Sökning: "D-UPPSATS kvalitativ studie"

Hittade 13 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet D-UPPSATS kvalitativ studie.

Inkom Exjobbsförslag
2011-06-23Alkoholens roll i tonåren (inaktivt)
2011-04-19Drogförebyggande arbete (inaktivt)
2010-10-04Examensarbete om branschorganisationers samhällspåverkan (inaktivt)
2010-03-22Marknadsundersökning smyckesanvändning (inaktivt)
2010-01-13Musikundervisning i kulturskolan - en kvantitativ studie om trender och elevantal (inaktivt)
2010-01-08Patientnärmare vård (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2004-03-25Riktad dagverksamhet ¿ kvalitet eller kvantitet. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2003-02-28Utvecklingstendenser i flygmediabranschen (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.