivt)
2011-01-14IT Structure and Operations Management (inaktivt)
2011-01-12Examensarbete inom Change Management (inaktivt)
2010-11-03Software Architecture, Vehicle Navigation (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-10-13Name-based communications. (inaktivt)
2010-10-13Multi-path communications using names. (inaktivt)
2010-10-04Emission Modeling and Simulation-based Traffic Environment Management (inaktivt)
2010-10-04Web-based Travel Time Information (inaktivt)
2010-09-30Investigation of PDM/PLM systems and management of environmental regulatory needs (inaktivt)
2010-09-21Exjobb på NASDAQ OMX (inaktivt)
2010-09-20Evaluation of Volvo Packaging Footprint (inaktivt)
2010-09-14Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator (inaktivt)
2010-06-30Smart indoor environment regulation (inaktivt)
2010-06-29Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden (inaktivt)
2010-06-18Masters Thesis: Scalable Network Management with Java Messaging (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: Scan the market to find suitable complaint management system. IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-05-12"Quality Management in a medium-sized trading company." (inaktivt)
2010-05-11Automatic Information Quality and Style Checking System (inaktivt)
2010-05-04How do medium size Content Providers deliver their content? (inaktivt)
2010-05-03Drug and Stock Management System for Rural areas of developing countries (inaktivt)
2010-04-26Programming Diabetes Data Management System Software (inaktivt)
2010-04-21Product Service System within Integrated Logistic Support (inaktivt)
2010-04-14Radio Resource Management for M2M communication in LTE (inaktivt)
2010-03-30Reliability analysis of wind power systems (inaktivt)
2010-02-23NoSQL Database for Software Project Data (inaktivt)
2010-02-19Emission Calculation Optimisation for Air- and Ocean freight (inaktivt)
2010-02-17Utökad monitorering av Fleet Management System i realtid (inaktivt)
2010-02-11Machine Learning: Improved Photo Tagging with Relevance Feedback (inaktivt)
2010-01-15Executing Statistical Programs from SQL (inaktivt)
2010-01-07Messaging applikation i en PND (inaktivt)
2009-12-10Preparing Data in SQL for Statistical Analysis (inaktivt)
2009-12-09Kvalitetssäkring av EMS kalibrerparametrar (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-03-25Quality Assessment of Embedded Software Handling in Production (inaktivt)
2008-11-04Enterprise Architecture Analysis - Development of a Java based assessment tool (inaktivt)
2008-09-12Utveckling av nyhetsportal/community för paddlare med PHP och TYPO3 (LJusdal) (inaktivt)
2008-05-30Mobile solutions (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-30Cost benefit assessment of a weather forecasting system for asset management at Fortum Distribution (inaktivt)
2008-05-30An Evaluation of Model Based Testing A Master Thesis in Collaboration with Ericsson (inaktivt)
2008-05-30Application Lifecycle Management Integration av Open Source verktyg för systemutveckling (aw) (inaktivt)
2008-04-17Quickcheck, Nbap Message Construction (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - PanelPro – Maintenance System (inaktivt)
2008-01-08Using Model or Data Driven design to improve automatic testing. (inaktivt)
2008-01-04Utforming och Implementering av Process för Leveransstöd (så kallat SCM - Supply Chain Management) (inaktivt)
2007-10-05Fylgia - Quality-oriented software development (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-09-21Webbutveckling i .NET (inaktivt)
2007-09-21IPTV Viewer Activation Platform (inaktivt)
2007-09-21IPTV Messaging Tool for Advertising (inaktivt)
2007-08-31WM-data söker exjobbare till Göteborg inom Business Intelligence (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-16Rättsfall till miljöinformationstjänst (inaktivt)
2007-08-16Systemintegration mellan MS Exchange/Outlook och WinServ (inaktivt)
2007-07-06Improved Network Behaviour (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-05-23Code generation and software framework for an embedded X11 server (inaktivt)
2007-05-23Utveckling av ett centralt Content Management system till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-05-22Security Evaluation of ’Single Sign-On’ Solution (inaktivt)
2007-05-21Available position for Master Thesis work in the area of Windows Mobile for Smartphones (inaktivt)
2007-05-15Tillståndsbaserat underhåll för UTEK (aw) (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-14IPTV (Internet Protocol Television) (inaktivt)
2007-05-13UE Feedback Optimisation in HSDPA (inaktivt)
2007-05-13WCDMA Uplink Enhancement with Time Division Multiplexing (inaktivt)
2007-05-11Eventplanner - Development of an event planning tool (inaktivt)
2007-05-08Marknadsplan och smarta medieval för lansering av CMS/Publiceringsverktyg (inaktivt)
2007-04-20Beslutstöd för Gaming industrin (inaktivt)
2007-03-09Master Thesis Proposal: An Evaluation of a Funtional Reference Model (inaktivt)
2007-02-23Content management system (aw) (inaktivt)
2007-01-22Embedded design: Instrument LAN Digital Controller Board (inaktivt)
2006-11-29Ta fram en marknadskommunikationsplan för ett företag i akvariemiljö (ke) (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-09-21Locust demonstrator (inaktivt)
2006-08-31Master of Science Thesis Work – Implementation of Battery Management Unit (inaktivt)
2006-08-30En godhetsutvärdering av processer och systemstöd för underhåll på Svenska Kraftnät (inaktivt)
2006-08-02Processmodellering för Distribution Management på E.On (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-06-19Undersökning samt implementering av ett webbsystem. (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-06-16Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2006-06-12Development of a Project Management Quality System. (inaktivt)
2006-05-22MIMO for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-05-22Voice-over-IP for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-05-22Evaluation & Validation of CIP (Cleaning–In–Place) systems against the Kraft Foods Global Sanitation Policies in the Kraft Foods Marabou Confectionery plant (inaktivt)
2006-03-30Chemicals in the driver¿s cab (trains) (inaktivt)
2006-03-23Engineering Portal Volvo IT (inaktivt)
2006-03-17Risk assessment of chemicals used during the life cycle of a train (inaktivt)
2006-02-24Evaluation & Implementation of Kraft Foods Global Sanitation Policies in the Kraft Foods Marabou Confectionery plant (inaktivt)
2006-01-31Evaluation & Validation of the Marabou Food Safety Hazard Analysis against Kraft Foods Global HACCP requirements (inaktivt)
2006-01-25Flexible and sustainable interior design for trains (inaktivt)
2006-01-25Eco-Driving, miljöanpassad körstil (Tåg) (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2006-01-18Pedacogical computer program in structural mechanics (inaktivt)
2005-12-08Marknadsstrategi - VR-läsare för infrastruktur (inaktivt)
2005-12-05Analysis of emissions from braking systems of trains. Analys av emissioner från tågs bromssytem (inaktivt)
2005-11-28Light weight design of rail vehicles (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av moduler till content management system (inaktivt)
2005-11-07Automatic Service Information Generator (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-06-17Radio Resource Management in 3G Wireless Networks and beyond (inaktivt)
2005-06-09Encrypted Resource Allocation Tickets for Time-critical Production Database Systems (inaktivt)
2005-05-30Sökfunktion. Användarundersökning. (inaktivt)
2005-05-09Utvärdering av testverktyg för B2B-lösningar (inaktivt)
2005-04-25Tillståndsbaserat Underhåll (aw) (inaktivt)
2005-04-20Internship for drawing up a dissemination plan (inaktivt)
2005-04-11Utveckling av Web Service för hantering av öppna autentiseringsnycklar (ett eller eventuellt två exjobb) (inaktivt)
2005-03-14Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2005-03-07IT Infrastructure Library (ITIL) för snabbväxande svenskt programvaruföretag (inaktivt)
2005-02-25Evaluation of RT-Linux for mobile measurement systems (inaktivt)
2005-02-09Automatic Regression Tests of a Message Based Telecom Software Application (inaktivt)
2005-01-19Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2005-01-17Investigating the effect of magnetized fuel cell cathodes for improved oxygen reduction (inaktivt)
2005-01-12Protection of digital content using tamper-resistant hardware (inaktivt)
2004-12-16Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2004-10-19MSc. or BSc. thesis at SEI¿s Water Program using WEAP (inaktivt)
2004-09-09Införande av ett Human Resource Management system i en organisation (inaktivt)
2004-08-18Best-Practice Study of Competence Management Systems at Universities (inaktivt)
2004-04-19EXAMENSARBETE - TILLSTÅNDBASERAT UNDERHÅLL (aw) (inaktivt)
2004-02-10Market Study - Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Mobile Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2003-12-17Database system for storage and analysis of neural stem cell data (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2002-12-17Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Asian Telecom Wholesale Industry (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.