Sökning: "D- litteratur"

Hittade 83 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet D- litteratur.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-14Effekt på lustgasutsläppen från kompost och slam av frys-upptiningscykler (inaktivt)
2011-11-29Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng (inaktivt)
2011-11-17Lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial (inaktivt)
2011-11-14Konsekvenser och inverkan av bredbandig STAP (inaktivt)
2011-10-27Analysmetoder för fågelkollision på kompositstruktur (inaktivt)
2011-09-20Utvärdering av mötesplatser/biblioteksfilialer (inaktivt)
2011-09-15Livscykelsunderhållsplanering för hållbara bostäder (inaktivt)
2011-08-08Utveckling av metod för att mäta fyllnadsgrad (inaktivt)
2011-06-28Skriv En Bild (Write A Picture) - grafiskt stöd för textförståelse och inlärning (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-04-20Miljöutredning (inaktivt)
2011-04-19Granskning av pedagogisk litteratur för bleckblåsundervisning (inaktivt)
2011-04-14Fyra uppsatsförslag (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av materialegenskaper för 2-komponents vattenburen täckfärg (inaktivt)
2011-02-22Mångfaldskartläggning (inaktivt)
2011-02-15Packningsmaterial för framtidens avgasefterbehandlingssystem (inaktivt)
2011-02-11Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-08Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-07Trajektoriereglering för hinderundvikande (inaktivt)
2010-12-06Bootstrapping - undersökning av alternativa vägar till kapital (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-08-16Framtagande av metod för kontinuerlig mätning av luft-luft-värmepumpars prestanda i fält. / Development of a method for continous mewasurement of air-air heat pumps performance in the field. (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-06-29Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden (inaktivt)
2010-05-31Bootstrapping (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-01-29Ekonomisk optimal isolering för klimatskärm (inaktivt)
2009-11-24Våtspinning av mikrofibrillär cellulosa (MFC) (inaktivt)
2009-06-10Elektrospinning av carboxymetylcellulosa (CMC) (inaktivt)
2009-02-25Vägvisning ur ett brukarperspektiv & myndighetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2008-05-30Paradigmskifte! (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-10-18Import från låglöneländer till Logosol – hot eller möjlighet? (inaktivt)
2007-09-24Vitaminer i ekologiskt odlade vallbaljväxter och gräs (inaktivt)
2007-09-24Vitaminförsörjning hos mjölkkor utfodrade med naturligt vitamin E i en 100% ekologisk foderstat med närproducerade proteinfodermede (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-08-14SIFUs Historia - Hur ska vi bevara en kulturhistorisk skatt? (inaktivt)
2007-06-30Ensilagets fiberkvalitet & inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-04-04Plåtlås i tryckpress (inaktivt)
2007-04-04Effekt av fodrets partikelstorlek på konsumtion och utnyttjande av helsädesensilage till växande mjölkrasstutar (inaktivt)
2007-03-12Utvärdering av utvärdering (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-02-22Kartläggning av elförbrukning, tryckluft och gasol-använding (kr) (inaktivt)
2007-01-11Konsten att stöpa om en bit undervisning (inaktivt)
2006-11-02Effektiv tvätt vid kontinuerlig kokning (inaktivt)
2006-10-16Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2006-10-13Vitaminer i ekologiskt odlade vallbaljväxter och gräs (inaktivt)
2006-10-13Vitaminer i ekologiskt odlade vallbaljväxter och gräs (inaktivt)
2006-08-02Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-07-10Flödesanalys på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-05-22Lakningsmetoders påverkan på lakningsresultat (inaktivt)
2006-05-18KARTLÄGGNING AV FORNMINNEN PÅ VIKASKOGS HERRGÅRDS EGENDOM I VÄSTRA GÖTALAND (inaktivt)
2006-04-18Stålkretsloppet - Självlegering av stål (inaktivt)
2006-04-10Konstnärmuséer i Sverige ¿ förekomst och inriktning (inaktivt)
2006-02-15Gemensam marknadsföring av Konstnärmuseer (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-01-27Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-01-19Utveckling av isstormsmodell för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet (inaktivt)
2005-11-24Effekt av partikelstorlek och mognadsstadium hos helsädesensilage av korn på konsumtion och smältbarhet hos växande mjölkrasstutar (inaktivt)
2005-11-24Kartläggning av genetiska markörer för fotosynteskapacitet hos Salix (inaktivt)
2005-11-15Utvärdering av uthålliga avloppssystem med URWARE - modellen (inaktivt)
2005-10-07Studier av kristallisation i gjutslagger och dess inverkan på värmeflödet vid stränggjutning (inaktivt)
2005-09-20Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2005-09-16Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2005-09-05Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-07-15Kartläggning av genetiska markörer för fotosynteskapacitet hos Salix (inaktivt)
2005-01-31Utarbeta provningsrutin beträffande mätosäkerhet (inaktivt)
2005-01-20Konstnärmuséer i Sverige ¿ förekomst och inriktning (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-09-23Terapeutiska Affibody (inaktivt)
2004-09-17Informationssäkerhet vid internationell IT-infrastrukturintegration (inaktivt)
2004-06-04Sammanställning av utbildningsmaterial i lek (inaktivt)
2004-03-02Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-01-27Naturlig nedbrytning av klorerade lösningsmedel i grundvatten (inaktivt)
2004-01-27Utvärdering av Sveriges största permanenta miljöutställning på Ekocentrum (inaktivt)
2003-10-14Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.